Najlepiej opłacane zawody i branże w Niemczech

Polacy szukający pracy w Niemczech mogą sporo zarobić w zawodach niszowych. Niedobór fachowców na niemieckim rynku pracy powoduje, że pracodawcy muszą dobrze opłacać swoich pracowników.

Polscy emigranci zarobkowi najwięcej zarabiają w Niemczech wtedy, gdy posiadają atrakcyjny zawód poparty dyplomem i doświadczeniem zawodowym. Lekarze, inżynierowie, informatycy, czasem budowlańcy mogą liczyć na wysokie zarobki. Sęk w tym, że wielu z nich zarabia całkiem dobrze w Polsce i nie kwapi się do wyjazdu zarobkowego zagranię. Czy jednak polskie zarobki odpowiadają poziomowi wynagradzania specjalistów w Niemczech ? Niekoniecznie. Jak pokazują najnowsze statystyki wyjeżdżając do pracy w Niemczech ci sami fachowcy mogliby zarabiać zdecydowanie więcej aniżeli zarabiają w Polsce.

Kto zarabia w Niemczech najlepiej ?

Lekarze są i pozostaną najlepiej zarabiającymi w Niemczech. Medycy oraz specjaliści z branży medycznej mogą liczyć na naprawdę wysokie zarobki. Szacuje się, że ich średni dochód roczny brutto wynosi ok. 63.500 euro. Na potrzeby badań rynku pracy w Niemczech przeprowadzono wnikliwą analizę, w której przeanalizowano min. ok. 50.000 fachowców i menedżerów. W wynagrodzeniach lekarzy występuje zauważalna różnica. Otóż wynagrodzenie specjalisty pracującego w klinice jest przeciętnie o 21% wyższe niż u lekarzy ogólnych oraz rodzinnych. Do tego typu różnic zalicza się również wiek specjalisty, tzn. doświadczenie w tym fachu się opłaca. Lekarz mający średnio dziesięcioletnie doświadczenie może podnieść swoją średnią roczną pensję do ponad 83.000 euro ! Na podstawie powyższych danych można szybko wyciągnąć  daleko idące wnioski. Otóż najbardziej opłaca się wyemigrować do Niemiec lekarzowi ze sporym doświadczeniem, który posiadając wąską specjalizację znajdzie pracę w niemieckiej klinice.

W rankingu najlepiej opłacanych zawodów na drugim miejscu uplasował się IT-Specjalista (Information Technology Specialist) z szacunkowym rocznym dochodem ok. 56.332 euro. Szczególnie poszukiwani na niemieckim rynku pracy są programiści. Często firmy informatyczne nie wymagają wobec kandydatów znajomości języka niemieckiego. Wystarczy dobrze porozumiewać się w języku angielskim. Jako przykład niech posłuży fakt, że niemieckie firmy informatyczne regularnie zatrudniają specjalistów IT z Indii.

Następne miejsca należą do adwokatów oraz prawników z rocznym wynagrodzeniem ok. 56.315 euro. Spowodowane jest to tym, iż w Niemczech usługi prawnicze cieszą się dużą popularnością. Duża liczba przepisów powoduje, że zawód prawnika jest wziętą profesją.

Na czwartym miejscu znaleźli się inżynierowie z zarobkiem ok. 55.908 euro w skali jednego roku. Jednak rozpiętość zarobków pomiędzy poszczególnymi branżami potrafi być bardzo duża. Przykładowo inżynier automatyk zarabia najczęściej zdecydowanie więcej niż inżynier budowlaniec.

Sama jednak kwota wynagrodzenia nie zależy tylko od zawodu i branży. Region, w którym dana praca jest wykonywana odgrywa również ważną rolę. I tak np. pracodawcy w Hessen płacą swoim pracownikom najlepiej. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się landy Bayern oraz Baden-Württemberg. Niższe płace odnotowuje się na północy kraju, a zwłaszcza w Niemczech wschodnich. Nie najlepiej jest z wynagrodzeniem w Sachsen-Anhalt, który mimo wszystko znalazł się przed Meklemburg-Vorpommern. W firmach, w których zatrudnia się ponad 1.000 pracowników, zarabia się średnio o 10% więcej. Warto również porównać dochody uzyskane z różnych branż oraz gałęzi przemysłowych. Średnią pensję brutto w bankowości szacuje się na 62.451 euro, jest to o ponad 80 % więcej niż średnie roczne wynagrodzenie w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Nie da się ukryć, iż na szczycie zarobków rocznych dominują banki i ubezpieczalnie oraz przemysł farmaceutyczny. Do następnych dochodowych dziedzin zalicza się przemysł motoryzacyjny oraz przemysł chemiczny. W technicznym sektorze lukratywnych wynagrodzeń znalazł się przemysł lotniczy oraz telekomunikacyjny.

BRANŻA

WYNAGRODZENIE

BANKI

62,451

FARMACEUTYKA

59,991

AUTOMATYKA

59,727

TELEKOMUNIKACJA

59,149

CHEMIA

59,087

MASZYNY I URZĄDZENIA

57,853

MEDYCYNA

57,804

LOTNICTWO

UBEZPIECZENIA

ENERGIA / PRĄD

HANDEL HURT/DETAL

PRACOWNICY PAŃSTWOWI

GOSPODARKA ROLNA

USŁUGI PRACOWNICZE

USŁUGI SPOŁECZNE

AGENCJE REKLAMOWE

TURYSTYKA

EDUKACJA

RZEMIOSŁO

GASTRONOMIA & HOTELARSTWO

57,727

57,187

56,987

45,181

44,554

44,462

42,757

41,724

40,680

39,458

39,078

34,970

34,175


Mało motywujące są wynagrodzenia dla specjalistów i menedżerów w zakresie pielęgniarstwa. Ich średni roczny dochód oblicza się na łączną kwotę ok. 32.954 euro. Jednak nawet w tej branży jest możliwość finansowej poprawy, np. przez zmianę miejsca pracy do innego regionu kraju lub przyjmując osobistą odpowiedzialność za podopiecznych, dający 11% większego rocznego dochodu. Najwyższe płace w opiece i leczeniu można otrzymać w południowych Niemczech, czyli w landach Bayern i Baden-Württemberg.

Czy warto emigrować za pracą w Niemczech ?

W przypadku braku pracy w Polsce zdecydowanie tak. Jeżeli jednak dobry fachowiec ma pracę w Polsce, to najczęściej już dobrze zarabia. W takiej sytuacji tylko naprawdę duże pieniądze mogą go przekonać do wyjazdu zarobkowego do Niemiec.

Źródło: Dane statystyczne StepStone.