Rozpatrywanie wniosków o Kindergeld

Jest duża szansa na szybsze opracowywanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, które zalegają w niemieckich Kasach Rodzinnych. Niemcy przygotowali 3.300.000 EUR na nowe stanowiska urzędnicze.

Rodzice dzieci mieszkających w Polsce mają coraz większe problemy z terminowym uzyskaniem świadczenia rodzinnego w Niemczech.

Dokumenty złożone do Kasy Rodzinnej często czekają w kolejce na opracowanie pół roku, rok, a nawet dłużej, co strasznie wydłuża całą procedurę uzyskania Kindergeld. Powodem jest zbyt mała liczba etatów dla urzędników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków.

Obywatele krajów, które w roku 2004, 2007 i 2013 przystąpiły do struktur europejskich, zasypali wnioskami Kasy Rodzinne, które nie są w stanie zajmować się na bieżąco ich rozpatrywaniem.

Dane Federalnej Agencji Pracy są dla Niemców i Polaków zatrważające – tylko w ubiegłym roku o 30% wzrosła liczba składanych do niemieckich Kas Rodzinnych wniosków o wypłatę należnego zasiłku rodzinnego. To była główna przyczyna zastopowania prac tych Kas Rodzinnych, do których wnioski kierowali obywatele innych krajów unijnych, w tym rodzice dzieci mieszkających w Polsce. Urzędnicy w nawale pracy nie byli w stanie stosunkowo szybko opracowywać wniosków napływających od rodziców także z tego powodu, że na ich biurko trafia coraz więcej niestandardowych spraw, które wymagają większego zaangażowania czasowego.

Aby załatwić problemy nagromadzone w Kasach Rodzinnych przygotowano 3,3 miliona Euro na wynagrodzenia dla dodatkowych urzędników.

Czy jednak zatrudnienie dodatkowego personelu zostało faktycznie podyktowane potrzebą rozładowania zatoru w Kasach Rodzinnych i chęcią szybszego opracowywania wniosków ?

Z danych niemieckiego Ministerstwo Finansów wynika, że wypłacanie zasiłku rodzinnego Kindergeld na dzieci pracowników sezonowych pochłania rocznie niesamowitą kwotę 200 milionów Euro ! W tej sytuacji Niemcy muszą coś zrobić, aby nie ponosić aż tak olbrzymich kosztów wypłacania Kindergeld. Źródło leży w ilości składanych wniosków o wypłatę świadczenia – i to nie tylko bieżącego, ale także wstecz. To powoduje niesamowite obciążenie dla budżetu.

Naszym zdaniem zatrudnianie dodatkowych urzędników ma tylko za pośredni cel rozładowania zatoru w Kasach Rodzinnych. Głównym zamierzeniem jest dokładne analizowanie każdego przypadku z osobna i wyłapywanie tych wniosków, które nie spełniają wszystkich wymagań formalnych. Dokładna weryfikacja dokumentacji pozwoli odrzucić wnioski od wielu rodziców lub tak skutecznie ich zniechęcić do zasiłku poprzez wygórowane wymogi, aby sami zaniechali próby uzyskania świadczenia. W ten sposób uda się zmniejszyć wydatki ponoszone na Kindergeld dla dzieci mieszkających poza Niemcami.

W efekcie końcowym wnioski o wypłatę Kindergeld będą rozpatrywane szybciej, ale za to wzrośnie liczba odrzuconych wniosków, skarg i odwołań. Rodzice muszą się zatem przygotować na ostry bój o pieniądze na dzieci.

Źródło: Dane Federalnej Agencji Pracy, źródła własne.