Stawki wynagrodzenia minimalnego w Niemczech na rok 2013

W Niemczech w wielu branżach obowiązują wynagrodzenia minimalne. Są to określone przepisami stawki płacowe, które każdy pracodawca w danej branży musi zagwarantować zatrudnianemu pracownikowi.

W przeciwieństwie do Polski, gdzie stawkę wynagrodzenia minimalnego określa się w stosunku miesięcznym, w Niemczech wynagrodzenie minimalne określa się na podstawie stawki godzinowej, jaką pracownik musi zarobić w ciągu jednej godziny pracy. Niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) oraz Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) ogłaszają każdego roku listę obowiązujących stawek wynagrodzenia minimalnego w Niemczech dla blisko 4 milionów osób zatrudnionych w Republice Federalnej Niemiec. Wynagrodzenie minimalne zwane inaczej wynagrodzeniem taryfowym obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także zagranicznych pracodawców realizujących w Niemczech umowy o dzieło lub wypożyczających do Niemiec zagraniczny personel. Tym samym wszystkie polskie firmy wykonujące prace lub świadczące usługi w Niemczech są zobowiązane do stosowania obowiązującego wynagrodzenia taryfowego.

Przegląd aktualnie obowiązujących stawek wynagrodzenia minimalnego w Niemczech (liczba osób zatrudnionych w danej branży została podana w nawiasie)*

 

Branża

od/do

Płaca minimalna

Niemcy Zachodnie

Płaca minimalna

Niemcy Wschodnie

Płaca minimalna

Berlin

Gospodarka odpadami

(175.000)

01.02.13-30.06.14

8,68 €

8,68 €

8,86 €

Edukacja i doskonalenie zawodowe

(30.000 – pracowników z wykształceniem pedagogicznym)

01.08.12 – 30.06.13

12,60 €

11,25 €

12,60 €

Przemysł budowlany

(Zachód: 422.100

Wschód: 127.800)

Pracownik fizyczny/ Operator maszyn

Pracownik wykwalifikowany/ maszyniści / kierowcy

01.01.13 – 31.12.13

01.01.13 – 31.12.13

11,05 €

13,70 €

10,25 €

10,25 €

11,05 €

13,55 €

Prace wydobywcze w kopalniach węgla kamiennego

(2.500)

Pracownik fizyczny / górnik

Górnik/ pracownik wykwalifikowany

01.11.11 – 31.03.13

01.11.11 – 31.03.13

11,53 €

12,81 €

11,53 €

12,81 €

11,53 €

12,81 €

Dekarstwo

(71.600)

01.01.13 – 31.12.13

11,20 €

11,20 €

11,20 €

Branża elektryczna (Montaż)

(295.700)

01.01.13 – 31.12.13

9,90 €

8,85 €

8,85 €

Sprzątanie budynków

(700.000, z tego 381.200 obowiązkowo ubezpieczonych)**

Czyszczenie wnętrz

Mycie okien i czyszczenie elewacji

01.01.13 – 31.10.13

01.01.13 – 31.10.13

9,00 €

11,33 €

7,56 €

9,00 €

9,00 €

11,33 €

Branża malarska i lakiernictwo

(Zachód: 91.400

Wschód: 22.400)

Pracownik niewykwalifikowany

Pracownik wyuczony (czeladnik)

01.05.13 – 30.04.14

01.05.13 – 30.04.14

9,90 €

12,15 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

12,15 €

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

(800.000)

01.01.12 – 30.06.13

01.07.13 – 31.12.14

8,75 €

9,00 €

7,75 €

8,00 €

8,75 €

9,00 €

Służby strażnicze***

(170.000)

01.01.13 – 31.12.13

7,50 € – 8,90 €

7,50 €

7,50 €

Usługi pralnicze

(35.000)

01.04.12 – 31.03.13

8,00 €

7,00 €

7,00 €

Praca tymczasowa

(908.000)

01.11.12 – 31.10.13

8,19 €

7,50 €

7,50 €

 

Liczba zatrudnionych opiera się w większości na urzędowych statystykach lub też na danych z Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych. Ponieważ nie ma obowiązku zgłaszania klasyfikacji płac, nie ma statystyk liczbowych mówiących, jak wysoki jest udział osób otrzymujących płace minimalne w danej branży.

**W branży istnieje duża liczba osób zatrudnionych dorywczo (Minijob do 400€/miesięcznie). W tym przypadku tylko pracodawca odprowadza składki. Pracownik zaś jest zwolniony z tego obowiązku.

***Objaśnienie Służby strażnicze

– Baden Württemberg 01.01.13 – 31.12.13 8,90€

– Bayern 01.01.13 – 31.12.13 8,42€

– Nordrhein – Westfalen 01.01.13 – 31.12.13 8,23€

– Hessen 01.01.13 – 31.12.13 7,76€

– Niedersachsen 01.01.13 – 31.12.13 7,50€

– Bremen 01.01.13 – 31.12.13 7,50€

– Hamburg 01.01.13 – 31.12.13 7,50€

– Berlin, Brandenburg, 01.01.13 – 31.12.13 7,50€

Mecklenburg – Vorpommern, Rheinland – Pfalz, Saarland, Schleswig – Holstein, Sachsen, Sachsen – Anhalt, Thüringen.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl