Wzrost w Niemczech obciążeń podatkowych o 20%

Podatek należny do zapłacenia na rzecz niemieckiego fiskusa najbardziej uderzy po kieszeniach pracowników zagranicznych, sezonowych, osoby o najniższych dochodach oraz rodziców posiadających na utrzymaniu dzieci.

Pracowników i przedsiębiorców z Polski pracujących i działających w Niemczech czekają większe wydatki w związku z płaceniem podatku na rzecz niemieckiego fiskusa. Do roku 2017 obciążenia podatkowe wzrosną aż o 20%, a jest to podyktowane nie wzrostem stawek podatkowych, lecz niewłaściwym dopasowaniem aktualnych stawek do poziomu inflacji. Tylko w latach 2013-2014 podatnicy posiadający niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej (w tym Polacy posiadający Steuernummer) są obciążeni dodatkowo kwotą 3,5 miliarda Euro. Ta niebotyczna suma pieniędzy powstaje w wyniku sztucznego utrzymywania od wielu lat stawek podatkowych na tym samym niezmiennym poziomie. Podczas gdy w niemal całej Europie stawki podatkowe były stopniowo obniżane, to w Niemczech nawet nie drgnęły. Samo podniesienie kwoty wolnej od podatku nie spowoduje zmniejszenia obciążeń dla podatników. Najlepszym dowodem na taki stan rzeczy są obliczenia Instytutu Niemieckiej Gospodarki w Köln, które dowodzą, iż w okresie pomiędzy rokiem 2010 a rokiem 2017 obciążenia niemieckich podatników wzrosną aż o ponad 20 miliardów Euro.

Oczywiście najbiedniejsi oraz rodziny z dziećmi, a także pracownicy napływowi najbardziej odczują wzrost obciążeń podatkowych. W roku 2013 obciążenia osób samotnych wzrastają o 129 Euro, małżeństw bezdzietnych o 231 Euro, a małżeństw posiadających dzieci o 334 Euro. W roku 2014 wzrost obciążeń jest jeszcze większy i odpowiednio obciążenia osób samotnych wzrastają już o 166 Euro, małżeństw bezdzietnych o 285 Euro, a małżeństw posiadających dzieci o 424 Euro. Jeszcze gorzej wygląda prognoza dla roku 2015, w którym to obciążenia są jeszcze większe. Obciążenia osób samotnych w 2015r. wzrastają o 232 Euro, małżeństw bezdzietnych o 412 Euro, a małżeństw posiadających dzieci o 612 Euro. Wzrost faktycznych obciążeń podatkowych wpłynie także na pracowników sezonowych, pracowników oddelegowanych przez polskie firmy do Niemiec, pracowników zatrudnionych w Niemczech na stałe, a także polskie firmy realizujące umowy o dzieło i przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą w Niemczech. Te osoby będą również odczuwały na własnej kieszeni wzrost obciążeń podatkowych. Posiadając jednak informację o zwiększonych obciążeniach podatkowych w Niemczech warto już teraz wynegocjować u pracodawców i zleceniodawców chociażby niewielką podwyżkę pensji oraz zwiększyć wartości realizowanych kontraktów, która zniweluje różnicę wynikającą ze wzrostu obciążeń.

Źródło: Na podstawie informacji opublikowanych przez Instytut Niemieckiej Gospodarki.