Ryzyko podatkowe związane z autem firmowym

Finansowa pułapka dla użytkowników aut firmowych ! Korzystanie z auta firmowego wiąże się z obowiązkiem płacenia podatku za przejazdy prywatne pomimo wykorzystywania auta tylko w celach stricte zawodowych !

Bardzo niekorzystny wyrok w sprawie opodatkowania przejazdów autem firmowym wydał trzynasty senat Sądu Finansowego w Münster stwierdzając, że wykorzystywanie auta firmowego przez właściciela firmy będącego jednocześnie prowadzącym jej interesy traktuje się jako dodatkowe wynagrodzenie, które trzeba opodatkować !!! Sędziowie Sądu Finansowego uznali, że nawet już samo milczące przyzwolenie na okazyjne przejazdy prywatne jest równoznaczne z uzyskaniem korzyści majątkowej porównywalnej z wynagrodzeniem, co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od wynagrodzenia (Finanzgerichts Münster numer sprawy Az. 13 K 4396/10 E).

Ryzyko z wystąpieniem podatku od przejazdów autem firmowym w celach prywatnych jest bardzo wysokie, co idealnie obrazuje następujący przykład: właściciel lub współwłaściciel firmy prowadzący w jej imieniu interesy otrzymuje do dyspozycji samochód osobowy zakupiony na firmę. Jeżeli w umowie pomiędzy firmą a jej właścicielem/managerem nie ma wyraźnego zastrzeżenia, iż ten nie może korzystać z pojazdu w celach prywatnych, to niemieckie Urzędy Skarbowe traktują taką sytuację jako przydzielenie właścicielowi/managerowi auta firmowego również w celach prywatnych, a następnie naliczają właścicielowi/managerowi dodatkowe wynagrodzenie pracownicze zgodnie z metodą tzw. 1-go procenta (1 %-Methode). W efekcie tego właściciel/manager płaci zawyżony podatek dochodowy od wynagrodzenia. Im wyższa wartość auta oraz im większa liczba przejechanych kilometrów, tym większa kwota podatku należnego do odprowadzenia niemieckiemu fiskusowi.

Źródło: Sąd Finansowy Munster.