Duże wpływy niemieckich gmin z płaconych podatków

Niemieckie gminy osiągnęły nadwyżkę podatkową w kwocie 1,1 miliarda EUR !!! Kwota ta została osiągnięta za sprawą wysokich podatków jakie obowiązują w Niemczech oraz dzięki bardzo dobrej koniunkturze.

Dla głównych i dodatkowych budżetów gmin oraz publicznoprawnych związków gmin wyliczono za 2013 rok nadwyżkę finansową w kwocie około 1,1 miliarda euro.  Same główne budżety gmin oraz związków gmin osiągnęły nadwyżkę 1,7 miliarda euro, podczas gdy w dodatkowych budżetach nagromadziła się kwota 0,6 miliarda euro. Główne i dodatkowe budżety gmin i związków gmin zaksięgowały w 2013 roku skorygowane przychody w wysokości 205,8 miliardów euro – co stanowi wzrost o 8,0 mld euro lub 4,0% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrosły także wydatki i to o 4,0% do 204,7 miliardów euro (+ 7,9 mld euro).

Po stronie dochodów był pozytywny rozwój przychodów podatkowych (netto) z 3,2 % w 2013 roku – słabszy niż w roku poprzednim (6,6 %). Ogółem odnotowano przychód z podatków w wysokości 76,8 mld euro (netto). Główny podatek komunalny – podatek od działalności przemysłowej i handlowej (netto po odciągnięciu rozłożonych kosztów podatku od działalności przemysłowej i handlowej), wzrósł w porównaniu do roku 2012 tylko o 1,1 % do 32,6 mld euro. Większy wzrost zauważono w udziale gmin jeśli chodzi o podatek dochodowy, czyli wzrost o 5,8% do 28,4 mld euro. Kraje związkowe brały wzmożony udział w finansowaniu gmin w 2013 roku. Wypłaciły o 1,9 mld euro więcej na kluczowe przydziały. Łącznie gminy zebrały na najważniejsze przydziały 29,4 miliardów euro (+6,7 %). Ponadto w 2013 roku gminy otrzymały więcej środków na inwestycje – tutaj odnotowano wzrost o 3,4% do 7,0 mld euro. W 2012 roku koszty na inwestycje zostały mocno zredukowane ze względu na stopniowe wygasanie środków wspierających koniunkturę. Przychody z opłat za zarządzanie i korzystanie pozostały na poziomie 22,6 mld euro w porównaniu do poprzedniego roku.

Strona wydatków została zdominowana w 2013 roku przez dynamiczny rozwój wydatków na świadczenia socjalne i inwestycje. Świadczenia socjalne gwałtownie wzrosły o 2,5 mld euro do 47,0 mld euro (+ 5,7%). Przy tym wzrosły wydatki na świadczenia dla osób poszukujących pracy (szczególnie na koszty zakwaterowania oraz za ogrzewanie) o 5,2% do 11,9 mld euro, zgodnie z drugą księgą socjalną (niemiecki kodeks socjalny). Odnotowano także wzrost świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z XII księgą o 5,4% do 24, 0 mld euro. Gminy mogły zwiększyć swoje wydatki na nakłady inwestycyjne ze względu na korzystną sytuację zysków i strat w okresie sprawozdawczym o 5,1% do 22,1 mld euro, po tym, jak w poprzednim roku było mniej inwestycji. Koszty personalne z udziałem 26,7 % stanowiły największe obciążenie po stronie wydatków. Pochłonęły one w 2013 roku 54,6 mld euro co stanowi wzrost o 3,7%.  W porównaniu z poprzednim rokiem widoczny jest wzrost o 1,9 miliarda euro.  Obecne koszty administracyjne wzrosły o 1,1 mld euro do 46,2 miliarda euro (2,5 %). Natomiast koszty z tytułu odsetek zmniejszyły się o 7,9 %, do 4,1 mld euro.

Źródło: informacje statystyczne.