Wysokość podatku VAT w Niemczech

Od 1968 roku obowiązuje w Niemczech zharmonizowany podatek VAT. Podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie jakie osiąga przedsiębiorstwo za swoje usługi, a od którego procentowo nalicza się podatek.

Dopiero wraz z początkiem roku 1968 udało się niemieckiemu ustawodawcy zharmonizować system VAT. Od tego momentu wysokość VAT stopniowo wzrastała.

Zgodnie z § 12 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT podstawowa stawka niemieckiego podatku Umsatzsteuer (VAT) wynosi 19%. Oprócz niej istnieje także stawka VAT zaniżona (§ 12 ust. 2 ustawy) w wysokości 7%, którą stosuje się wobec niektórych obrotów, które są określone w niemieckiej ustawie o VAT.

 

 

Do obrotów tych należą min. :

• Dostawa produktów spożywczych.

• Mleko i niektóre napoje mleczne.

• Dostawa książek, gazet i czasopism (występują wyjątki).

• Publiczny transport osób na krótkich odcinkach (do 50 km).

• Przyznawanie, przekazywanie i wykonywanie praw wynikających z ustawy o prawie autorskim.

• Usługi techników dentystycznych i dentystów.

Wstęp do teatru, na koncerty i muzeów, a także na spektakle teatralne i koncerty porównywalnych występy artystów.

Przekazywanie filmów do oceny i demonstracji oraz projekcje filmowe (występują wyjątki).

Występy cyrkowe, korzyści z działalności jako Showman, jak i obroty bezpośrednio powiązane z działalnością ZOO.

Usługi osób prawnych, które realizują wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne, dobroczynne lub religijne.

Wynajem pomieszczeń mieszkalnych i sypialnych przez przedsiębiorstwa do krótkotrwałego zakwaterowania gości (hotel), a także wynajmu krótkoterminowego terenów kempingowych.

Stawki podatku VAT w Niemczech na przestrzeni lat obowiązywania :

 

Okres obowiązywania stawek

Stawka VAT główna

Stawka VAT zaniżona

 

01.01.1968 – 30.06.1968

10%

5%

 

01.07.1968 – 31.12.1977

11%

5,5%

 

01.01.1978 – 30.06.1979

12%

6%

 

01.07.1979 – 30.06.1983

13%

6,5%

 

01.07.1983 – 31.12.1992

14%

7%

 

01.01.1993 – 31.03.1998

15%

7%

 

01.04.1998 – 31.12.2006

16%

7%

 

od 01.01.2007 do nadal

19%

7%

 

Źródło: Umsatzsteuergesetz, dane statysyczne. © finanzamt.pl

Więcej informacji o handlu towarami i usługami w Niemczech na portalu :

www.ZOLLAMT.pl