Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w niemieckich przepisach

Naliczanie niemieckiego podatku VAT, tak jak interpretowanie ustawy UStG, stanowi dla wielu przedsiębiorców nie lada kłopot. Nie każdą transakcję udaje się bowiem podciągnąć pod wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i usług.

Podatkiem obrotowym (Umsatzsteuer) objęta jest wymiana towarów i usług, a podstawą do obliczenia należnego podatku jest dochód osiągnięty przez przedsiębiorstwo w związku z usługami wykonanymi w Niemczech. W momencie wykonywania usługi na terenie Niemiec trzeba liczyć się z tym, że usługa podlega opodatkowaniu niemieckim podatkiem VAT. Wysokość oblicza się na podstawie zysku netto, do którego dodaje się stawkę procentową, a najczęściej jest to 19%. Podatek VAT nie stanowi w Niemczech kosztów przedsiębiorstwa i generalnie nie zmniejsza dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu. Co ciekawe, dłużnik podatkowy nie zawsze jest tę samą osobą, która jest obciążona podatkiem. Nieodzownym elementem niemieckiego VAT-u jest tzw. Vorsteuerabzug zdefiniowany w par. 15 niemieckiej ustawy o podatku VAT. Elementarna zasada polega na tym, że przedsiębiorstwo ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego w fakturze (Vorsteuer) z pobranym podatkiem. Podatek VAT poza nazwą Umsatzsteuer określany jest także w Niemczech jako Mehrwertsteuer i zazwyczaj ta nazwa pojawia się w treści wystawianych faktur. W przypadku eksportu do innego kraju unijnego nie nalicza się podatku VAT, gdyż występuje wolna od podatku dostawa wewnątrzwspólnotowa, czyli następuje wywóz towarów z terytorium Niemiec na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Warunkiem niezbędnym do dokonania takiej dostawy w obrębie Unii jest jednak posiadanie VAT-owskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej USt-IdNr. Na dostawy wewnątrzwspólnotowe jest nakładana zerowa stawka podatku VAT. Jednakże podatnik poza obowiązkiem posiadania VAT-owskiego numeru podatkowego musi spełnić szereg innych obowiązków formalnych. Przede wszystkim na przedsiębiorcy ciąży obowiązek należytego dokonania transakcji. Najważniejsza kwestia to odpowiednio udokumentować całą transakcję w zakresie wywozu towaru z Niemiec i odbioru towaru w innym kraju należącym do Unii Europejskiej. Jeżeli podatnik nie przedstawi dokumentów wywozu/wwozu towarów, to istnieje duże ryzyko, iż transakcje będzie zwykłą krajową dostawą, która objęta jest podatkiem VAT.

Źródło: Komentarz do Umsatzsteuergesetz.