Wzrost świadczeń Hartz IV dla dorosłych i na dzieci

Wzrosły stawki świadczeń socjalnych wypłacanych na rzecz małżeństw, osób samotnych, dzieci małoletnich, młodzieży niepełnoletniej oraz dorosłych dzieci nieposiadających własnego gospodarstwa domowego.

Polakom, podobnie jaki i wszystkim wnioskodawcom zameldowanym w Niemczech, przysługują od 2014 roku wyższe stawki świadczenia socjalnego. Podwyższone stawki świadczenia o nazwie Hartz IV obowiązują na terenie całych Niemiec od początku 2014 roku. Podwyżką zostało objętych od 01.01.2014r. łącznie 6 stawek świadczenia, tj.: stawka dla małżeństw, stawka dla osób samotnych nieposiadających dzieci na utrzymaniu, stawka na dorosłe dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców a nieposiadające własnego gospodarstwa domowego, stawka na młodzież od lat 14 do 17, stawka na dzieci od lat 6 do lat 13 oraz stawka na dzieci do lat 6.

Przykładowo podwyżka podstawowej kwoty świadczenia wypłacanej na rzecz osoby samotnej nieposiadającej dzieci wyniosła +2,27%. Dzięki temu wiele niezamożnych rodzin może żyć w Niemczech na całkiem przyzwoitym poziomie.

Wysokość nowych stawek obowiązujących od stycznia 2014r. wynosi :

Osoba, na rzecz której wypłacane jest świadczenie

Kwota świadczenia obowiązującą od 01.01.2014r.

Wysokość podwyżki

Dwie dorosłe osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym

2 x 353 EUR = 706 EUR

+8 EUR

Osoba samotna

391 EUR

+9 EUR

Dorosłe dzieci nieposiadające własnego gospodarstwa domowego

313 EUR

+7 EUR

Młodzież od lat 14 do lat 17

296 EUR

+7 EUR

Dzieci od lat 6 do lat 13

261 EUR

+6 EUR

Dzieci do lat 6

229 EUR

+5 EUR

Świadczenie socjalne Hartz IV wypłacane jest każdego miesiąca, a podstawę prawną regulującą zasady przyznawania świadczenia można znaleźć w obowiązujących w Niemczech przepisach socjalnych. Aby otrzymać Hartz IV należy złożyć wniosek o jego wypłatę.

Źródło: stawki Hartz IV.