Jakie zwroty podatku otrzymują Niemcy?

Kto pracował legalnie w Niemczech i odprowadzał tam podatki, temu przysługuje zwrot podatkowy. Zdecydowana większość osób pracujących w DE otrzymuje wysoki zwrot. Trzeba tylko terminowo się rozliczyć.

Podatek dochodowy od wynagrodzeń (Lohnsteuer), podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) oraz podatek kościelny (Kirchensteuer) to 3 rodzaje podatku dochodowego, jakie z niemieckiego Urzędu Skarbowego może otrzymać pracownik zatrudniony legalnie w Niemczech.

Na jakiego rzędu zwrot podatku można liczyć? Ile pieniędzy zwraca niemiecki fiskus? Ile osób otrzymało zwroty? Na te pytania znamy odpowiedzi!

Dokument potwierdzający roczny dochód pracownika (Besondere Lohnsteuerbescheinigung) pokazuje, jakiej wysokości zarobek brutto osiągnął pracownik w danym roku podatkowym, a także jakiego rodzaju i  jakiej wysokości podatki pracodawca odprowadził za niego do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Na podstawie w/w dokumentu można dokonać rozliczenia podatkowego, a w efekcie końcowym otrzymuje się zwrot podatku.

W związku z tym, że w Niemczech można rozliczać się do 4 lat wstecz, a więc w roku 2016 można składać rozliczenia roczne za lata 2015, 2014, 2013 i 2012, to trzeba stwierdzić, że za wymienione lata (od 2012 do 2015) nie wszyscy się jeszcze rozliczyli. Z tego powodu musimy sięgnąć do danych z roku 2011, gdyż za ten rok już wszyscy się rozliczyli i dane są najbardziej wiarygodne.

W Niemczech w roku 2011 zgodnie z oficjalnymi danymi statystycznymi było 13.200.000 podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Były to osoby, których dochody pochodziły ze stosunku pracy (pracownicy). Osoby, które nabywają w Niemczech status nieograniczonego obowiązku podatkowego, mają prawo min. do pobierania Kindergeld. Aby taki status uzyskać, trzeba pracować w Niemczech więcej niż pół roku (trzeba przekroczyć 183 dni).

Spośród wspomnianych 13.200.000 niemieckich podatników aż 11.500.000 otrzymało zwroty podatku (to bardzo duży odsetek), a 1.700.000 niemieckich podatników nie otrzymało zwrotu lub miało dopłatę do podatku.

Niemieccy podatnicy z reguły nie otrzymują tak wysokich zwrotów podatku, jakie otrzymują Polacy od niemieckiego fiskusa. Dzieje się tak, ponieważ polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech mają bardzo duże koszty utrzymania, co powoduje, że zmniejszają w ten sposób podstawę do opodatkowania. Dzięki wysokim kosztom Polak pracujący w Niemczech może otrzymać naprawdę duży zwrot podatku.

Zwroty podatków Niemców nie są może aż tak wysokie jak zwroty podatku Polaków, ale i tak nie wyglada to źle. 11.500.000 (jedenaście i pół miliona) zwrotów podatku przyniosło średnio 1 niemieckiemu podatnikowi zwrot w wysokości 875 euro. To całkiem przyzwoita kwota. Najwięcej zwrotów, bo aż 62%, było w przedziale kwotowym od 100 euro do 1.000 euro. Zwroty w wysokości poniżej 100 euro otrzymało 10% niemieckich podatników, natomiast zwroty powyżej 5.000 euro otrzymał zaledwie 1% podatników w Niemczech. Jak już wspomnieliśmy, Niemcy nie mają z reguły aż tak wysokich kosztów pracy jak Polacy pracujący w Niemczech, dlatego odsetek osób, które otrzymują zwrot podatku w kwocie wyższej niż 5.000 euro nie jest wielki. Zaledwie 1 osoba na 100 otrzymuje powyżej 5.000 euro zwrotu.

Spośród 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) niemieckich podatników, którzy nie otrzymali zwrotu podatku, aż 1.500.000 (półtorej miliona) musiało dopłacić podatek. Dopłata wynosiła w przeliczeniu na 1 niemieckiego podatnika średnio 954 euro. Najwięcej dopłat było w przedziale kwotowym od 100 euro do 1.000 euro, bo aż 61%. Małe kwoty poniżej 100 euro musiało dopłacić 21% niemieckich podatników. Wysokie dopłaty do podatku w kwocie powyżej 5.000 euro miało 3% niemieckich podatników. Skąd biorą się te dopłaty?

Najczęstszym powodem niedoboru podatku jest niewłaściwa klasa podatkowa. Jeżeli podatnik wybrał złą klasę podatkową (np. powinien być na 1, a zdecydował się na 3), to na koniec roku istnieje duże ryzyko wystąpienia dopłaty do podatku. Dzieje się to na wskutek tego, iż podatek płacony zaliczkowo co miesiąc był zbyt niski. Potem następuje niedobór podatku, a jego konsekwencją jest dopłata na koniec roku przy rocznym rozliczeniu.

Opracowanie własne na podstawie danych niemieckiego Urzędu Statystycznego. Zdjęcie: I-vista  / pixelio.de

Pracujesz w Niemczech i chcesz się rozliczyć z podatku?

Zadzwoń i skorzystaj z możliwości uzyskania maksymalnego zwrotu podatku!

TEL: 34 34 70 200