Niemiecki podatek drogowy za polski samochód

 

 

 

UWAGA!!! Zgodnie z zapisem § 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG za polskie samochody znajdujące się w Niemczech w celach użytku na drogach publicznych trzeba zapłacić niemiecki podatek drogowy Kfz-Steuer.

Użytkownicy polskich samochodów w Niemczech muszą płacić niemiecki podatek drogowy!!! W Niemczech korzystanie z dróg publicznych jest opodatkowane. Użytkownik samochodu musi odprowadzić co roku podatek drogowy zwany Kfz-Steuer (Kraftfahrzeugsteuer – podatek od pojazdów silnikowych). Obowiązkowi temu podlegają zarówno pojazdy silnikowe zarejestrowane w Niemczech, jak i pojazdy silnikowe zarejestrowane zagranicą, ale wykorzystywane w ruchu drogowym w Niemczech. Tym samym samochody na polskich numerach rejestracyjnych znajdujące się w Niemczech zostają opodatkowane podatkiem Kfz-Steuer.

Temat płacenia podatku w Niemczech od pojazdów silnikowych zarejestrowanych zagranicą jest bardzo drażliwy, ponieważ Niemcy posiadają wszelkie instrumenty prawne, aby ściągać Kfz-Steuer od każdego polskiego użytkownika, który jest zameldowany w Niemczech. De facto od każdego Polaka, który w Niemczech pracuje. Poniżej prezentujemy przepisy, które umożliwiają egzekwowanie przez właściwe niemieckie urzędy należnego podatku.

Niemiecka ustawa o podatku od pojazdów silnikowych już w pierwszym paragrafie wyraźnie wskazuje na obowiązek odprowadzenia w Niemczech podatku drogowego od samochodów zagranicznych użytkowanych na terenie Niemiec.

Treść paragrafu 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG (Niemiecka ustawa o podatku od pojazdów silnikowych):

Podatkowi od pojazdów silnikowych podlega

  1. posiadanie krajowych pojazdów do użytku na drogach publicznych;
  2. posiadanie zagranicznych pojazdów do użytku na drogach publicznych, o ile pojazdy znajdują się w Niemczech.

Oryginalny zapis w języku niemieckim 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG:

„Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt

  1. das Halten von inländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen;
  2. das Halten von ausländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen, solange die Fahrzeuge sich im Inland befinden.

Tym samym Polak pracujący w Niemczech, który jeździ do pracy w Niemczech samochodem zarejestrowanym w Polsce, musi zapłacić za ten samochód Kfz-Steuer.

Niemiecka Policja jest bezlitosna w tego typu przypadkach. W czasie kontroli drogowej kierowca pojazdu powinien przedstawić dowód opłacenia podatku Kfz-Steuer za polski samochód znajdujący się w Niemczech. W przeciwnym razie niemiecka Policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Czy za każdy polski samochód wjeżdżający do Niemiec trzeba odprowadzić Kfz-Steuer?

Niemiecka ustawa o podatku od pojazdów silnikowych przewiduje wyjątek. Jeżeli ktoś udaje się do Niemiec tylko przejściowo na krótki okres czasu (np. turystycznie), to wtedy nie płaci podatku Kfz-Steuer od swojego polskiego pojazdu.

Zgodnie z par. 3 punkt 13 niemieckiej ustawy o podatku od pojazdów silnikowych zwolnione od podatku jest posiadanie zagranicznych pojazdów osobowych i ich przyczep, które służą do przejściowego pobytu w Niemczech na okres do jednego roku. Zwolnienie podatkowe jest nieskuteczne, jeśli pojazd jest użytkowany przez osoby, które posiadają w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu (np. osoby zameldowane w Niemczech lub tam pracujące).

Czy podejmując pracę w Niemczech i dojeżdżając do pracy polskim samochodem trzeba od razu odprowadzić Kfz-Steuer?

W niemieckim ustawodawstwie istnieje orzeczenie sądowe, które pozbawia polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech prawa do okresu przejściowego. Polak pracujący w Niemczech i korzystający w tym czasie z samochodu zarejestrowanego w Polsce, musi odprowadzić Kfz-Steuer od momentu zamieszkania w Niemczech, co wynika z następującego orzeczenia:

Orzeczenie FG Hamburg z dnia 14.4.2011, numer sprawy: 2 K 246/10 w sprawie podatku od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych.

Treść orzeczenia:

„Zagraniczny samochód osobowy podlega niemieckiemu podatkowi od pojazdów silnikowych, jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Niemczech i samochód jest do jego dyspozycji w zakresie użytkowania. Zwolnienie podatkowe określone w § 3 Nr. 13 KraftStG jest nieskuteczne, jeśli pojazd jest użytkowany przez osoby, które posiadają w kraju (w Niemczech) miejsce zamieszkania lub stałego pobytu.”

Oryginalna treść orzeczenia:

„Ein ausländischer PKW unterliegt der deutschen Kraftfahrzeugsteuer, wenn der Halter seinen Wohnsitz in Deutschland hat und das Auto ihm zur Nutzung zur Verfügung steht. Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 13 KraftStG entfällt, wenn das Fahrzeug von Personen benutzt wird, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.“

Zameldowanie się w Urzędzie Meldunkowym w Niemczech jest równoznaczne z posiadaniem miejsca zamieszkania w Niemczech. Zgodnie z nową Federalną Ustawą Meldunkową (Bundesmeldegesetz) obowiązek meldunkowy trzeba dopełnić w przeciągu 2 tygodni od przybycia do Niemiec pod groźbą kary finansowej do 1.000 euro (paragraf 54 BMG).

Co oznacza posiadanie stałego pobytu w Niemczech?

Jeżeli dana osoba pracuje w Niemczech pół roku, to istnieją przesłanki do tego by uznać, że posiada w Niemczech miejsce stałego pobytu, a to z kolei oznacza, że korzystając przy stałym pobycie w Niemczech z polskiego samochodu powinno odprowadzić się za ten samochód Kfz-Steuer.

Stały pobyt w Niemczech wynika z zapisu par. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. Po przekroczeniu 183 dni (pół roku) osoba pracująca w Niemczech nabywa status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym.

W czasie kontroli drogowych przeprowadzanych przez niemiecką Policję bardzo często pada pytanie o długość pobytu lub pracy w Niemczech. Pół roku zatrudnienia wystarcza, aby uznać, że dana osoba ma miejsce stałego pobytu w Niemczech.

 

Czy za polskie busy wożące ludzi do pracy w Niemczech trzeba odprowadzić Kfz-Steuer?

Tak. Za polskie busy wożące ludzi do pracy w Niemczech trzeba odprowadzić Kfz-Steuer. Wynika to z zapisu par. 3 punkt 13 niemieckiej ustawy o podatku od pojazdów silnikowych. Zwolnienie, o którym mowa w przytoczonym przepisie, nie ma zastosowania, jeżeli pojazdy służą do płatnego przewozu osób lub towarów albo użytkowanie jest spowodowane stałym miejscem postoju tych pojazdów na terytorium Niemiec. W związku z powyższym firmy świadczące odpłatne przewozy muszą od razu płacić podatek Kfz-Steuer.

Oryginalna treść przytoczonego przepisu:

„Die Steuerbefreiung entfällt, wenn die Fahrzeuge der entgeltlichen Beförderung von Personen oder Gütern dienen oder für diese Fahrzeuge ein regelmäßiger Standort im Inland begründet ist.”

Jakie są korzyści ze zgłoszenia samochodu zarejestrowanego w Polsce do celów podatku Kfz-Steuer w Niemczech?

Główną korzyścią płynącą z opłacenia podatku Kfz-Steuer jest bezpieczeństwo prawne podróżowania po Niemczech samochodem zarejestrowanym w Polsce. W razie kontroli drogowej przedstawia się dowód opłacenia zobowiązania podatkowego. Brak takiego dowodu może oznaczać zatrzymanie dowodu rejestracyjnego samochodu, co jest równoznaczne z końcem podróży i początkiem kłopotów prawnych. Ponadto za brak opłaconego podatku grozi kara grzywny.

 

Czy opłacając Kfz-Steuer muszę zmienić w samochodzie tablice z polskich na niemieckie?

Nie. Opłacenie Kfz-Steuer za samochód zarejestrowany w Polsce nie powoduje zmian tablic na niemieckie. Niemiecka ustawa o podatku od pojazdów silnikowych w paragrafie 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG wyraźnie wskazuje, że podatkowi od pojazdów silnikowych podlega posiadanie zagranicznych pojazdów do użytku na drogach publicznych. Zatem zagraniczne samochody nadal pozostają na zagranicznych numerach, tj. samochody zarejestrowane w Polsce pozostają na polskich numerach rejestracyjnych.

 

Ile wynosi Kfz-Steuer?

Wysokość Kfz-Steuer jest uzależniona od kilku czynników. W przypadku samochodów osobowych na wysokość podatku wpływa przede wszystkim pojemność silnika i jego rodzaj (diesel, benzyna) oraz klasa emisji spalin. W przypadku samochodów zarejestrowanych w Polsce dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysokość podatku Kfz-Steuer jest długość okresu użytkowania w Niemczech.

 

Kto płaci Kfz-Steuer?

Paragraf 7 ustęp 2 niemieckiej ustawy o podatku od pojazdów silnikowych wyraźnie wskazuje, że w przypadku samochodów zarejestrowanych zagranicą (a więc w Polsce) płatnikiem podatku od pojazdów silnikowych jest ta osoba, która samochód użytkuje w Niemczech.

Czy Kfz-Steuer nalicza się wstecz?

Tak. Jeżeli użytkownik pojazdu zostanie poddany kontroli drogowej, a nie posiada dowodu opłacenia podatku Kfz-Steuer za użytkowany w Niemczech samochód na polskich tablicach rejestracyjnych, to wtedy podatek nalicza się wstecz od dnia zamieszkania w Niemczech. Jeżeli zatem polski pracownik od przykładowo 4 lat pracuje w Niemczech, to podatek Kfz-Steuer będzie musiał zapłacić od pierwszego dnia pobytu w Niemczech, a więc za 4 lata wstecz.

W świetle przytoczonych przepisów nie ma sensu ryzykować jazdy samochodem na polskich tablicach rejestracyjnych po niemieckich drogach publicznych bez opłacenia podatku Kfz-Steuer, jeżeli w Niemczech pracujemy. Niemiecka Policja oraz niemieckie urzędy są w stanie bardzo łatwo udowodnić, że po 2 tygodniach pracy mieliśmy miejsce zamieszkania w Niemczech.

Źródła: KraftStG, Bundesmeldegesetz oraz EStG. Zdjęcie: l-vista/pixelio.de

Chcesz zgłosić swój samochód do podatku w Niemczech?

Zadzwoń koniecznie, bo dzięki nam unikniesz kłopotów!

 

TEL: 77 46 21 240