Zasiłek opiekuńczy – nowe niemieckie świadczenie dla rodziców !

Od 2013 roku rodzicom przysługuje comiesięczne świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem. Zgodnie z zapisem § 16 Abs. 4 SGB VIII nowy zasiłek opiekuńczy obowiązujący w całych Niemczech to Betreuungsgeld.

Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego dla rodziców wynosi 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wzrasta o dodatkowe 50 Euro, co daje rodzicom miesięcznie 150 Euro. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zatem dziecko nie może przebywać w żłobku, przedszkolu lub podobnej tego typu jednostce. Natomiast jeśli oboje rodzice pracują, a dziecko znajduje się pod opieką dziadków, to także w tym przypadku rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują na dzieci będące w wieku od roku do lat trzech, co oznacza, że dziecko nie może mieć mniej niż trzynaście miesięcy i nie więcej, niż trzydzieści sześć miesięcy. Z tym, że w pierwszych dwunastu miesiącach funkcjonowania zasiłku opiekuńczego są nim objęte dzieci roczne i dwuletnie, a dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Koszty związane z wypłatą zasiłku opiekuńczego oscylują rocznie w granicach od 0,9 do 1,2 miliarda Euro w zależności od tego, ilu rodziców faktycznie nie umieści dziecka w żłobku lub przedszkolu i wystąpi o wypłatę świadczenia. Jeżeli pracownicy z innych krajów, np. pracownicy z Polski, zaczną masowo składać wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego, to kwota wydatków może być dużo większa i wzrosnąć do 2 miliardów Euro.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.