Wzrost zapłaconych podatków w Niemczech

Do niemieckiego budżetu wpływa rocznie 602,4 miliarda Euro z tytułu zapłaconych podatków. Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy odprowadzają coraz to więcej podatków od uzyskanych dochodów na rzecz niemieckiego fiskusa.

50 miliardów Euro miesięcznie wpływa średnio każdego miesiąca z podatków do kasy państwa, co stanowi absolutny rekord. Tak dużych kwot zapłaconego podatku nie odnotowano dotąd w Niemczech.  Stawki podatkowe utrzymują się od kilku lat na tym samym niezmienionym poziomie, ale rośnie w górę łączna kwota podatków zapłaconych przez podatników. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w dwóch źródłach. Po pierwsze wzrosły w Niemczech znacząco dochody podatników, pracownicy zarabiają więcej, a firmy notują większe zyski. Po drugie zwiększyła się skuteczność ściągania podatków i podatnicy w większości przypadków nie unikają płacenia należnego podatku. Efektem końcowym jest nadwyżka środków finansowych w budżecie. Najlepszym tego dowodem jest podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag), który płacą podatnicy zatrudnieni w zachodniej części Niemiec na rzecz wschodnich Landów. Pod podatek ten podlegają także pracownicy z Polski pracujący w zachodnich Landach. Roczne wpływy z tytułu podatku solidarnościowego wynoszą 14 miliardów Euro, natomiast faktyczne potrzeby wschodnich Niemiec szacuje się na tylko 6,5 miliarda Euro. W efekcie tego w budżecie powstaje nadwyżka podatku solidarnościowego w kwocie 7,5 miliarda Euro.

Źródło: dane statystyczne.