Rozliczenie niemieckiego podatku Umsatzsteuer (USt)

Rozpoczęcie działalności w Niemczech związane jest ze składaniem obowiązkowych VAT-owskich zaliczkowych deklaracji podatkowych, czyli tzw. Umsatzsteuer-Voranmeldung, które należy regularnie wysyłać niemieckiemu fiskusowi.

Nowe firmy muszą składać taką deklarację podatkową co miesiąc (§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG). Obowiązek comiesięcznego składania deklaracji obejmuje przedsiębiorstwo już od pierwszego dnia podjęcie działalności i trwa nieprzerwanie w pierwszym oraz drugim roku jej prowadzenia. Dopiero w trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej można liczyć na zmniejszenie częstotliwości składania deklaracji z cyklu miesięcznego na kwartalny, ale tylko po spełnieniu przez przedsiębiorcę pewnych warunków (niska kwota należnego do zapłacenia podatku).  Wysokość obciążeń podatkowych wpływa istotnie na ilość deklaracji podatkowych w trzecim roku działalności firmy. Przy niskim podatku przedsiębiorca złoży 4 deklaracje, po jednej deklaracji na poczet każdego kwartału. Przy wyższym podatku przedsiębiorca nadal musi nieprzerwanie składać 12 deklaracji podatkowych w roku, czyli po jednej deklaracji na poczet każdego miesiąca. Jeżeli w drugim roku działalności przedsiębiorca zapłacił więcej niż 7.500 Euro podatku Umsatzsteuer, to w trzecim roku nadal składa Umsatzsteuer-Voranmeldung co miesiąc. Jeżeli całkowite obciążenia podatkowe z tytułu podatku Umsatzsteuer nie przekroczyły kwoty 7.500 Euro za drugi rok obrotowy, to przedsiębiorca w trzecim roku przechodzi z comiesięcznego na kwartalny sposób rozliczania. Jedynie przedsiębiorcy, którzy zapłacili rocznie mniej niż 1.000 Euro podatku Umsatzsteuer, mogą rozliczać się z fiskusem raz w roku. Ale z uwagi na bardzo niski pułap podatku, do tej grupy należy niewielu przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorca odprowadzi w postaci zaliczek większą kwotę podatku niż podatek należny, to na koniec roku otrzyma zwrot podatku Umsatzsteuer. W sytuacji odwrotnej następuje dopłata do podatku.

Źródło: Umsatzsteuergesetz.