Niemieckie zasiłki socjalne dla każdego !

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może wydać orzeczenie, na mocy którego wszyscy obywatele UE będą mogli pobierać w Niemczech zasiłek socjalny. Lawina bezrobotnych ruszy do Niemiec po zasiłki.

Każdy Polak posiadający w Polsce status bezrobotnego będzie mógł zarejestrować się w Niemczech w tym celu, aby pobierać niemiecki zasiłek socjalny. Tym samym osoba samotna otrzyma co miesiąc 391 Euro socjalnego + pokrycie kosztów noclegu. To uregulowanie może spowodować, że wkrótce ponad 2 miliony Polaków wybierze się do Niemiec po zasiłek socjalny – osoby, które nigdy nie pracowały w Niemczech, nigdy nie odprowadzały składek do niemieckiego ubezpieczenia społecznego, a nawet mogły nigdy dotąd nie być wcześniej w Niemczech !

Niemcy już w tej chwili boją się o to, jaka będzie treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, które może kosztować ich budżet mnóstwo pieniędzy. Fakty pokazują, że cudzoziemcy pobierają w Niemczech bardzo dużo pieniędzy z tytułu zasiłku socjalnego.  Tylko w 2013 roku wypłacono aż 5 miliardów Euro świadczenia Harz IV obcokrajowcom spoza UE, którzy mieszkają w Niemczech. Dla porównania: łącznie wypłacono w 2013 roku 33 miliardy Euro na Harz IV. Z kwoty tej 1,7 miliarda Euro wypłacono 311.275 obywatelom innych krajów wspólnoty europejskiej, w tym obywatelom polskim. Jeśli chodzi o kraje spoza UE, z których pochodzą osoby, którym był wypłacany Harz IV, to najwięcej obywateli pochodziło z takich krajów jak Turcja, Irak i Rosja. Warto dodać, że aż 26,8 miliarda Euro wypłacono dla obywateli niemieckich. Spoglądając na powyższe dane nie można się dziwić, że znawcy językowi za najgorsze słowo w Niemczech roku 2013 wybrali „Sozialtourismus”, a więc turystykę socjalną, która kwitnie w Niemczech na dobre, a dzięki Unii Europejskiej może przybrać wręcz dramatyczny dla Niemców wymiar.  

Aby Polacy mogli bez większych problemów pobierać zasiłek socjalny w Niemczech, to musi to orzec Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Są na to bardzo duże szanse. Już raz w przeszłości Trybunału Sprawiedliwości wydał bardzo korzystne orzeczenie dla Polaków w sprawie wypłacania Kindergeld dla pracowników sezonowych w Niemczech, dlatego nadzieje na kolejny przywilej są w pełni uzasadnione. Trzeba zdać sobie jednak sprawę z tego, że ze względu na ogromne koszty dla państwa niemieckiego rząd federalny zrobi wszystko, aby nie doszło do zbytniego wykorzystania niemieckiego systemu socjalnego. Stąd pojawiają się argumenty, iż otwarcie niemieckiego systemu socjalnego dla obywateli unijnych pociągnie za sobą wiele nadużyć. Aczkolwiek sędziowie Trybunału Sprawiedliwości mogą inaczej interpretować słowo „nadużycie” niż robią to niemieccy politycy.

Źródło: informacje prasowe.

Wejdź na portal o niemieckich zasiłkach :

www.familienkasse.pl