Zwiększenie kar dla osób uchylających się od płacenia podatków

W Niemczech toczy się debata polityczna nad wysokością kar dla oszustów podatkowych. Według projektu aż o 100% zwiększą się kary finansowe i prawne za uchylanie się od płacenia podatków w Niemczech.

Tendencja polityków w Niemczech jest taka, aby jak najszybciej podwoić dotychczasowe kary. Dzięki takiemu zabiegowi powinno się odstraszyć podatników przed uciekaniem do szarej strefy. Zaostrzenie ustawodawstwa trafi min. w polskich podatników prowadzących firmy, które działają na rynku niemieckim, a także w polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech. Będę oni o wiele bardziej narażeni na kontrole Policji Celnej, która za zadanie będzie miała wyłapanie wszelkich nieprawidłowości w płaceniu podatków i zapewnienie przestrzegania niemieckiego prawa. Cel masowych kontroli jest jasny:

trzeba sprawdzić wszystkich, którzy działają w Niemczech, a podatki płacą zagranicą. To działanie spowoduje, że Polacy działający w Niemczech, a płacący podatki w Polsce, narażeni są szczególnie na działania kontrolne – a te w wykonaniu niemieckich służb mundurowych są niezwykle nieprzyjemne.

W Niemczech zwiększyła się wyraźnie liczba składanych samo-donosów (w Bawarii nawet 4-krotnie), a także wzrosła aktywność niemieckich służb kontrolnych, które przeprowadzają najczęściej niezapowiedziane kontrole wśród przedsiębiorców.

Jakie są plany rządzącej koalicji co do zwalczania problemu uchylania się od płacenia podatków ?

Frakcje koalicji CDU/CSU i SPD opowiedziały się za pozostawieniem zwalniającego z kary przy złożeniu przez niego samo-donosu w związku z dokonanym oszustwem podatkowym.  Na posiedzeniu komisji do spraw finansów CDU/CSU i SPD odrzuciły wniosek lewicy o zniesienie samo-donosu. Również związek 90/zieloni (Bündnis 90/die Grünen) głosował przeciw lewicy. Według lewicy samo-donos służy jedynie zamożnym w celu rezygnacji z karalności określonego typu czynu uznawanego dotychczas za przestępstwo lub wykroczenie. W przeciwieństwie do tego przedstawiciel rządu federalnego objaśnił uzgodnienia z posiedzenia komisji do spraw finansów dotyczące zniesienia samo-donosu. Według uzgodnień okres na sprostowanie dla oszusta podatkowego (i to we wszystkich przypadkach oszustwa) został rozszerzony na 10 lat. W przypadkach, w których mowa o mniejszych kwotach, okres wynosił do tej pory 5 lat. Przedawnienie ścigania karnego oszustw podatkowych o słabszym charakterze ma również zostać przedłużone z 5 do 10 lat. Dopłata karna, którą trzeba zapłacić dodatkowo do należnego podatku przy przewinieniu związanym z kwotą 50.000 Euro, zostanie zwiększona z 5% na 10%.  Poza tym przewidziano w uzgodnieniach, że natychmiastowe ściągnięcie sześcioprocentowych odsetek na rok, ma być na przyszłość dodatkowym warunkiem skuteczności dla samo-donosu. Według danych rządu należy sprawdzić jeszcze kilka punktów, min. takich jak: możliwość dopłat jeśli kwoty w oszustwie były mniejsze niż 50.000 Euro, jak i możliwość ustalenia górnej granicy dla skuteczności samo-donosu. Rząd Federalny ogłosił, że oczekuje na takie uregulowanie przepisów w sprawie samo-donosów, aby nie zajmowały się tymi sprawami jedynie kancelarie specjalistyczne.

Wszystko to prowadzi do tego, że w Niemczech będzie obowiązywała wkrótce znowelizowana ustawa, która wprowadzi w życie wyższe kary pieniężne oraz pozbawienia wolności za czynny uznawane za przestępstwa karno-skarbowe.

Źródło: Projekt ustawy karno-skarbowej, informacje prasowe.

Boisz się o wynik kontroli finansowej ?

Zadzwoń po profesjonalną pomoc !

Tel: 34 34 70 200