Od 2016 wypłata Kindergeld tylko na numer identyfikacyjny dziecka!

Aby rodzice otrzymywali Kingergeld, to muszą przedstawić niemieckiej Kasie Rodzinnej numer identyfikacyjny, który od 01.01.2016 jest dla dzieci obowiązkowy! Brak numeru oznacza KONIEC WYPŁACANIA KINDERGELD.

Chcesz nadal otrzymywać Kindergeld? Obowiązkowo przeczytaj ten artykuł!

W 2016 roku musisz obowiązkowo zgłosić Kasie Rodzinnej w Niemczech informację o numerze identyfikacyjnym swoich dzieci!

Jeżeli nie dokonasz terminowego zgłoszenia, to od 2017 roku nie otrzymasz już Kindergeld, a wypłacone w 2016 roku świadczenie będziesz musiał w całości zwrócić!

Od 2016 roku zmienia się kilka istotnych rzeczy w kwestii wypłaty niemieckiego zasiłku rodzinnego. Najważniejszą (oprócz podwyżki) jest wprowadzenie procedury kontrolnej wypłacania świadczeń rodzinnych. Wypłata zasiłku rodzinnego jest od 2016 roku ściśle związana z posiadaniem przez dzieci numeru identyfikacyjnego. Kontrola dzieci ma odbywać się poprzez żądanie numeru identyfikacyjnego każdego dziecka, na które ma być wypłacany Kindergeld. W tym celu każdy rodzic musi zgłosić w 2016 roku niemieckiej Kasie Rodzinnej numer identyfikacyjny swojego dziecka.

Co dokładnie zmienia się w formalnościach?

Od 2016 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o Kindergeld!

Rodziców ubiegających się o niemiecki zasiłek rodzinny, a także już pobierających to świadczenie, czeka dodatkowy nakład pracy związany z biurokracją. Otóż zmiana ustawodawstwa wymusiła na rodzicach podanie do właściwych miejscem Kas Rodzinnych dodatkowych danych. Procedura kontroli dzieci wprowadziła zauważalne zmiany formalne. Główną zmianę zauważymy w nowym formularzu potrzebnym do złożenia wniosku o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego. Przede wszystkim we wniosku o zasiłek rodzinny Kindergeld znajduje się obowiązkowa rubryka do wpisania numeru identyfikacyjnego. W rubryce tej trzeba koniecznie wpisać numer identyfikacyjny dziecka, celem rozpatrzenia prawa do świadczenia na dzieci. Tak więc od  1-go stycznia 2016 każdy wnioskodawca ma obowiązek podać numer identyfikacyjny celem określenia prawa do zasiłku. Jednocześnie musi podać także numer identyfikacyjny każdego wpisywanego dziecka do wniosku. Niemieckie Kasy Rodzinne dokonały już zmian we wnioskach i umieściły odpowiednie pole do wpisania tego numeru. To oznacza nieco większą biurokrację dla wnioskodawców. Dzięki temu zabiegowi urzędnicy będą mieli o wiele bardziej przejrzystą sytuację w odniesieniu do dzieci, na które jest lub będzie wypłacany Kindergeld. Dzięki numerowi identyfikacyjnemu łatwiej będzie bowiem skontrolować urzędnikowi zajmującemu się wnioskiem w Kasie Rodzinnej, czy rodzic nabył prawo do świadczenia rodzinnego na dane dziecko, czy to świadczenie jest już wypłacane i czy istnieją przesłanki do dalszego wypłacania zasiłku.

Po co ta zmiana w przepisach?

Kasy Rodzinne chcą kontrolować wypłatę Kindergeld!

Najistotniejszą rzeczą jest następujący fakt: podanie numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy oraz numerów identyfikacyjnych dzieci, na które wnioskuje się Kindergeld jest od roku 2016 obowiązkowe! Skoro obowiązek ten dotyczy wszystkich rodziców ubiegających się o Kindergeld oraz już go pobierających, to wyraźna wskazówka, że Niemcy chcą kontrolować wypłatę zasiłku. Przede wszystkim chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w których osoba nieuprawniona pobiera świadczenie. Takich przypadków w niedalekiej przeszłości było wiele, gdyż system obowiązujący w Niemczech był nieszczelny. Zdarzało się, że rodzic pobierał na to samo dziecko podwójne świadczenie, np. wypłacane przez dwie inne Kasy Rodzinne. Wprowadzenie obowiązkowego numeru identyfikacyjnego ma zapobiec takim zdarzeniom, bowiem dzięki numerowi łatwo będzie sprawdzić, czy, w jakiej kwocie oraz jak długo rodzic pobiera na dane dziecko świadczenie. Zatem Niemcy zaopatrzyli się w narzędzie do kontrolowania wypłaty Kindergeld.

Pamiętamy zatem, że dzięki wprowadzonej procedurze ustawodawca ma na celu zlikwidowanie ryzyka podwójnego wypłacania zasiłku na to samo dziecko. Warto wiedzieć, że numer identyfikacyjny jest przypisany indywidualnie dla każdej osoby i nie można mieć dwóch lub więcej numerów identyfikacyjnych. Numer identyfikacyjny jest przypisany danej osobie tylko raz w życiu, niezależnie od zmian adresu, pracodawcy, stanu cywilnego, czy też innych zmian.

Dzięki nowym uregulowaniom prawnym niemiecki ustawodawca minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko wypłaty zasiłku rodzinnego dla osób nieuprawnionych. Oczywiście dla samych rodziców oznacza to większą kontrolę w zakresie wypłacania Kindergeld.

Co z dziećmi mieszkającymi w Polsce?

Rodzice dzieci mieszkających w Polsce także muszą przedstawić niemieckiej Kasie Rodzinnej numer identyfikacyjny!

Sprawa numeru identyfikacyjnego na dzieci mieszkające w Polsce nie jest taka prosta – przede wszystkim dlatego, że nadanie niemieckiego Identifikationsnummer na dzieci mieszkające za granicą nie jest możliwe. Co innego, jeżeli dziecko jest zameldowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec – wtedy dziecko takie otrzyma niemiecki numer identyfikacyjny. Ale niestety bez meldunku w Niemczech nie jest to możliwe. W przypadku dzieci mieszkających w Polsce to dzieci te w większości przypadków nie posiadają przecież zameldowania na terenie Niemiec, a mimo to ich rodzice pracujący w Niemczech mają prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego. W tej sytuacji zgodnie z wytycznymi niemieckiego Ministerstwa Finansów dzieci te będą weryfikowane na podstawie indywidualnego numeru obowiązującego w poszczególnych krajach. I tutaj pojawia się największy problem: jak zgrać niemieckie wymagania co do posiadania przez wszystkie dzieci, na które będzie wypłacany Kindergeld, numeru identyfikacyjnego z możliwością uzyskania takiego numeru w Polsce? Chcesz uzyskać pomoc w zakresie uzyskania numeru identyfikacyjnego na dzieci mieszkające w Polsce? Zadzwoń! TEL: 32 777 53 42

W związku z nową sytuacją prawną, w której numer identyfikacyjny jest od roku 2016 niezbędny dla dzieci, na które rodzice chcą pobierać Kindergeld, to każde dziecko musi nie tylko posiadać stosowny numer, ale także rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt do Kasy Rodzinnej wypłacającej świadczenie rodzinne. Obowiązek zgłoszenia dotyczy także dzieci mieszkających poza Republiką Federalną Niemiec, w tym mieszkających w   Polsce. Zgłoszenia pomogą Państwu dokonać specjaliści, którzy w trakcie wykonywania czynności zgłoszenia przekażą Państwu zestawienie dokumentów potrzebnych z Polski w celu dokonania zgłoszenia identyfikacji dzieci.

Co to jest numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacyjny obowiązuje w Niemczech od 2008 roku!

Niemcy opracowując system kontroli wypłacania Kindergeld oparli się o już istniejące rozwiązania prawne, które od kilku dobrych lat z powodzeniem funkcjonują w niemieckim systemie prawnym. W 2008 roku wprowadzono w Niemczech obowiązkowy Steuer-IdNr. Centralny Urząd Skarbowy zaczął wysyłać ten numer do niemieckich podatników. Każdej osobie posiadającej zameldowanie na terenie Niemiec, taki numer identyfikacyjny zostaje przypisany. Co więcej, osoby podlegające opodatkowaniu w Niemczech,  a nie mające zameldowania na terenie Niemiec, także takowy numer otrzymują. Należy wyjść zatem z założenia, że większość dorosłych osób pracujących w Niemczech posiada już taki numer. Również dzieci urodzone przed 2008 rokiem, ale posiadające meldunek w Niemczech, otrzymają numer identyfikacyjny. W tym przypadku nie ma znaczenia, że obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego wszedł w życie w 2008 roku. Numer identyfikacyjny muszą posiadać zarówno dzieci urodzone po roku 2008, jak i przed rokiem 2008. Warto także pamiętać, że kwestie związane z zasiłkiem rodzinnym regulują w Niemczech przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, a wypłata zasiłku jest uzależniona od posiadania w Niemczech tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego.

W jaki sposób numer identyfikacyjny otrzymują Polacy pracujący w Niemczech?

Zameldowanie się w Niemczech skutkuje rozpoczęciem procedury o nadanie numeru identyfikacyjnego!

Podejmując pierwszą pracę w Niemczech warto zadbać o to, aby zameldować się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Dokonanie obowiązku meldunkowego rozpocznie trwającą kilka tygodni procedurę wyrobienia numeru identyfikacyjnego. Informacja o meldunku, czy też wyborze klasy podatkowej nie pozostają bez echa. Centralny Urząd Skarbowy otrzyma z danej gminy informację, że pojawiliśmy się w Niemczech. W ten sposób numer identyfikacyjny jest wysyłany automatycznie przez Centralny Urząd Skarbowy po dopełnieniu wszystkich formalności w urzędzie meldunkowym.

Co się stanie, jeżeli rodzic nie przedstawi Kasie Rodzinnej numerów identyfikacyjnych swoich dzieci?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostanie wstrzymana, a wypłacony w 2016 roku Kindergeld trzeba będzie zwrócić!

Rodzice, którzy już otrzymują niemiecki zasiłek rodzinny, koniecznie muszą poinformować odpowiednią Kasę Rodzinną o numerze identyfikacyjnym dzieci, na które pobierają Kindergeld. Lepiej zrobić to jak najszybciej.

Rodzic, który nie dopełni w/w obowiązku musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim będzie to odmowa wypłaty zasiłku rodzinnego z powodu niepodania obowiązkowego numeru identyfikacyjnego. Wstrzymany Kindergeld to nie wszystko. Kasa Rodzinna nakaże także zwrócić rodzicom Kindergeld za cały rok 2016, jeżeli do 31.12.2016 nie zostanie zgłoszony numer identyfikacyjny! Z tą datą kończy się bowiem okres przejściowy na uzupełnienie informacji o numerze identyfikacyjnym. W związku z tym, że niemiecki ustawodawca dosyć rygorystycznie postawił sprawę, to z uwagi na dalsze wypłacanie zasiłku rodzinnego warto jak najszybciej dostarczyć Kasie Rodzinnej brakujące numery identyfikacyjne dzieci. Bez tego Kindergeld od roku 2016 nie będzie przysługiwał, a jeżeli nawet któryś z rodziców go otrzyma, to będzie musiał zwrócić całą kwotę wypłaconego świadczenia. Takich sytuacji warto unikać. Z tego powodu rodzice niezwłocznie powinni zająć się sprawą.

Źródło: Na podstawie rozporządzenia Bundeszentralamt für Steuern (BZst) z dnia 5 czerwca 2015, wchodzącego w życie w dniu 01.01.2016 oraz informacji opublikowanych przez niemieckie Ministerstwo Finansów. Zdjęcie: aboutpixel.de/Kindergeld © Petra Bork

Masz dzieci w Polsce i chcesz nadal otrzymywać Kindergeld?

Pomożemy Ci zdobyć numer identyfikacyjny dla Twoich dzieci w Polsce!

Zadzwoń jak najszybciej!

TEL: 77 46 21 240

lub

TEL: 32 777 53 42

 

 

Niemiecki zasiłek rodzinny od 01.01.2016 wynosi miesięcznie:

• 190 euro na pierwsze i drugie dziecko

• 196 euro na trzecie dziecko

• 221 euro na czwarte i każde kolejne dziecko