Koszt zatrudnienia pracownika na niemieckich warunkach

Mniejsza składka emerytalna w 2013r. powinna zmniejszyć koszt zatrudnienia pracownika, jednak wzrost podstawy wymiaru składek i wzrost minimalnych płac powoduje, że koszty zatrudniania pracowników w Niemczech są coraz większe.

W 2013 roku podstawa wymiaru składki zdrowotnej i opiekuńczej wynosi miesięcznie 3.937,50 Euro. Dla porównania w 2012 roku 3.825 Euro. Jeszcze większe różnice widać w podstawie wymiaru składki emerytalnej i funduszu pracy. Podstawa ta w roku 2013 na zachodzie Niemiec wynosi miesięcznie 5.800 Euro, co stanowi o 200 Euro więcej, niż w roku 2012, a na wschodzie Niemiec 4.900 Euro miesięcznie, a więc o 100 Euro więcej, niż w 2012 roku. Jak łatwo obliczyć koszt zatrudnienia pracownika będącego w stanie wolnym (kawaler lub panna) wzrasta w 2013 roku o prawie 70 Euro miesięcznie w porównaniu do tych samych kosztów z roku 2012. Jeszcze większe różnice w kosztach widać porównując między rokiem 2012 a 2013 zatrudnienie osoby zamężnej lub żonatej. Szczególnie pracownik wielodzietny posiadający kilkoro dzieci jest dla pracodawcy wyjątkowo kosztowny w utrzymaniu, gdyż koszt jego ubezpieczenia wzrasta w skali tylko jednego miesiąca już o ponad 100 Euro.

Koszt jednej roboczogodziny wzrasta średnio o 3,50 Euro. Związane jest to z coraz wyższym poziomem wynagradzania w Niemczech oraz brakiem na rynku pracy fachowców. Tym, którzy podejmują pracę, należy dobrze zapłacić, aby utrzymać personel w zakładzie pracy. Do tego dochodzą płace minimalne (Mindestlohn), które regularnie są podwyższane. W efekcie końcowym statystyczne wynagrodzenie płacone średnio w Niemczech za 1 roboczogodzinę to ponad 35 Euro.

Źródło: Dane statystyczne.