Obowiązek dostarczenia przez klientów banków swojego Steuer-ID

Posiadasz konto w niemieckim banku? Jeśli chcesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku od zysków kapitałowych, to dostarcz do swojej instytucji bankowej informację o posiadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej.

Od 2016 roku banki w Niemczech są zobowiązane do odprowadzania do niemieckich Urzędów Skarbowych podatku od zysków kapitałowych, jeżeli nie posiadają prawidłowo wypełnionego wniosku o zwolnienie z tego rodzaju obciążenia podatkowego. W tym celu klienci banków są zobowiązani do przedstawienia swojej instytucji bankowej Numeru Identyfikacji Podatkowej (Steuer-Identifikationsnummer), czyli tzw. Steuer-ID. Złożone do tej pory wnioski o zwolnienie podatkowe są nieważne, jeżeli bank nie ma Numeru Identyfikacji Podatkowej klienta.

Co istotne, banki nie mają obowiązku znać Steuer-ID swoich klientów. To na klientach instytucji bankowych ciąży obowiązek poinformowania swojego banku o Numerze Identyfikacji Podatkowej.

Wszystkie zyski kapitałowe podlegają w Niemczech opodatkowaniu. Z reguły wysokość niemieckiego podatku od zysków kapitałowych wynosi 25% + stawka podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) + stawka podatku kościelnego (Kirchensteuer).

Osoby, które płacą w Niemczech podatek kościelny, od 2015 roku odprowadzają także Kirchensteuer od uzyskanych w Niemczech zysków kapitałowych.

W przypadku złożenia przez klienta banku wniosku o zwolnienie podatkowe, kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych wynosi 801 euro dla osób samotnych oraz 1.602 euro dla małżonków. Z tego powodu warto zadbać, aby wniosek taki skutkował faktycznie zwolnieniem – a to następuje od 2016 roku tylko wtedy, gdy bank posiada Steuer-Identifikationsnummer klienta.

Jak odnaleźć niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej (Steuer-Identifikationsnummer)?

Odnalezienie Steuer-ID jest bardzo proste. Każda decyzja podatkowa (Steuerbescheid) wydana w Niemczech zawiera Steuer-Identifikationsnummer. Wystarczy zatem sięgnąć do ostatniej decyzji związanej np. z naliczeniem zwrotu podatku. Jeżeli ktoś nie dysponuje jeszcze żadną decyzją podatkową, bo dopiero w 2015 roku podjął zatrudnienie w Niemczech, to Steuer-ID odnajdzie także na dokumencie potwierdzającym roczne zarobki. Jest to tzw. Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Dokument ten wydaje pracownikowi pracodawca po zakończonym roku pracy. Zazwyczaj ma to miejsce w styczniu lub lutym za poprzedni rok.

Do kiedy należy dostarczyć bankom niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej?

Klienci banków powinni to byli uczynić do końca 2015 roku. Kto tego nie zrobił w terminie, ten musi liczyć się z tym, że nie skorzysta z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 801 euro dla osób samotnych oraz 1.602 euro dla małżonków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Federalnego Urzędu Centralnego ds. Podatków. Zdjęcie aboutpixel.de/frankfurt am main © Artur Kuzminski