Stabilny wzrost gospodarczy w Niemczech o +0,8%

Wykonywanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech jest nadal bardzo opłacalne dla pracowników z Polski oraz dla polskich firm. W Niemczech utrzymuje się od długiego czasu wysoki wzrost gospodarczy.

Wiele wolnych zleceń dla polskich (pod)wykonawców jest do przejęcia przez firmy posiadające pewne zaplecze ludzkie i techniczne. Wzrost gospodarczy w Niemczech w 2013 roku wynosi 0,8%. Jest to wyraźny znak, że gospodarka niemiecka z roku na rok rozwija się, a kryzys gospodarczy już dawno jest przeszłością. W przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich niemiecka gospodarka jest stabilna i oczekiwać należy, iż trend ten będzie utrzymywał się przez najbliższe lata. Oznacza to, iż zarówno praca zarobkowa, jak i działalność gospodarcza prowadzona na terenie Niemiec są stabilne. Oczywiście pod uwagę należy brać także czynniki pozagospodarcze, jak np. pora roku, gdyż z reguły zimą jest w Niemczech mniej zleceń niż wiosną lub latem. Głównym celem pracy zarobkowej pracowników z Polski oraz polskich firm jest podejmowanie zleceń w branży budowlanej. W Niemczech buduje się bardzo wiele mieszkań. Rocznie liczba nowobudowanych mieszkań wynosi 245.000. Dokładnie tyle wydaje się w ciągu roku zezwoleń budowlanych. Oznacza to wzrost w skali roku na poziomie +7,4%.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl