Przejazd po niemieckich autostradach i drogach pozostaje darmowy

Płatne przejazdy po niemieckich autostradach i drogach dla samochodów osobowych najwcześniej w 2018 roku. Do tego czasu kierowcy osobówek nie będą płacili za przejazd przez Niemcy.

Dobra wiadomość dla wszystkich kierowców poruszających się po niemieckich autostradach i drogach: opłaty za przejazd nie weszły jeszcze w życie. Komisja Europejska nadal sprawdza zgodność z prawem unijnym nowej ustawy o opłatach drogowych. A wątpliwości prawnych jest sporo.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku miały wejść w życie przepisy o opłacie samochodowej. Choć minął oficjalny termin wejścia w życie kontrowersyjnej opłaty, sprawa nagle przycichła – dlaczego?

Jeszcze w roku 2015 w niemieckich mediach aż wrzało od doniesień na temat opłat samochodowych. Wszystko zmieniło się za sprawą otwarcia postępowania w Komisji Europejskiej w sprawie naruszeń prawnych wprowadzenia opłat za przejazd. W ten sposób proces legislacyjny zostanie mocno opóźniony. Szacuje się, że opłaty za przejazd po niemieckich autostradach i drogach wejdą najwcześniej w życie dopiero w 2018 roku. Do tego czasu kierowcy mogą nadal darmowo korzystać z przejazdów po Niemczech.

Przetargi na dostarczenie infrastruktury i systemu poboru opłat odbędą się dopiero po wyjaśnieniu sporu prawnego przez Komisję Europejską. A to będzie trwało. Pomimo, że strona niemiecka przygotowała projekt stosownej ustawy umożliwiającej pobór opłat od samochodów korzystających z niemieckiej infrastruktury drogowej, to jednak z uwagi na niezbyt szczęśliwe rozwiązania (np. tańsze opłaty dla samochodów zarejestrowanych w Niemczech w stosunku do samochodów zarejestrowanych zagranicą, co jest przejawem nierównego traktowania i próbą dyskryminowania w Niemczech kierowców zagranicznych) ustawa znalazła się pod lupą Komisji Europejskiej, która bacznie przygląda się sprawie.

Bardzo ważna informacja dla kierowców!

Komisja Europejska pracuje równolegle nad stworzeniem jednolitych europejskich ram dla wszystkich państw członkowskich, które nakładają opłaty drogowe dla samochodów i ciężarówek. Chodzi o to, by opłaty drogowe były sprawiedliwe i jednakowe we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, czyli zarówno wysokość, jak i forma poboru opłat ma być taka sama w Niemczech, w Polsce, w Czechach, w Austrii oraz we wszystkich pozostałych krajach należących do Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy systemy poboru opłat są różne (np. w niektórych krajach są winiety, a w innych płatne odcinki). Tak długo, jak nie ma jednolitych ram dla całej Unii Europejskiej, tak długo wprowadzenie niemieckiej opłaty drogowej nie ma szans.

Z powyższego powodu opłaty za przejazd po Niemczech są możliwe najwcześniej w 2018 roku,  gdyż przewiduje się, że tyle będą trwały prace Komisji Europejskiej. W przypadku zaostrzenia sporu prawnego pomiędzy Niemcami a Unią Europejską sprawa wprowadzenia opłat w Niemczech tylko wydłuży się.

Proszę pamiętać, że tak długo jak trwają prace Komisji Europejskiej, tak długo niemieckie autostrady i drogi pozostaną dla samochodów osobowych bezpłatne.

Warto jednak dodać, że zgodnie z zapowiedzią Federalnego Ministerstwa Ruchu od 2018 roku ciężarówki będą ponosiły opłaty nie tylko za przejazd autostradami (w tej chwili płacą tzw. Maut-Gebühr), ale także za przejazd wszystkimi drogami. To pozwoli zebrać rocznie dodatkowe 2 miliardy euro. To pokazuje, że Niemcy sprawę wprowadzenia opłat traktują poważnie i prędzej czy później także samochody osobowe będą podlegały obowiązkowej opłacie za korzystanie z autostrad i dróg. Na całe szczęście opłata jeszcze nie obowiązuje.

Źródło:  Na podstawie informacji Federalnego Ministerstwa Ruchu oraz Magazynu Mobil I/2016. Zdjęcie: Th. Reinhardt / pixelio.de