Dopłata do ubezpieczenia polskich pracowników w Niemczech

Każdy pracodawca posiadający pracowników w Niemczech jest przynajmniej raz na cztery lata kontrolowany pod kątem płacenia ubezpieczenia pracowniczego w odpowiednim wymiarze oraz składek o odpowiedniej wysokości.

Problem pojawiający się przy okazji polskich firm działających w Niemczech to albo brak obowiązkowego ubezpieczenia społecznego pracowników, albo zbyt niskie kwoty odprowadzanych składek. Większość problemów powstaje na skutek złego interpretowania przepisów. W przeciągu samego tylko 2012 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli okazało się, że firmy zalegają wobec niemieckich instytucji ubezpieczeniowych na bagatela kwotę 432 milionów Euro ! Dla porównania w 2011 roku wykryto, iż firmy zapłaciły 415 milionów Euro za mało na rzecz niemieckiego ubezpieczyciela.

Skąd biorą się problemy ?

Najczęstszą przyczyną powstania dopłaty na rzecz niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej jest pozorne ukrycie faktu, że pracownik już w przeszłości pracował na terenie Niemiec. W trakcie świadczenia pracy w Niemczech przez pracownika z Polski okazuje się nagle, że od pewnego miesiąca wszystkie składki ubezpieczeniowe mają być płacone w Niemczech. Niestety polski pracodawca nadal płaci (niższe) składki do polskiego ZUS-u, choć powinien ubezpieczyć pracownika w Niemczech. Szczególnie rotacja pracowników pomiędzy firmami przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Pracownik pracuje w jednej firmie na terenie Niemiec przez kilka miesięcy, później wyjeżdża do pracy zagranicą w innym kraju (np. Austrii), następnie znów wraca do Niemiec. To klasyczny przykład, kiedy polskiemu pracodawcy wydaje się, że za każdym razem okres rozpoczyna się od nowa. To prowadzi do złego oszacowania obowiązku ubezpieczenia pracownika w Niemczech.

Na skutek braku ubezpieczenia, które miało zostać zawarte z niemiecką instytucją ubezpieczeniową, dla pracodawcy powstaje dopłata, w wyniku której musi zapłacić zaległe składki na terenie Niemiec.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.