Nowe kasy fiskalne w Niemczech od 1 stycznia 2017r.

Od 1 stycznia 2017 roku niemiecki ustawodawca nakazuje wymianę starych kas fiskalnych na nowe certyfikowane. Przedsiębiorcy trudniący się sprzedażą detaliczną i gastronomią musza liczyć się z wydatkami.

Coraz większa liczba Polaków trudni się w Niemczech sprzedażą detaliczną różnych produktów i usług, a także prowadzi restauracje i kawiarnie. Przedsiębiorcy ci sprzedając detalicznie produkty i usługi muszą nastawić się na zmiany w księgowości związane z rejestrowaniem przychodów (Einnahmen). Pismo Federalnego Ministerstwa Finansów w/s przechowywania elektronicznych dokumentów przy transakcjach gotówkowych (pismo o numerze IV A 4 – S 0316/08/10004-07) nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki.

Wszystkie zdarzenia muszą zostać zestawione w sposób indywidualny, kompletny, prawidłowy, terminowy oraz uporządkowany, a służyć do tego mają kasy rejestrujące, wagi z funkcją kasy rejestrującej lub taksometry.

Sprawa niby jasna, ale nie do końca. Dlaczego?

W Niemczech do 2016 roku w sprawie kas rejestrujących zastosowanie miały przepisy z połowy lat dziewięćdziesiątych. Sprawę kas regulowało pismo Federalnego Ministerstwa Finansów ze stycznia 1996 roku i przez 20 lat z uwzględnieniem okresów przejściowych pozwolono przedsiębiorcom na korzystanie ze starych kas. Niestety nie są one technologicznie dostosowane do dzisiejszych czasów. Wszelkie okresy przejściowe kończą się jednak na dacie 31.12.2016 roku i przedsiębiorcy po tej dacie nie mogą już korzystać ze starych kas. Począwszy od dnia 01.01.2017 przedsiębiorcy będą musieli zaopatrzyć się w nowe kasy dostosowane do dzisiejszych czasów i odpowiadające aktualnym wymogom. Do nowej sytuacji będą musieli dostosować się także Polacy, którzy prowadzą w Niemczech przedsiębiorstwa, w których występuje sprzedaż detaliczna.

Zakup nowej kasy (lub większej liczby kas) to całkiem spory wydatek. Jedna kasa to koszt rzędu od ponad sto euro do kilkuset euro w zależności od rodzaju i typu kasy. W przypadku gdy przedsiębiorstwo musi zakupić większą liczbę kas, to wydatek może okazać się bardzo duży. I tutaj pojawia się problem ze strony oferentów.

Polscy przedsiębiorcy w Niemczech powinni zwrócić uwagę na fakt, że producenci kas rejestrujących wysyłają nagminnie oferty do firm, w których zachęcają do zakupu „obowiązkowej” kasy fiskalnej. Na takie oferty trzeba bardzo uważać! Zmiany w przepisach od 01.01.2017 nakazują wprawdzie stosowanie nowych kas, ale ustawodawca nie nakłada powszechnego obowiązku stosowania kas, co w kontekście rozsyłanych ofert przedsiębiorca mógłby uznać za sugestię. Z tego względu przed dokonaniem zakupu kasy warto skonsultować zakup z księgowym, który w imieniu przedsiębiorstwa prowadzi ewidencję księgową. To zabezpieczy przedsiębiorców przed niepotrzebnymi wydatkami.

Generalnie prowadząc w Niemczech przedsiębiorstwo trzeba nastawić się na odmienne uwarunkowania prawne prowadzonej działalności. Polscy przedsiębiorcy nabywając doświadczenia na trudnym niemieckim rynku wiedzą już doskonale, że wiele rzeczy zostało inaczej uregulowane w prawie niemieckim, aniżeli w polskim. Dlatego to tak ważne, aby dostosować przedsiębiorstwo do warunków niemieckich, jeżeli w Niemczech prowadzona jest działalność. Ale trzeba to robić z głową.

Źródło: na podstawie informacji BBK 15/2016 S. 733 oraz informacje własne. Zdjęcie: l-vista/pixelio.de

Prowadzisz firmę w Niemczech

i chcesz ją dostosować do wymogów

prawnych, księgowych i biznesowych?

 

Zadzwoń!

TEL: 34 34 70 200

Pomożemy Ci poprowadzić firmę w Niemczech i zadbać o Twoje interesy!