Praca w Niemczech coraz bardziej opłaca się finansowo

Rosnące w górę stawki wynagrodzenia taryfowego powodują, iż pracownicy z Polski zatrudnieni w Niemczech zarabiają coraz więcej – pod warunkiem, że ich pracodawcy stosują się do obowiązkowych wynagrodzeń taryfowych.

Miesięczne wynagrodzenie pracownicze wzrosło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy aż o +2,7%. Porównując statystyki z lat poprzednich, wzrost płac wprawdzie następował (+1,5% w skali roku), ale płace nie rosły aż tak szybko. Na wzrost wynagrodzeń wpłynęła bardzo dobra koniunktura w gospodarce. W niektórych branżach wzrost wynagrodzeń wzrósł w skali roku aż o okrągłe 3%, a większe pensje otrzymali przede wszystkim pracownicy sektora energetycznego, zaopatrzenia w wodę, a także nauczyciele. Pułap bliski trzem procentom osiągnęli także pracownicy zatrudnieni w branży metalowej i chemicznej. Z kolei najmniejszy wzrost płac odnotowano w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym (zaledwie +1,8%). Wynagrodzenia taryfowe, do których muszą stosować się wszyscy pracodawcy wykonujący zlecenia w Niemczech (w tym polskie firmy), wzrastają w Niemczech w bardzo dużym tempie. Szacuje się, że w najbliższym roku w najważniejszych gałęziach gospodarki wzrost płac wyniesie od +5% do nawet +6%. Dzięki rosnącym płacom zwiększa się automatycznie opłacalność pracy zarobkowej polskich pracowników w Niemczech, gdyż także ich wynagrodzenia rosną adekwatnie do podwyższanych wynagrodzeń taryfowych.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych.