Zyski akcjonariuszy Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Polscy kibice BVB, którzy kupili akcje spółki Borussi Dortmund, otrzymają wypłatę dywidendy w stosunku do posiadanych akcji. Pula pieniędzy do rozdysponowania wśród akcjonariuszy to 6,1 miliona Euro.

Koncern Borussia Dortmund osiągnął w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r. obrót na poziomie 305 milionów Euro (wzrost obrotu o +89,8 miliona Euro w ciągu roku), co klub z Dortmundu stawia na drugim miejscu pod względem osiąganych obrotów przez kluby sportowe w Niemczech. Spółka komandytowo-akcyjna wypracowała w w/w okresie zysk przed opodatkowaniem w wysokości 61,5 miliona Euro, co daje najlepszy wynik finansowy wśród niemieckich klubów sportowych. Największe wpływy finansowe klubu to przychody z praw telewizyjnych w wysokości 60 milionów Euro, sprzedaż wejściówek na stadion w wysokości 33 milionów Euro, pieniądze od sponsorów takich jak Evonik (11,5 miliona Euro), Puma (7,5 miliona Euro) i Signal Iduna (5 milionów Euro) w łącznej wysokości 24 milionów Euro, sprzedaż piłkarzy za kwotę 44,325 milionów Euro, sprzedaż artykułów fan-klubowych w wysokości 25 milionów Euro oraz zyski z gry w Champions League.

Wartość 61.425.000 akcji Borussi Dortmund zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami finanzamt.pl (http://finanzamt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1193;kurs-akcji-bvb-09&catid=59;sport&Itemid=102) wzrosły na tyle, iż posiadacze akcji klubu z Dortmundu otrzymali dywidendę w wysokości 10 Eurocentów za jedną akcję. Dla porównania poprzednia wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy klubu za sezon 2011/2012 wyniosła 6 Eurocentów za jedną akcję, zatem wzrost wyniósł 4 Eurocenty w przeliczeniu na akcję. Akcje o numerze WKN 549309 rosły adekwatnie do sportowych sukcesów klubu osiąganych na arenie międzynarodowej.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl