Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku

Osoby pobierające niemieckie świadczenia emerytalne mają obowiązek złożyć roczną deklarację podatkową w Niemczech. Obowiązek ten obejmuje także Polaków pobierających niemiecką emeryturę.

Niestety więcej niż połowa niemieckiego świadczenia emerytalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (Einkommensteuer). W związku z tym, że niemiecki ustawodawca nakłada obowiązek opodatkowania emerytur, to emeryci muszą corocznie składać deklaracje podatkowe, w których wykazują wysokość otrzymanego świadczenia za rok ubiegły. W 2015 roku emeryt dokonuje rozliczenia za 2014 rok. Jest to obowiązek bardzo uciążliwy – szczególnie dla osób otrzymujących niewielkie emerytury. Nawet te niskie świadczenia trzeba wykazać.

Co raz więcej seniorów płaci podatki, a z tytułu otrzymywania renty musi składać każdego roku deklarację podatkową. Powodem jest tzw. odroczone opodatkowanie. Pozostaje już tylko niewielka część renty wolna od podatku. Im później przejdzie się na rentę, tym ta część będzie mniejsza. Seniorzy, którzy w roku 2005 lub wcześniej pobierali rentę mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku jeszcze większej niż 1.500 euro miesięcznie w ciągu roku. Kto w 2014 roku został rencistą, ten ma prawo skorzystać z odliczenia miesięcznie 1.220 euro. Dla coraz większej liczby seniorów oznacza to, że muszą zbierać dokumenty, rachunki oraz wszelkiego rodzaju potwierdzenia. Dzięki temu możliwe będzie ewentualne zmniejszenie obciążenia podatkowego w sprawie zwrotu podatku dochodowego. Co może mieć wpływ na oszczędności podatkowe? Wydatki na zdrowie, robotników lub pomoc domową.  Samotny senior, który przekroczy kwoty wolne od podatku, powinien zadbać o koszty, które pozwolą uzyskać zwrot podatku dochodowego. Jeśli otrzymuje się dodatkowe przychody z tytułu prywatnego ubezpieczenia lub najmu, to podatek musi zostać na nowo przeliczony. W tej sytuacji stosuje się inne przepisy podatkowe. Najpóźniej do poniedziałku 1 czerwca 2015 musi zostać złożona deklaracja podatkowa do niemieckiego Urzędu Skarbowego (ostatni dzień rozliczenia podatkowego to 31 maja, który w 2015 roku przypada w niedzielę – z tego powodu czas na rozliczenie podatku przesuwa się automatycznie na poniedziałek 01.06.2015). Za pośrednictwem doradcy podatkowego istnieje możliwość rozliczenia się do końca roku. Kto z emerytów i rencistów nie dokonał jeszcze rozliczenia podatkowego za ubiegły rok, ten niezwłocznie powinien udać się do doradcy w celu sporządzenia deklaracji rocznej. W przeciwnym razie osoba uchylająca się od złożenia deklaracji podatkowej musi liczyć się z otrzymaniem wkrótce listu urzędowego wzywającego do dokonania rozliczenia.

Źródła własne.

 

Pobierasz niemiecką emeryturę ?

Dokonaj rozliczenia z nami !


Zadzwoń ! TEL: 34 34 70 200