Opodatkowanie elektronicznych usług w Unii Europejskiej

Od 2015 roku następują zmiany w przepisach podatkowych dla usługodawców internetowych osiągających obroty w innych krajach unijnych na bazie usług wykonywanych dla zagranicznych osób fizycznych.

Po pojęciem Mini-One-Stop-Shop (MOSS) ukrywa się nowa forma opodatkowania dla obrotów uzyskanych ze sprzedaży internetowej wewnątrz Unii Europejskiej. Dotyczy to obrotów z usług telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyjnych, jak również sprzedawców oferujących elektroniczne usługi, np. teksty online, materiały zdjęciowe, aplikacje, banki danych, oprogramowania internetowe itd., które zostają sprzedawane osobom prywatnym mieszkającym w innym kraju wspólnoty.

Wraz z początkiem 2015 roku następuje przesunięcie miejsca świadczenia usługi. Tym samym począwszy od  1 stycznia 2015 miejscem świadczenia usług jest kraj nabywcy. Jeżeli zatem klient zagraniczny będący osobą fizyczną kupuje od nas usługę elektroniczną, to miejscem opodatkowania jest kraj klienta (do końca 2014 roku miejscem opodatkowania był kraj sprzedawcy).

Zasadniczo sprzedawca internetowy powinien zarejestrować się do celów podatkowych w każdym kraju, w którym generuje obroty i tam zadeklarować oraz odprowadzić podatek VAT. Pomocą dla tego typu przypadków ma być formuła Mini-One-Stop-Shop. Od 1 stycznia 2015 można przesyłać kwartalne deklaracje VAT, mimo że odpowiednie rozliczenie podatkowe powinno zostać złożone w innym kraju Unii Europejskiej. Jeszcze przed ustawowym wdrożeniem nowej procedury MOSS dla obrotów od 1 stycznia 2015 niemieccy przedsiębiorcy mogą wnioskować o przystąpienie do tej szczególnej procedury i już z niej korzystać począwszy od 1 października 2014 roku.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl


Rozliczymy Twój VAT z usług wykonanych dla

klientów w Niemczech.


Zadzwoń i zleć nam

sporządzenie niemieckich deklaracji VAT !


TEL : 34 34 70 200