Startuje postępowanie kontrolne zasiłku rodzinnego Kindergeld

Kolejne przeszkody dla rodziców pobierających w Niemczech Kindergeld. Wprowadzenie nadzoru nad przyznawaniem i wypłacaniem niemieckiego zasiłku rodzinnego jest zadaniem priorytetowym na rok 2016.

Na początku roku 2016 zostanie wprowadzony nadzór nad Kindergeld na podstawie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (IDNr.) w celu uniknięcia podwójnego przyznania i wypłaty zasiłku. Z tego powodu wynikną kolejne duże zmiany w funkcjonowaniu niemieckich Kas Rodzinnych (Familienkasse). Rodzice pobierający na swoje dzieci Kindergeld muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. A jak wiadomo, już teraz występują dostatecznie duże problemy z wypłacaniem zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające w Polsce.

Wypłata Kindegeld jest coraz trudniejsza, a będzie jeszcze gorzej!

Od 01.01.2016 przy składaniu wniosku na Kindergeld dodatkowym warunkiem otrzymania tego świadczenia będzie podanie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (IDNr.) wnioskodawcy oraz dziecka. Jeśli osoba uprawniona do składania wniosku lub dzieci nie będą posiadały swojego IDNr., to wtedy będą musiały zawnioskować o jego wydanie. A więc kolejna przeszkoda o charakterze formalnym przed jaką stoją rodzice pracujący w Niemczech, a posiadający dzieci w Polsce.

Wyrobienie dla siebie i dzieci niemieckiego numeru podatkowego wiaże się z określoną procedurą administracyjną. Jeden centralny urząd dla całych Niemiec zajmuje się wydawaniem niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (IDNr.), co oznacza, że osoba zainteresowana nie od razu od ręki otrzyma numer podatkowy.

Ile trwa taka procedura?

W tej chwili okres oczekiwania wynosi do 4 tygodni. Jednak nie wiadomo, ile procedura będzie wynosiła w roku 2016 w przypadku, gdy jednocześnie duża liczba osób zawnioskuje o niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej. Jakie problemy przechodzą urzędy centralne w Niemczech lub wyznaczone do specjalnych zadań, polscy rodzice pracujący w Niemczech mogli się przekonać po funkcjonowaniu w ostatnich miesiącach Kas Rodzinnych zajmujących się opracowywaniem dla Polaków wniosków o wypłatę Kindergeld.

Warto zaznaczyć, że niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej zostaje wysłany tylko pocztą na aktualny adres zameldowania osoby uprawnionej. W tym celu rodzice będą musieli koniecznie dysponować adresem nie tylko zameldowania w Niemczech, ale także adresem, pod który faktycznie będzie dochodziła korespondencja. Szczególnie dla pracowników budowlanych i zawodów pokrewnych może być to problem, gdyż osoby te często zmieniają miejsce pobytu w Niemczech ze względu na różne miejsca wykonywania prac w różnych częściach Niemiec. Rodzice będą musieli przypilnować, aby koniecznie odbierać przychodzącą na niemiecki adres pocztę.

Wprowadzenie kontroli wypłaty Kindergeld na podstawie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej wprowadza nie tylko kolejny wymóg, ale pociąga za sobą także w wielu wypadkach przedłużenie procedury wypłacenia świadczenia, która już teraz trwa zdecydowanie zbyt długo. W wielu przypadkach rodzice pomimo posiadania dzieci nieletnich (do 18 lat) lub dorosłych uczących się (do 25 lat) nie otrzymają zasiłku rodzinnego, gdyż nie będą spełniali obowiązku wynikającego z posiadania niemieckiego numeru podatkowego (a de facto także rozliczania się z podatku).  Poszkodowanymi w tej sytuacji mogą być np. polscy pracownicy delegowani do pracy w Niemczech, których pracodawcy nie wystąpili o nadanie im w Niemczech Numeru Identyfikacji Podatkowej (IDNr.), a także pracownicy unikający opodatkowania w Niemczech.

Niemcy chcą kontrolować, kto otrzymuje ich Kindergeld. Chodzi o to, aby niemiecki zasiłek rodzinny był wypłacany osobom, które płacą w Niemczech podatki. Do tej pory różnie z tym bywało. Zdarzały się sytuacje, w których Kindergeld otrzymywały osoby, które nie płaciły podatków w Niemczech. Od 2016 roku do takich sytuacji ma już nie dochodzić. Prawdopodobnie do roku 2018 skontrolowane mają zostać wszystkie przypadki wypłacania Kindergeld na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec. Oznacza to, że niemieckie Kasy Rodzinne dokładnie przyjrzą się min. wypłatom zasiłku rodzinnego na dzieci zamieszkałe w Polsce. Część rodziców może nie tylko utracić prawo do Kindergeld, ale także zwrócić już wypłacone pieniądze! Gdyby sytuacja ta dotyczyła dłuższego okresu czasu, to mogą to być ogromne kwoty podlegające zwrotowi. 

Całe zamieszanie wynika z faktu, że Niemcy chcą ograniczyć wysokość wypłacanych zasiłków dla osób, które przyjeżdżają do Niemiec z zamiarem skorzystania z systemu socjalnego. Zasiłek rodzinny ma otrzymywać ten, kto go finansuje, a więc płaci podatki w miejscu wykonywania pracy.

Źródło: Opracowanie własne. Informacje podane do publicznej wiadomości przez Krajowy Urząd Podatkowy.


Masz problemy

z Kindergeld?


Zadzwoń!


TEL: 32 777 53 42


Pomożemy Ci!!!