Bilans pomocy socjalnej Niemiec

Jednym z głównych motorów napędowych fali emigracji zarobkowej Polaków do Niemiec są wysokie świadczenia socjalne. Dzięki nim wzrasta opłacalność wyjazdu, a Polacy przywożą do kraju więcej pieniędzy.

Aż nieprawdopodobne 25 miliardów euro wyniosła kwota jaką państwo niemieckie przeznaczyło w ubiegłym roku na pomoc socjalną w Niemczech !

Wskaźnik wzrósł o +4,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Średnio daje to 311 euro netto na 1 osobę w przeliczeniu na osoby zameldowane w Niemczech.

Gdzie wypłaca się najwięcej świadczeń socjalnych ? Informacja ta może być przydatna polskim emigrantom zarobkowym :

Najwyższe wydatki związane z opieką socjalną odnotowały następujące miast: Hamburg (494 euro/mieszkańca), Bremen (488 euro/mieszkańca) i Berlin (478 euro/mieszkańca). W zachodnioniemieckich obszarach do najmniejszych poniesionych kosztów wlicza się:  Nordrhein-Westfalen (369 euro/mieszkańca), Baden-Württemberg (230 euro/mieszkańca). W wschodnich Landach Niemiec wydatki przedstawiają się następująco: w Mecklenburg-Vorpommern (269 euro/mieszkańca) oraz najmniej w Sachsen (159 euro/mieszkańca). Do dziś istnieje duża różnica w ponoszeniu kosztów związanych z opieką socjalną między wschodem a zachodem Niemiec. W dawnym RFN bez Berlina wydatki pomocy społecznej sięgały 321 euro/mieszkańca, są one jednak znacząco wyższe niż w porównaniu z nowymi Landami Niemiec, w tym Berlin z kwotą 268 euro/mieszkańca.

Na podstawie danych statystycznych.