Duża liczba decyzji podatkowych zawiera rażące błędy !

Otrzymując decyzję podatkową o przyznanym zwrocie podatku należy bardzo dokładnie przeanalizować treść decyzji. Oficjalny raport mówi bowiem, że ponad 20% wydawanych w Niemczech decyzji podatkowych zawiera rażące błędy !

Zgodnie z badaniami niezależnej niemieckiej Fundacji Stiftung Warentest zajmującej się testowaniem produktów i usług, więcej niż 1/5 decyzji podatkowych wydawanych w Niemczech przez niemieckie Urzędy Skarbowe zawiera znaczące błędy. To bardzo silny i wiarygodny argument przemawiający za tym, aby każdy podatnik rozliczający się z niemieckiego podatku polecił swojemu doradcy podatkowemu dokładne sprawdzenie treści decyzji (Bescheid) i wyszukanie błędów mających wpływ na  wysokość zwrotu podatku.

Wydana decyzja podatkowa jest dla podatnika wiążąca nawet wtedy, gdy urząd popełnił błąd, a decyzja zawiera uchybienia. Stąd to tak ważne, aby czytać uważnie treść wydanej decyzji i analizować punkt po punkcie całość postanowienia. W treści decyzji można doszukać się błędów, które mają istotny wpływ na otrzymaną wysokość zwrotu. Jeżeli decyzja zawiera błędy, to podatnik może otrzymać dużo mniej pieniędzy, niż kwota w Euro faktycznie mu należna. I tak długo podatnik nie otrzyma dodatkowych, a należnych pieniędzy, dopóki nie zareaguje na błąd urzędnika. Dopiero gdy podatnik odwoła się od decyzji podatkowej, to wtedy zgodnie z prawem urząd może zmienić decyzję (§ 164 pkt 2 niemieckiej ordynacji podatkowej) na bardziej korzystną dla podatnika. Warto zatem działać.

Źródło: Dane statystyczne Fundacji Warentest.