Certyfikowanie polskich materiałów budowlanych w Niemczech

Materiały budowlane przed ich użyciem na niemieckiej budowie muszą otrzymać certyfikat dopuszczający je do zastosowania w Niemczech. Uwaga – niemieckie wymogi techniczne są bardziej rygorystyczne niż polskie !

Polscy producenci, eksporterzy, dystrybutorzy i wykonawcy usług zgodnie z niemieckimi przepisami o wyrobach budowlanych muszą uzyskać certyfikat potwierdzający dopuszczenie do zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym w Niemczech. Dopiero uzyskanie niemieckiego dokumentu potwierdzającego, że dany wyrób budowlany może zostać użyty na budowie w Niemczech, umożliwia zastosowanie wyrobu. Inaczej zaczynają się kłopoty. Nagle bowiem okazuje się, że niemiecki nadzór budowlany kazał rozebrać budowlę, w której zastosowano niedopuszczone do obrotu w Niemczech polskie wyroby budowlane.

Wiele polskich firm realizujących kontrakty budowlane lub montażowe w Niemczech wykorzystuje podczas prowadzonych prac tylko wyroby polskie. Rzecz w tym, że wyroby te zostały dopuszczone najczęściej tylko do obrotu w Polsce, natomiast nie posiadają niemieckiego certyfikatu dopuszczającego je do obrotu w Niemczech. I tu rodzi się naprawdę duży problem.

W związku z tym, że w Niemczech dla wielu wyrobów budowlanych obowiązują inne i zdecydowanie większe wymogi techniczne niż w Polsce, to najczęściej dany materiał oprócz polskiego certyfikatu o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do zastosowania, będzie musiał posiadać drugi certyfikat – niemiecki.

Dla polskich firm budowlanych najważniejszą sprawą jest sprawdzenie, czy stosowany przez nie materiał na niemieckiej budowie został wprowadzony do obrotu w Niemczech zgodnie z niemieckimi przepisami prawa budowlanego. Jeżeli nie, to taki materiał nie może być zastosowany na obiekcie budowlanym w Niemczech. Gdyby jednak nieopatrznie polska firma budowlana zastosowała w procesie budowy wyrób, który nie został urzędowym dokumentem potwierdzony jako dopuszczony do zastosowania w Niemczech, to wtedy wyrób taki trzeba będzie zdemontować (o ile się da) i zastąpić nowym lub nawet trzeba będzie zburzyć całą budowlę, jeżeli została wybudowana z materiału, który nie został dopuszczony do obrotu w Niemczech. Koszty finansowe takiej pomyłki lub zaniedbania mogą być niewyobrażalnie wysokie. Aż strach pomyśleć, ile pieniędzy kosztowałoby ponowne zastosowanie materiałów.

Na firmach budowlanych ciąży pewien bardzo ważny obowiązek. Otóż firma budowlana realizująca kontrakt w Niemczech jest zobowiązana do przechowywania przez okres wykonywania prac budowlanych pełną listę, na której znajdują się wszystkie zastosowane wyroby budowlane na danej budowie. Listę trzeba okazać organom kontrolnym podczas każdej przeprowadzanej inspekcji budowlanej. Jak widać, wyroby budowlane są w Niemczech regularnie sprawdzane pod kątem ich dopuszczalności do stosowania w Niemczech.

Dlaczego warto mieć niemiecki certyfikat na wyroby budowlane stosowane w Niemczech ?

Posiadanie przez polską firmę budowlaną lub montażową niemieckiego certyfikatu dopuszczającego wyrób budowlany do zastosowania w Niemczech pozwala na bezpieczne stosowanie tego wyrobu na niemieckich budowach.

Często polscy producenci wyrobów budowlanych legitymują się tylko polskim certyfikatem, natomiast nie posiadają certyfikatu niemieckiego. Gdy jednak firma budowlana przetransferuje polski wyrób budowlany do Niemiec, to wprowadza go do zastosowania w Niemczech – wtedy po przekroczeniu granicy posiadanie certyfikatu niemieckiego jest obowiązkowe.

Brak niemieckiego certyfikatu powoduje, że jednostka odpowiedzialna za wprowadzenie wyrobu do Niemiec (w tym przypadku firma budowlana), odpowiada prawnie i finansowo za wprowadzenie wyrobu do obrotu w Niemczech.

Z tego powodu wywożąc wyroby budowlane z Polski do Niemiec zawsze zadbajmy o uzyskanie niemieckiego certyfikatu na te wyroby.

Źródło własne.