Kolejny wzrost płac dla pracowników pracujących w Niemczech

Zarobki osiągane w Niemczech przez pracowników stale rosną, a praca w Niemczech już dawno nie była tak opłacalna jak teraz. Niemiecki rynek pracy nadal potrzebuje fachowców, którym trzeba dobrze płacić.

Polscy pracownicy w Niemczech muszą zarabiać przynajmniej minimum, które zarabiają ich niemieccy koledzy. W wyniku obowiązywania umów taryfowych dla wielu zawodów przewidziane jest na obszarze Niemiec ściśle określone co do wysokości wynagrodzenie. To powoduje, że niezależnie od tego skąd pracownik przyjeżdża do Niemiec musi zarabiać w pewnych branżach nie mniej niż wynosi niemieckie minimum.

W przeciągu roku zarobki taryfowe wzrosły w Niemczech średnio o +3%. Do grona pracowników, którym wzrosły zarobki właśnie o 3% można zaliczyć przede wszystkim fachowców zatrudnionych w branży stalowej, żelaznej, drzewnej, jak i w przetwórstwie tworzyw sztucznych. W niektórych branżach, gdzie występuje wyraźny deficyt pracowników, zarobki rosną jeszcze szybciej. Przykładem takiej branży jest sektor budowlany. Zarobki osiągane przez pracowników w budownictwie naziemnym wzrosły w ciągu roku o +4% we wschodnich Niemczech oraz o +3,2% w zachodnich Niemczech. Spowodowane jest to tym, że w okresie letnim brakuje w Niemczech ok. 160.000 pracowników budowlanych, dla których bez problemu znalazłoby się stałe zajęcie do późnej jesieni. Brak odpowiedniej liczby fachowców skutkuje tym, że płaci się więcej już pracującym budowlańcom. Nie inaczej sytuacja wygląda w branży metalowej, gdzie zarobki w ciągu tylko kilku miesięcy letnich wzrosły średnio o +3,4% i stale rosną. Zgodnie z prognozami zarobki pracowników sektora metalowego powinny wzrosnąć łącznie w ciągu roku o bagatela +5,6% !!! Gałęzie przemysłu, które bardzo dobrze się rozwijają, płacą odpowiednio wysokie stawki wynagrodzenia pracownikom. Jednak o tych bardzo trudno na rynku niemieckim, stąd wyraźna potrzeba, aby ściągnąć ich z zagranicy do Niemiec i zaoferować takie same stawki płacowe jak Niemcom.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych.