Rozliczenie podatkowe za rok 2015

Roczną deklarację podatkową za rok 2015 można złożyć w Niemczech w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2019 roku. Rozliczenie podatkowe może być szczególnie opłacalne dla rodziców z uwagi na wysokie ulgi.

W niemieckim budżecie znajdują się odpowiednio wysokie środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Wystarczy złożyć w Niemczech deklarację roczną i zawnioskować o ulgi na dzieci!

Informacja o pieniądzach na ulgi związane z dziećmi powinna ucieszyć tych rodziców, z których przynajmniej jeden pracuje w Niemczech. Niezależnie od tego, czy dziecko przebywa w Niemczech, czy też w innym kraju unijnym (np. w Polsce), rodzic może odliczyć za rok 2015 bardzo wysokie ulgi związane z posiadaniem dzieci. Ale jest pewien haczyk z klasą podatkową…

Jeżeli podatnik będący polskim pracownikiem zatrudnionym w Niemczech posiada dzieci mieszkające w Polsce, to może fakt ten wykorzystać w rozliczeniu rocznym z niemieckim fiskusem. Możliwość uzyskania w rozliczeniu rocznym ulgi na dzieci wychodzi naprzeciw szczególnie tym rodzicom, którzy mają problem z otrzymaniem niemieckiego zasiłku rodzinnego. Jak wiadomo, wypłata Kindergeld stała się dla wielu osób pracujących w Niemczech dosyć problematyczna. Jednym z powodów jest wydłużony okres oczekiwania na wypłatę świadczenia. Kolejnym ważnym powodem są zwiększone wymogi stawiane rodzicom, co de facto powoduje, że nie każdy rodzic posiadający dzieci ma realną szansę na otrzymanie Kindergeld. Łatwo bowiem o sytuację, w której jakaś drobna rzecz spowoduje, że Kindergeld nie będzie się należał. Innym istotnym powodem jest machina biurokratyczna. Niemieccy urzędnicy coraz dokładniej weryfikują wnioski o Kindergeld. Kto zatem ma problemy z otrzymaniem niemieckiego zasiłku na dzieci, ten powinien wykorzystać w rocznym rozliczeniu ulgi na dzieci, a dzięki temu otrzyma na koniec roku wysokie środki finansowe z tytułu posiadania dzieci. Warto skorzystać z tej możliwości, gdyż niemiecki ustawodawca zwiększył za rok 2015 stawki ulg o bardzo wysoką kwotę. Rodzic może wykorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym aż 1.908 euro na jedno dziecko. To bardzo dużo zważywszy na fakt, że po podwyżce roczna wysokość niemieckiego zasiłku na pierwsze dziecko za rok 2015 wynosiła 2.232 euro. Zatem ulga podatkowa będąca zaledwie o 324 euro mniejsza niż kwota zasiłku daje znaczącą rekompensatę finansową rodzicom, którzy z jakiś powodów nie mogą otrzymać Kindergeld. Jednak jak to z ulgami podatkowymi bywa, każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od okoliczności sprawy, dlatego też u jednego rodzica zastosowane w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi na dzieci mogą przynieść bardzo dużo pieniędzy w postaci zwrotu podatku, a u innego mniejsze. Bardzo ważną kwestią jest odprowadzanie podatku w ciągu roku kalendarzowego. Z uwagi na kwotę odprowadzanych podatków przy różnych klasach podatkowych warto wybrać dla siebie tę najbardziej optymalną klasę gwarantującą zwrot. Najczęściej nie jest nią trzecia klasa podatkowa, na którą często upierają się polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech. Robią to zazwyczaj pod naciskiem pracodawcy, któremu akurat bardziej opłaca się taki model, gdyż za pracownika będącego na trzeciej klasie podatkowej pracodawca odprowadza dużo niższy podatek, aniżeli należny do potrącenia comiesięcznego podatek na pierwszej klasie podatkowej. W przypadku braku odpowiedniej wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego, które pracodawca odprowadza każdego miesiąca z wynagrodzenia pracownika, na koniec roku kalendarzowego występuje u pracownika niedopłata podatku – a wtedy nawet największa ulga nie zrekompensuje podatnikowi utraconych pieniędzy.

Kto ma problemy z otrzymaniem Kindergeld, a chciałby otrzymać rekompensatę finansową z tytułu posiadania dzieci, ten powinien zadbać o to, aby posiadać odpowiednią klasę podatkową w Niemczech. To gwarantuje odpowiedni poziom odprowadzania przez pracodawcę miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od wynagrodzenia. Wtedy też ma sens zastosowanie ulg na dzieci i skorzystanie w rozliczeniu za rok 2015 ze wspomnianych 1.908 euro na jedno dziecko.

Co ważne, roczne rozliczenie podatkowe za rok 2015, w którym to można wykorzystać już zwiększoną kwotę ulgi na dzieci, dokonać można do końca roku 2019. To bardzo długi okres i ci wszyscy rodzice, którzy borykają się z problemami dotyczącymi wypłaty Kindergeld, mogą skorzystać z tej opcji w przedziale aż 4 lat, tj. począwszy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. Kto zatem już teraz ma wspomniane kłopoty z Kasą Rodzinną, ten nie powinien zwlekać ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej, tylko jak najszybciej dokonać rozliczenia za rok 2015 i sięgnąć po swoje pieniądze. W tej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Tym bardziej warto dokonać szybkiego rozliczenia podatku za rok 2015, ponieważ Niemcy w swoim budżecie zabezpieczyli odpowiednie środki dla podatników na wypłatę zwrotu podatku. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o Kindergeld, gdyż z uwagi na rosnącą liczbę emigrantów i uchodźców może kiedyś pojawić się w Niemczech problem, że na Kindergeld będzie więcej chętnych niż środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

Źródło: nowe stawki Kindergeld. Zdjęcie: aboutpixel.de / GA_Sortierung © virra

 

Masz dzieci i nie otrzymujesz Kindergeld?

Uzyskamy pieniądze na Twoje dzieci przy rocznym rozliczeniu podatku!

 

Zgłoś się do nas z rozliczeniem za 2015 rok!