Komu przysługuje Weihnachtsgeld?

Świadczenie Bożonarodzeniowe Weihnachtsgeld – często nazywane przez Polaków pracujących w Niemczech „trzynastą pensją” – otrzymuje 56% zatrudnionych w zachodnich Niemczech oraz 40% we wschodnich.

Wysokość Weihnachtsgeld oblicza się jako ustalony procent miesięcznego dochodu. W niektórych sektorach gospodarki jest to 110% miesięcznego wynagrodzenia (np. przemysł stalowy), w innych tylko 25%-50% (np. przemysł metalowy). Wszystko zależy od zapisów układu zbiorowego pracy, dobrej woli samego pracodawcy, a także innych czynników. Trzeba bowiem pamiętać, że wypłata świadczenia poza kilkoma wyjątkami nie jest obowiązkowa. Weihnachtsgeld pracownicy zatrudnieni w Niemczech otrzymują wraz z wypłatą wynagrodzenia za listopad. Pieniądze te zostają wypłacane z myślą o zakupach przedświątecznych.

Szacuje się, iż ponad połowa zatrudnionych w Niemczech, tj. ok. 54% otrzymała w 2015 roku bonus w na święta w postaci Weihnachtsgeld. Tak przedstawiają się wyniki z ankiety internetowej przeprowadzanej od lipca do września 2015 przez Fundację Hansa Böcklera. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania, to przede wszystkim takie, że nadal istnieje podział geograficzny Niemiec, z którego da się zauważyć, iż w zachodniej części Niemiec około 56% pracowników otrzymuje Weihnachtsgeld. We wschodnich Niemczech jest to jedynie około 40% pracowników otrzymujących premię na Boże Narodzenie. Następny wniosek to fakt, iż kobiety rzadziej otrzymują premię świąteczną niż mężczyźni. W przypadku kobiet wylicza się około 50%, w przypadku mężczyzn natomiast 56%. Następna zależność dotyczy pracowników objętych umową na czas nieokreślony, którzy deklarują uzyskanie premii bożonarodzeniowej około 55%. Z kolei procentowo liczba pracowników przyjętych na okres tymczasowy do pracy jest jeszcze mniejsza. Wśród pracowników tymczasowych na premię z okazji Świąt Bożego Narodzenia może liczyć około 45% zatrudnionych. Pracownicy objęci leasingiem pracowniczym i zatrudnieni w tzw. „Leihfirmach” także mogą liczyć na wypłatę dodatkowych środków do pensji. Prawie co drugi pracownik wypożyczany otrzymuje Weihnachtsgeld (około 49% zatrudnionych). Największy odsetek osób otrzymujących Weihnachtsgeld, jak wynika z przeprowadzonej ankiety, otrzymują zatrudnieni w związkach zawodowych. Jest to około 66% pracowników.

Jakie wnioski płyną dla Polaków pracujących w Niemczech?

Aby zwiększyć szanse na otrzymywanie Weihnachtsgeld najlepiej pracować na zachodzie Niemiec, należeć do związków zawodowych i zostać objętym korzystnym układem zbiorowym. Spełnienie tych trzech przesłanek może od razu nie gwarantuje samego świadczenia, ale zwiększa zdecydowanie szanse na jego otrzymanie. Wyjeżdżając do pracy w Niemczech warto zapytać pracodawcę o wypłatę Weihnachtsgeld. Jeżeli pracodawca wypłaca to świadczenie, to odpowiedni zapis powinien pojawić się w zawieranej umowie o pracę.

Źródło: na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Fundację Hansa Böcklera. Zdjęcie Weihnachtsgeld gänseblümchen/pixelio.de