Niemiecka Policja kontroluje auta na polskich numerach

Polacy podejmujący pracę w Niemczech muszą najpóźniej po roku czasu przerejestrować swój pojazd na niemieckie numery rejestracyjne. Kto tego nie zrobi, ten może stracić nawet miesięczne wynagrodzenie.

Polacy próbują uchylać się od płacenia podatku drogowego w Niemczech. Ostatnie przypadki pokazują, że niemiecka Policja obchodzi się bez pardonu z właścicielami polskich samochodów, jeżeli ci pracują w Niemczech, a jeżdżą samochodami zarejestrowanymi w Polsce i tym samym posiadającymi polskie numery rejestracyjne. Prawo niemieckie jest przez Policjantów bezwzględnie egzekwowane w stosunku do Polaków pracujących w Niemczech i poruszających się po niemieckich drogach polskimi samochodami. Polizei powołuje się na zapis paragrafu 23 StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung), który stanowi, że pojazd musi być zarejestrowany w tym kraju, w którym pojazd stale przebywa. Kto zatem na stałe pracuje w Niemczech ten nie uniknie przerejestrowania auta na niemieckie numery rejestracyjne. Samochody z zagranicznymi (polskimi) numerami rejestracyjnymi mogą poruszać się po Republice Federalnej Niemiec tylko przez ściśle określony czas, a ten wynosi maksymalnie 1 rok (§5 IntVO). Zatem po podjęciu pracy w Niemczech pracownik może poruszać się po niemieckich drogach autem zarejestrowanym w Polsce, ale pojazd ten musi posiadać ważny polski dowód rejestracyjny (§1 IntVO). Natomiast po upływie wspomnianego roku, pojazd musi zostać przerejestrowany i uzyskać niemieckie tablice rejestracyjne.

Przejdźmy do aspektu finansowego. Jeżdżenie polskim samochodem po niemieckich drogach może okazać się kosztowne. Nieprzerejestrowanie pojazdu na niemieckie numery rejestracyjne w terminie zostanie potraktowane jako tzw. KFZ-Steuerhinterziehung, czyli uchylanie się od płacenia podatku drogowego. W tej sytuacji niemieckie Sądy nakładają zazwyczaj karę w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia netto, a za podstawę do obliczenia służą zarobki uzyskiwane min. w Niemczech. Ustalenie ich wysokości jest bardzo łatwe. Jako przykład niech posłuży sprawa sądowa z północnych Niemiec, gdzie Sąd zażądał od Marko A. kwoty 120.000 Euro kary (akta sprawy: 1121 Cs 411 Js 208605/12).

Niemieckiej Policji jest stosunkowo łatwo namierzyć polskiego kierowcę korzystającego z pojazdu posiadającego polskie numery rejestracyjne. Wystarczy, że Polizei sprawdzi, od kiedy pracownik jest ubezpieczony w Niemczech, od kiedy płaci w Niemczech podatki lub od kiedy pobiera Kindergeld. Na tej podstawie można łatwo niemal każdemu udowodnić, jak faktycznie długo przebywa w Niemczech.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl