Jednoczesne pobieranie Kindergeld w dwóch krajach

Ustawodawstwo unijne dopuszcza możliwość pobierania zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju. Również niemieckie przepisy otwierają furtkę dla rodziców, którzy chcą otrzymywać świadczenie w dwóch krajach, tj. w Polsce i Niemczech.

Polscy obywatele, tak jak i wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej, którzy posiadają w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu, mogą także wtedy pobierać niemiecki zasiłek rodzinny, jeżeli są nadal objęci systemem socjalnym kraju pochodzenia (czyli Polski) i już pobierają w Polsce polski zasiłek rodzinny. W kwestii tej wielokrotnie wypowiadał się XV Senat Sądu Finansowego w Köln. W efekcie pobierania zasiłku rodzinnego w Polsce, rodzicom pracującym w Niemczech odciąga się od niemieckiego świadczenia wysokość polskiego świadczenia, czyli niemiecki Kindergeld pomniejsza się o należny w Polsce zasiłek rodzinny. Tym samym rodzice mogą legalnie i całkowicie bezpiecznie pobierać jednocześnie świadczenie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zasada ta ma zastosowanie zarówno wobec pracowników zatrudnionych w Niemczech na stałe, jak również (co ważne) wobec pracowników zatrudnionych w Niemczech sezonowo lub też wydelegowanych z polskich firm do pracy w Niemczech. Wszyscy ci pracownicy, którym należy się w Polsce zasiłek rodzinny, a nie otrzymują jeszcze Kindergeld, powinni niezwłocznie upomnieć się o należne im świadczenie w Niemczech. Biorąc pod uwagę ilość składanych w Niemczech przez polskich pracowników wniosków o wypłatę Kindergeld, to rozpoczął się prawdziwy wyścig po dodatkowe pieniądze.

Źródło: informacja Sądu Finansowego w Kolonii podana do publicznej wiadomości.