Pracownik powinien przeliczyć kwoty wolne od podatku

Przez 85 lat funkcjonowała w Niemczech z powodzeniem popularna Lohnsteuerkarte w formie papierowej, na odwrocie której pracodawca nanosił najważniejsze informacje związane z zatrudnieniem i zarobkiem pracownika.

Papierowa Lohnsteuerkarte funkcjonowała w Niemczech w latach 1925-2010 (zob. art. 39 EStG) oraz w okresie przejściowym 2011-2012 i niezwykle dobrze sprawdziła się w powszechnym użytkowaniu przez podatników. Od roku 2013 w Niemczech stosuje się już tylko i wyłącznie elektroniczną kartę podatkową Elektronische Lohnsteuerkarte, która wyparła kartę w formie papierowej. Przejście z systemu papierowego na elektroniczny pociąga za sobą wiele błędów, które pracownicy zatrudnieni w Niemczech powinni bardzo szybko wyeliminować. Przede wszystkim na papierowej karcie podatkowej były widoczne gołym okiem wszelkie kwoty wolne od podatku, które nanosili pracodawcy. Niestety elektroniczna karta podatkowa nie pozwala od razu zweryfikować ilości pieniędzy przeznaczonych przez pracodawcę na pobyt pracownika w delegacji co wiąże się z tym, że zbyt wysoka kwota pieniędzy może zostać pracownikowi wypłacona w formie delegacji wolnej od podatku i przyczynić się do dopłaty do podatku na koniec roku kalendarzowego. Niebezpieczeństwo dla pracownika pracującego w Niemczech jest takie, iż dopłatę do podatku będzie musiał sfinansować z własnej kieszeni. Pracownik nie otrzymuje już żadnego pisemnego potwierdzenia dotyczącego kwoty wolnej od podatku, gdyż dane te przekazywane są elektronicznie i nie wymagają potwierdzenia w formie papierowego wydruku. Niepokój pracownika powinna budzić zaniżona miesięczna pensja i nieoczekiwany spadek wynagrodzenia pracowniczego. Bardzo prawdopodobne, że przy przejściu z systemu papierowego na elektroniczny źle zostały wpisane dane odnośnie zarobku i kwot wolnych od podatku, co zdarza się dosyć często. W celu wyeliminowania błędów warto ponownie przeliczyć stawki wypłacane przez pracodawców bez odprowadzonego podatku na rzecz fiskusa.

Źródło: informacje prasowe.