Pranie brudnych pieniędzy w Niemczech

Kary w Niemczech dla oszustów podatkowych są na tyle wysokie, że odstraszają przed praniem brudnych pieniędzy. Wysoka skuteczność aparatu kontrolnego zniechęca kolejnych śmiałków przed nadużyciami.

Coraz częściej przedsiębiorstwa działające w Niemczech dokonują oszustw podatkowych: nie wykazują dochodu osiągniętego w Niemczech lub tylko wykazują jego część, uchylają się od płacenia podatków, nie składają deklaracji podatkowych lub składają deklaracje zawierające niepełne dane. Wszystkie te działanie są niezgodne z prawem i podlegają karze.

Większość z tych nieuczciwych przedsiębiorców wpada jednak w ręce niemieckiego aparatu kontrolnego, który działa bardzo sprawnie i skutecznie.

Według § 370 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO) oszustwo podatkowe rozumiane jest jako świadome składanie do Urzędu Skarbowego fałszywych, niepełnych deklaracji w celu zmniejszenia kwoty podatku, który należy wpłacić do Urzędu Skarbowego. Tak samo rozumiane jest nieujawnianie ważnych faktów względem Urzędu Skarbowego. Tak więc w momencie gdy przedsiębiorca w deklaracji za jeden miesiąc nie ujawni kilku rachunków, już oszukuje Urząd Skarbowy. To samo tyczy się przypadku, gdy deklaracja zostanie złożona w Urzędzie Skarbowym z opóźnieniem.

 

Wysokość kar :

Przekazywanie nieprawdziwych lub niepełnych danych jest karane karą pozbawienia wolności do lat 5 (par. 370 AO ust. 1 pkt. 1).

Zatajenie podatkowo istotnych faktów przed władzami podatkowymi jest karane karą pozbawienia wolności do lat 5 (par. 370 AO ust. 1 pkt. 2).

Szczególnie ciężkie przypadki są karane karą pozbawienia wolności do lat 10 (par. 370 AO ust. 3).

Już sama próba jest karana (§ 370 AO ust. 2).

Nieterminowe złożenie deklaracji oraz złożenie korekty – wcześniejszej, niepełnej deklaracji – jest traktowane jako samodonos. Taki czyn podlega również karze. Tak jest w przypadkach gdy najpierw zostaje złożona deklaracja, w której pominięto kilka pozycji, zaś w późniejszym terminie następuje korekta takowej deklaracji. Jednak w momencie, w którym złożono deklarację pierwszy raz, to w myśl przepisów już było to oszustwo. Gdy opóźnienia w składaniu deklaracji się powtarzają, może to wzbudzić cień podejrzeń, że przedsiębiorca próbuje oszukać urząd.

Oszustwa dużego wymiaru to oszustwa gdzie mowa o kwocie 50.000 Euro.

Karalność dotyczy wszystkich rodzajów podatków. Za oszustwo podatkowe w Niemczech grozi kara pieniężna lub kara pozbawienia wolności do pięciu lat, względnie do lat 10. Dlatego lepiej terminowo składać deklaracje podatkowe i nie próbować oszukiwać niemieckiego Urzędu Skarbowego, ponieważ skutki takich działań mogą być bardzo drastyczne.

Skuteczność w łapaniu oszustów podatkowych w Niemczech jest wysoka. Statystycznie co roku wpada ponad 40.000 oszustów, a rocznie kwota podatku wpływająca dzięki temu do kasy państwa wynosi 1,8 miliarda Euro. Rocznie prowadzi się w Niemczech ponad 16.000 postępowań karno-skarbowych, które średnio w blisko 2.000 przypadków kończą się karą pozbawienia wolności.

Coraz częściej przyczyną wpadki oszustów są płyty CD z listą nazwisk osób uchylających się od płacenia podatku. Niemiecki aparat skarbowy kupuje od anonimowych informatorów płyty CD i w ten sposób wchodzi w posiadanie danych należących do nieuczciwych osób.

Źródło: Informator Federalnego Ministerstwa Finansów.

Chcesz rozliczyć się w Niemczech ? Zadzwoń ! Pomożemy Ci !

Tel: 34 34 70 200