Zmiana w niemieckim podatku VAT dot. usług budowlanych

Zmiana przepisów VAT w Niemczech – generowanie już 10% obrotu z wykonywania usług budowlanych nakłada na odbiorcę usługi obowiązek odprowadzenia podatku VAT do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Metoda odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT wymaga zastosowania od 1 października 2014 roku nowego formularza dla odbiorców usługi. O ile do 30 września 2014 roku podatek VAT od wykonanej usługi budowlanej odprowadzały firmy typowo budowlane, to od 1 października 2014 roku obowiązek ten zostaje rozszerzony na firmy generujące już nawet niewielki obrót z tytułu wykonywania usług budowlanych. Wystarczy, że firma wygeneruje 10% takiego obrotu, to już musi odprowadzić od usługi podatek VAT. Jest to metoda odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT.

Regulacje dotyczące procedury odwróconego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT od usług budowlanych oraz usług sprzątania budynków zostały tak zmienione, że dla odpowiednich usług, które zostaną wykonane w Niemczech po 30 września 2014, osobą odpowiedzialną za odprowadzenie podatku jest odbiorca usługi, ale tylko wtedy, jeśli ten jest przedsiębiorcą, który już długotrwale wykonuje odpowiednie usługi (§ 13b UStG).

Odbiorca usługi jest zawsze wtedy odpowiedzialny za odprowadzenia podatku od wykonanej dla niego usługi budowlanej, jeśli on sam generuje minimum 10 % swojego obrotu z wykonywania usług budowlanych. Nie jest już istotnym, czy przedsiębiorca swoją usługę będzie wykorzystywał w nawiązaniu do usługi w sensie ustawy o podatku VAT §13b ustęp 2 nr 4 zdanie 1 i/lub nr 8 zdanie 1.

Dla potwierdzenia długofalowego wykonywania odpowiedniej usługi wprowadzono w Niemczech nowy formularz VAT-owski. Przedkłada się go w niemieckim Urzędzie Skarbowym celem poświadczenia. Urząd Skarbowy w Niemczech może wydać dla odbiorcy usługi także inne specjalne zaświadczenie, z którego wynika, że działalności jest już długotrwale prowadzona.

Źródło: Komentarz Umsatzsteuergesetz. © finanzamt.pl

Rozliczamy niemiecki VAT podwykonawców,

wykonawców i generalnych wykonawców.


Zadzwoń i zleć nam

sporządzenie niemieckich deklaracji VAT !


TEL : 34 34 70 200