Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

Bardzo wielu pracowników wyjeżdża z Polski w celach zarobkowych do Niemiec i Holandii. W obu tych krajach istnieją inne systemy podatkowe, a procedury zwrotu podatku dochodowego znacznie się różnią.

Kto ma obowiązek rozliczenia się z podatku ? Zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu krajach, wszystkie osoby pracujące, a tym samym posiadające numer identyfikacji podatkowej, zobowiązane są do  rozliczenia podatku. Obowiązek ten dotyczy także tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bądź otrzymują emeryturę, rentę, czy wszelkiego rodzaju inne świadczenia i zasiłki. W większości przypadków opłaca się rozliczyć podatek.

Pracownik, któremu wypłacane są w Niemczech kwoty wolne od podatku (np. dodatek za delegację) również musi złożyć deklarację podatkową. Kwota wolna od podatku nie występuje w Holandii. To co łączy oba kraje, to podpisana z Polską umowa o unikaniu podwójnego  opodatkowania, a co za tym idzie od każdego dochodu płacimy podatek tylko raz, de facto w tym kraju, w którym otrzymaliśmy dane wynagrodzenie (uzyskaliśmy dochód).

Wraz z nowym rokiem zmieniła się w Holandii polityka podatkowa. Rząd postanowił wprowadzić plan oszczędnościowy i zaostrzył regulacje dotyczące wypłaty nadpłaconego podatku. W największym stopniu odbije się to na zagranicznych pracownikach sezonowych, którzy przyzwyczaili się już do otrzymywania pełnych zwrotów. Do tej pory ogólna zniżka podatkowa przysługiwała w całości każdej osobie zatrudnionej w Holandii. Nie miał większego znaczenia fakt, czy ktoś pracował 2 miesiące czy pełny rok. Teraz ulga ta będzie uzależniona od ilości faktycznie przepracowanych dni, a tym samym od okresu obowiązkowego odprowadzania składek społecznych. Stąd pracownikowi sezonowemu przysługiwać będzie tylko część zniżki. Zwrot podatku będzie zatem dużo niższy, niejednokrotnie mogą wystąpić również dopłaty do podatku, jeżeli pracodawca odprowadził zbyt mało podatku od dochodu pracownika.

Każdy podatnik musi zwrócić szczególną uwagę na termin składania dokumentów do rozliczenia podatku. Podatnik z niemieckim dochodem zobowiązany jest do złożenia w Niemczech zeznania podatkowego za rok poprzedni do 31 maja bieżącego roku. Niemieckie prawo podatkowe daje podatnikowi możliwość rozliczenia się za 4 lata wstecz. W Niemczech nie ma przepisu, który nakazywałby niemieckim Urzędom Skarbowym wydanie decyzji podatkowej w ściśle określonym terminie, ale gdyby spojrzeć na statystyki, to od momentu złożenia w Urzędzie Skarbowym rocznej deklaracji podatkowej  do momentu wydania decyzji, okres ten trwa średnio od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wiele czynników może jednak wpłynąć na wydłużenie sprawy. Może to być chociażby niekompletna dokumentacja lub przestoje w opracowywaniu deklaracji przez urzędników spowodowane zbyt dużą ilością dokumentów, które wpłynęły w krótkim czasie od podatników.

W Holandii powinno się złożyć roczne rozliczenie podatkowe przed dniem 1 kwietnia za rok poprzedni. Kto rozliczy się do tego momentu to decyzję i zwrot podatku otrzyma przed dniem 1 lipca. Złożenie zeznania podatkowego w Holandii po upływie tego terminu przedłuża okres oczekiwania na decyzję. Okres ten może się znacznie wydłużyć i trwać nawet do 3 lat. W przypadku rozliczeń holenderskich dużym plusem jest to, że można rozliczyć podatek nawet do 5 lat wstecz !

W obu krajach, a więc zarówno w Niemczech jak i w Holandii, podatnik może otrzymać pismo wzywające do złożenia deklaracji. Gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, to należy niezwłocznie złożyć deklarację podatkową we wskazanym terminie. Niejednokrotnie kwoty otrzymanego zwrotu są wysokie, dlatego opłaca się zrobić rozliczenie.

Bardzo ważny aspekt to dokumenty, które są potrzebne do rozliczenia zagranicznego podatku.

Mniejsza biurokracja związana ze składaniem rocznej deklaracji podatkowej występuje w Holandii. Jedynym potrzebnym dokumentem jest Jaaropgaaf/Jaaropgaaveholenderska karta podatkowa. Każdy pracodawca ma obowiązek wystawienia takiego dokumentu potwierdzającego zarobki w roku poprzednim po zakończeniu pracy lub roku podatkowego do końca lutego, najpóźniej zaś w marcu, aby podatnik mógł spokojnie i na czas złożyć deklarację podatkową w holenderskim Urzędzie Skarbowym. Jaaropgaaf zawiera dane pracownika, adres zamieszkania, datę urodzenia, Sofinummer –  numer identyfikacyjny podatnika, adres pracodawcy, okres zatrudnienia, a także informacje o zarobku brutto (Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen), odliczonym podatku od wynagrodzenia (Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen[loonheffing]), czy rozliczonej uldze pracowniczej (Verrekende arbeidskorting). Według nowych przepisów, pieniądze przysługujące w ramach zwrotu podatku przelewane będą wyłącznie na takie konto bankowe, którego podatnik jest właścicielem, ewentualnie współwłaścicielem.

Składając roczną deklarację podatkową w Niemczech, przedkłada się Besondere Lohnsteuerbescheinigung –  zaświadczenie o uzyskanych w danym roku dochodach oraz potrąceniach na poczet podatku i ubezpieczenia. Dokument ten zawiera nieco więcej informacji niż holenderski Jaaropgaaf. Znajdziemy w nim m.in. dane dotyczące podatnika: adres zameldowania w Niemczech, datę urodzenia, Identifikationsnummer – niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej, który obowiązuje przez całe życie, Steuerklasse – klasę podatkową (istnieje 6 klas podatkowych), adres pracodawcy, a także okres zatrudnienia w Niemczech. Uwzględnione są też przede wszystkim  informacje o dochodzie brutto, odprowadzonym podatku od wynagrodzenia, podatku płaconym przez pracowników zachodnich Landów na rzecz wschodnich Niemiec oraz podatku kościelnym. Pozostałe potrzebne do rozliczenia dokumenty trzeba dobrać każdemu podatnikowi indywidualnie. Takie indywidualne podejście prowadzi do wysokiego zwrotu podatku. Rozliczając niemiecki podatek nie trzeba koniecznie posiadać własnego konta bankowego. Teoretycznie można pieniądze z tytułu zwrotu podatku skierować na konto np. krewnego.

Problemy z rozliczeniem i odwołania

Najczęściej powtarzającym się problemem przy rozliczeniu podatku holenderskiego było wysyłanie przez holenderski Urząd Skarbowy zwrotu podatku na zły numer konta. Niejednokrotnie używano dawno nieaktualnych numerów rachunków lub też przelewano pieniądze na konta pośredników, którzy rozliczali podatnika w przeszłości. W tej sytuacji pośrednicy podawali do holenderskiego Urzędu Skarbowego numery konta należące nie do podatnika, a do nich samych. W takich przypadkach uruchamiana zostaje przez holenderskich urzędników na wniosek podatnika tzw. procedura TOR, która ma na celu cofnięcie przelewu i przesłanie zwrotu na właściwe konto – a więc na konto należące do podatnika ! Oczywiście przy założeniu, że podatnik sam nie wprowadził urzędu w błąd. Często holenderski Urząd Skarbowy nawet kilka razy prosi podatnika o potwierdzenie numeru konta, aby uniknąć pomyłki. Wiąże się to oczywiście z dłuższym oczekiwaniem na zwrot nadpłaconego podatku. Na szczęście, jak już było wyżej wspomniane, od tego roku holenderski Urząd Skarbowy już na samym początku wymaga, żeby to podatnik był właścicielem konta, na które kierowany jest zwrot podatku i skrupulatnie to weryfikuje.

Niemieckie Urzędy Skarbowe co roku wymagają podania konta w samej deklaracji podatkowej, dlatego też problem ten praktycznie nie istnieje, gdyż zawsze używane jest aktualne konto podane w bieżącej rocznej deklaracji podatkowej.

A co w przypadku gdy nie zgadzamy się z wypłaconą przez urząd kwotą ? Oczywiście mamy prawo do odwołanie się od niekorzystnej dla nas decyzji. W Niemczech mamy na to 30 dni od daty wystawienia decyzji, w Holandii zaś 6 tygodni. W obu przypadkach ważnym czynnikiem jest to, aby  rzeczowo i szczegółowo uzasadnić swoje roszczenia oraz odpowiednio je udokumentować. Tylko wtedy możemy oczekiwać zmiany decyzji i wypłacenia należnego nam zwrotu.

Obowiązek rozliczenia się z dochodu w obu krajach mają wszyscy ci, którzy legalnie pracowali i odprowadzali tam podatki. Zawsze tym najważniejszym dokumentem umożliwiającym złożenie deklaracji podatkowej jest zaświadczenie pracodawcy o zarobkach. Należy pamiętać o przestrzeganiu wyznaczonych terminów, by sprawnie i w możliwie najszybszym czasie otrzymać należny zwrot nadpłaconego podatku.

Źródło: informator miesięczny.