Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech

Wraz z początkiem 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która przewiduje wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego. Wprowadzenie nowych przepisów odczują finansowo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Od 1 stycznia 2015 ruszają nowe zmiany względem ubezpieczenia społecznego w Niemczech. Obowiązek odprowadzania wyższych składek na ubezpieczenie społeczne wchodzi w życie wraz z nowym rokiem podatkowym. Zmiany dotyczą głównie przesunięcia progu dochodowego, który określa wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika lub pracodawcy.

Górna granica odprowadzanych składek na emerytury i zasiłki dla bezrobotnych zwiększy się z obowiązujących do końca 2014 roku 5.950 Euro do obowiązujących od stycznia 2015 roku 6.050 Euro na miesiąc. Stawka 6.050 Euro obowiązuje na terenie zachodnich Niemiec.

Nieco inna stawka obowiązuje we wschodniej części kraju. Do końca 2014 roku jest to 5.000 Euro, a po zmianach od stycznia 2015 roku wzrasta ona do 5.200 Euro w miesiącu.

Zgodnie z nową ustawą przygotowaną przez niemieckie Ministerstwo Pracy zwiększone składki na ubezpieczenie społeczne to 22 Euro więcej w skali jednego miesiąca. Wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne wzrasta o 75 Euro – do progu 4.125 Euro. Przeliczając w skali jednego miesiąca to dodatkowe 6,23 Euro.

Niemieccy politycy chcą także od 2015 roku zapewnić emeryturę pracowniczą dla każdego zatrudnionego pracownika. W niemieckich mediach co pewien czas powraca temat ubogich emerytów, których nie stać na opłacenie podstawowych rachunków oraz życie na minimalnym poziomie. Problem biednych emerytów – znany z Polski – dosięga także osoby starsze w Niemczech.  Niemiecka partia polityczna CDU podjęła się rozwiązania owego problemu. Zdaniem polityków należy wprowadzić nakaz obowiązkowego odprowadzania składek na emeryturę zakładową. Oznacza to, że każda na nowo zawarta umowa o pracę powinna zawierać wiążący zapis o przekształceniu wynagrodzenia na rzecz pracowniczych programów emerytalnych. W taki oto sposób pracodawcy powinni być zobowiązani do złożenia takiej oferty dla pracowników, aby część ich podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne (wolne od podatku) były odprowadzane w specjalnym programie emerytalnym. Spekuluje się, iż młodym ludziom nie będzie przysługiwać tak dobre zaopatrzenie emerytalne, jakie otrzymują obecni emeryci, dlatego też potrzebne będą rozwiązania alternatywne, a takie zapewnić może stworzenie nowych prywatnych jak i korporacyjnych systemów emerytalnych.

Pewna emerytura jest jednym z czynników przyczyniających się do wyjazdu polskich pracowników do pracy w Niemczech. W przypadku gdy polski pracownik jest delegowany do Niemiec, to najpóźniej po upływie 2 lat pracy na terenie Niemiec (przez pierwsze 24 miesiące można płacić składki ubezpieczeniowe w Polsce) przechodzi on do niemieckiego systemu emerytalnego, tj. jego składki ubezpieczenia społecznego nie są już płacone w polskim ZUS-ie, lecz odprowadza się je na konto niemieckiej ubezpieczalni.

Źródło: informacje prasowe.