Godzina pracy kosztuje w Niemczech 31,70 EUR

Kto chce legalnie zatrudniać pracowników w Niemczech, ten musi głęboko sięgnąć do kieszeni – w Niemczech stale rośnie koszt 1 roboczogodziny. Godzina pracy w Polsce kosztuje 7,40 Euro, a w Niemczech 31,70 Euro.

Obowiązkowe stawki wynagrodzenia minimalnego, wzrost inflacji i cen, a także niedobór fachowców powodują, że koszty roboczogodziny są w Niemczech wysokie. W szczególności szybko rosły w ostatnich 3 latach. Za jedną godzinę pracy wykonanej w Niemczech płaci się ponad 4 razy więcej niż w Polsce. To wyraźny sygnał, że delegowanie pracowników z Polski do Niemiec nadal bardzo się opłaca. Już na samym ubezpieczeniu społecznym odprowadzanym za pracowników do polskiego ZUS-u, pracodawcy oszczędzają mnóstwo pieniędzy.

Koszty pracy w Niemczech są o 1/3 większe niż średnia w Unii Europejskiej, jednak gdy porównamy te koszty z występującymi w Belgii, Holandii i Francji, to od razu rzuca nam się w oczy, że są one jeszcze większe niż w sąsiadujących państwach.

Prywatni pracodawcy płacili w minionym roku średnio 31,70 Euro za godzinę pracy.  W niektórych państwach sąsiednich koszty są jeszcze większe. Prywatni pracodawcy płacili w 2013 roku średnio 31,70 Euro za godzinę – dochód brutto i koszty dodatkowe – tak ogłosił Federalny Urząd Statystyczny. Tym sposobem Niemcy zajmują razem z Finlandią siódme miejsce w Unii Europejskiej.

Szwecja ma największe koszty z kwotą 43,00 Euro. W bezpośrednio sąsiadujących państwach kwoty kształtują się w następujący sposób: Belgia – 41,20 Euro, Dania – 39,80 Euro, Francja – 35,00 Euro, Holandia – 32,50 Euro, w tych państwach koszty pracy są wyższe niż w Niemczech. W Austrii koszty pracy wynoszą 31,70 Euro, w Polsce – 7,40 Euro, w Czechach – 10,40 Euro. W Bułgarii jednak są najniższe koszty pracy w całej Unii Europejskiej – 3,70 Euro za godzinę.

W branży przetwórczej koszt za godzinę pracy wynosił 36,20 Euro. Tym samym Niemcy w porównaniu z pozostałymi państwami UE znajduje się na 5. Miejscu w Unii Europejskiej. Godzina pracy w przemyśle była 48% droższa niż średnia w UE, ale 1% tańsza niż we Francji. Między 2004 a 2010 rokiem koszty w Niemczech powoli rosły, jednak od 2011 roku wzrastają szybciej. Jest to widoczne w porównaniu z Francją – najważniejszym partnerem handlowym i wielkim konkurentem w branży samochodowej. Koszty pracy wzrastały we Francji między 2004 a 2010 rokiem rocznie o 3,4%, w Niemczech zaś tylko o 1,4%. Od 2011 do 2013 roku wzrost w Niemczech wynosił 2,7%, zaś we Francji 1,9%.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

Chcesz delegować pracowników do Niemiec?

Zadzwoń – mamy dla Ciebie bezpieczny model delegowania

Tel: 34 34 70 200