Pewna praca dla opiekunek w Niemczech

Polskie opiekunki na długie lata mają pewną pracę w Niemczech, gdyż 27% niemieckiego społeczeństwa ma powyżej 60 lat, a Niemcy stoją przed wyzwaniem zapewnienia seniorom opieki na jesień życia.

Polskie opiekunki pracując w Niemczech świetnie spełniają się w swojej roli. Niemieccy seniorzy potrzebują fachowej opieki, a tą zapewniają im pracowite, zaangażowane i oddane swojej pracy Polki. Niestety polskich opiekunek jest w Niemczech wciąż za mało, a potrzeby rynku przeogromne. Osób mających minimum 60 lat żyje w Niemczech 22,2 miliona, a mających co najmniej 65 lat 17,1 miliona! Większość z nich będzie potrzebowała opieki. Od zjednoczenia Niemiec liczba osób w przedziale wiekowym +65 lat wzrosła o 5,2 miliona osób. To dobitnie pokazuje, jak szybko starzeje się niemieckie społeczeństwo. Do roku 2030 aż 35% niemieckiego społeczeństwa będzie miała 60 lat!

Sytuacja w Niemczech powoduje, że polskie opiekunki są i będą w najbliższych latach bardzo poszukiwane na niemieckim rynku pracy. Zaangażowanie do opieki Polki to często jedyna alternatywa dla rosnących kosztów pobytu seniorów w domach spokojnej starości. Póki co zatrudnienie opiekunki z Polski oraz zapewnienie jej wyżywienia i noclegu jest dużo tańsze niż ponoszenie kosztów umiejscowienia osoby starszej np. w Pflegeheim.

Aby polska opiekunka mogła skutecznie wykonywać pracę w Niemczech, to powinna w sposób komunikatywny rozmawiać w języku niemieckim. Jest to bardzo ważne, gdyż umiejętność komunikowania się z seniorem jest jednym z najważniejszych argumentów branych pod uwagę przez zleceniodawców przy angażowaniu opiekunki.

Bardzo ważne jest także posiadane wykształcenie. Już przed wyjazdem do pracy w Niemczech warto zapewnić sobie lepszy start w finansową przyszłość i potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe. Szczególnie opiekunki, pielęgniarki, kucharki oraz przedstawiciele wielu innych zawodów powinni przepisać swój polski dyplom na niemiecki. W ten sposób już na starcie można ubiegać się o wyższe zarobki. Jest to o tyle ważne, że uznanie zawodu to procedura jednorazowa, a korzysta się z niej przez całe życie zawodowe. Ponadto warto wiedzieć, że opiekunki na długie lata mają zapewnioną pracę w Niemczech.

UZNANIE ZAWODU   TEL: 77 46 21 240

ZWROT PODATKU

ZASIŁKI RODZINNE

PEŁNY PAKIET USŁUG DLA OPIEKUNEK

Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi opieki wymaga co dziesiąta osoba w Niemczech w wieku pomiędzy 75 a 79 lat. W przedziale wiekowym od 80 do 85 lat opieki wymaga już co piąta osoba, natomiast w grupie wiekowej +90 lat aż 66,6% osób wymaga opieki, z czego połowa znajduje się w specjalnych ośrodkach spokojnej starości. Połowa osób w wieku +90 lat znajduje się w domach i wymaga opieki – najczęściej całodobowej.

Coraz więcej Niemców mających co najmniej 65 lat emigruje z Niemiec do innego kraju, aby w nim spędzić jesień życia. W rankingu najpopularniejszych kierunków emigracji niemieckich seniorów na trzeciej pozycji uplasowała się Polska, gdzie tylko w 2014 roku wyjechało 565 obywateli Niemiec mających 65 lat lub więcej. Dla porównania w tym samym okresie z Niemiec do Hiszpanii przeniosło się na starość 977 osób, a do Austrii 711. Większość osób emigrujących do Polski po przejściu na emeryturę to jednak osoby, których korzenie są w Polsce i często osoby te po zakończeniu życia zawodowego przenoszą się za wschodnią stronę Odry. Jak widać po zaprezentowanych danych statystycznych, większość Niemców zostaje jednak po przejściu na emeryturę w Niemczech i tam będzie wymagać opieki. Z tego powodu nie warto nastawiać się na przyjazd niemieckich seniorów do Polski, by tu na miejscu zajmować się ich opieką. Właściwy kierunek to wyjazd polskich opiekunek do opieki w Niemczech, która wykonywana jest w prywatnym gospodarstwie domowym seniora.

Niemcy są już teraz jednym z dwóch najstarszych społeczeństw w Unii Europejskiej. Więcej seniorów niż w Niemczech jest tylko we Włoszech, ale z kolei w Niemczech więcej osób wymaga opieki osób z zewnątrz, dlatego na długie lata Niemcy pozostaną najważniejszym kierunkiem wyjazdów polskich opiekunek.

Emeryci w Unii Europejskiej na dzień 1 stycznia 2015r. (wybrane kraje):

KRAJ

Procentowy udział osób od 65 roku życia

w ogólnej liczbie mieszkańców kraju

Włochy 21,7%
Niemcy 21,0%
Austria 18,5%
Francja 18,4%
Holandia 17,8%
Polska 15,4%
Irlandia

13,0%

Federalny Urząd Statystyczny

Średnia europejska wynosi 18,9%. O ile polskie społeczeństwo należy w Unii Europejskiej do jednego z najmłodszych, to niestety niemieckie jest w samej czołówce najstarszych społeczeństw UE z wynikiem mocno przekraczającym średnią. W tym ujęciu warto zastanowić się nad swoją przyszłością zawodową, czy czasem nie warto byłoby spróbować swoich sił w zawodzie opiekunki osób starszych w Niemczech? Pewna praca na długie lata, rosnące stawki wynagrodzeń oraz notoryczny brak opiekunek na niemieckim rynku pracy są świetnymi przesłankami do wyjazdu zarobkowego.

Opracowanie własne. Dane statystyczne: Federalny Urząd Statystyczny. Zdjęcie: Rainer Sturm/pixelio.de