Dzieci i wykształcenie wpływają na wysoką emeryturę w Niemczech!

Polacy pracujący w Niemczech nabywają prawo do niemieckiej emerytury po przepracowaniu 5 lat. Posiadanie dzieci oraz odpowiedniego wykształcenia zawodowego zwiększa wysokość wypłacanego świadczenia!

Pracując w Niemczech możemy bezpośrednio wpłynąć na wysokość późniejszego świadczenia emerytalnego. Niestety wielu pracowników czynnych zawodowo nie robi nic, aby zabezpieczyć środki finansowe na bezpieczną starość i po powrocie do kraju otrzymywać w Polsce wysoką niemiecką emeryturę. Wystarczy poznać niemiecki system obliczania przyszłej emerytury, aby w odpowiedni sposób wpłynąć na wyższe świadczenie. A przecież tak niewiele trzeba, by podnieść sobie wysokość przyszłej emerytury. Wystarczą dzieci i odpowiednie wykształcenie.

Sposobów na zwiększenie przyszłego świadczenia emerytalnego jest kilka. Najważniejszymi są jednak zwiększenie zarobków, posiadanie dzieci oraz wykształcenie. Te czynniki wpływają bowiem znacząco na wysokość wypłacanej emerytury.

Niemiecka Ubezpieczalnia Emerytalna (Deutsche Rentenversicherung) za każdy przepracowany rok pracy przyznaje pracownikowi punkty, które przelicza się na pieniądze. Są to tzw. Entgeltpunkte. Najważniejszą kwestią z punktu widzenia pracownika, który w przyszłości ma pobierać emeryturę, jest zdobycie jak największej liczby pełnych punktów.

Jak zdobyć punkty gwarantujące wysoką emeryturę?

Pełny punkt przyznawany jest pracownikowi wtedy, gdy jego zarobki wynoszą rocznie przynajmniej 36.294 euro. Z tego powodu warto zrobić wszystko w tym celu, aby podczas zatrudnienia w Niemczech zarabiać w ciągu roku co najmniej wskazaną kwotę.

Jeżeli pracownik w ciągu roku zarabia mniej niż 36.294 euro, to adekwatnie do tego otrzymuje mniejszą liczbę punktów przeliczanych na pieniądze. Co oznacza mniejsza liczba punktów? Oczywiście emerytura takiego pracownika jest automatycznie niższa.

Zasada ta działa na całe szczęście także w drugą stronę. Im pracownik więcej zarabia, tym otrzymuje więcej punktów przeliczeniowych, a więc jego późniejsza emerytura będzie wyższa! Z tego powodu warto zadbać o to, aby podczas zatrudnienia w Niemczech zarabiać jak najwięcej.

W momencie przejścia pracownika na emeryturę nagromadzone punkty mnoży się przez aktualną wartość emerytury. Jeżeli pracownik był zatrudniony w zachodniej części Niemiec, to jeden punkt przelicza się na 30,45 euro (według stanu na dzień 1 lipca 2016).  

Jak widzimy, warto podejmować w Niemczech pracę, dzięki której zarobimy rocznie co najmniej 36.294 euro. Zakładając, że pracujemy przez pełne 12 miesięcy, to nasze miesięczne zarobki powinny wynieść przynajmniej 3.024,50 euro. Takie zarobki gwarantują jeden punkt przeliczeniowy dla jednego roku. Trzeba zdać sobie jednak sprawę z tego, że ustawowe wynagrodzenie minimalne nie da nam takiego zarobku rocznego, który gwarantuje pełny punkt przeliczeniowy. A więc zarabiając ustawowe minimum (8,50 euro na godzinę) trzeba zwiększyć emeryturę w innym sposób.

Jak zwiększyć wysokość późniejszego świadczenia?

Jednym ze sposobów na zwiększenie emerytury jest posiadanie dzieci. Kto zajmuje się ich wychowaniem, tego świadczenie emerytalne automatycznie zwiększa się i to bez potrzeby odprowadzania składek. W głównej mierze z możliwości tej korzystają kobiety, którym zalicza się dwa lata okresu wychowawczego w przypadku dzieci urodzonych do końca 1991 roku, natomiast aż trzy lata w przypadku dzieci urodzonych po 1991 roku (od 01.01.1992). Jaki wpływ ma ta regulacja na świadczenie emerytalne? Zaliczenie okresów wychowywania dziecka, które urodziło się do końca 1991 roku da kwotę świadczenia emerytalnego w wysokości 60,90 euro, natomiast zaliczenie okresów wychowywania dziecka, które urodziło się po 1991 roku da już 91,35 euro. Posiadanie dzieci to naprawdę bardzo ważny czynnik wpływający na wysokość emerytury. Rok wychowywania dziecka daje dokładnie tyle samo, co rok pracy przy zarobku 36.294 euro, a więc jeden pełny punkt przeliczeniowy.

Kolejnym sposobem na zwiększenie późniejszej emerytury jest uznanie w Niemczech kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce. Dzięki nostryfikacji dyplomu zwiekszą się zarobki osoby podejmującej zatrudnienie w Niemczech, gdyż niemieckie przepisy prawne nakazują, aby w danym zakładzie pracy pracownicy o tych samych kwalifikacjach i rodzaju wykonywanej pracy zarabiali tyle samo. Dzięki temu pracownik uzyskuje niemieckie stawki wynagrodzenia, a w związku z lepszymi zarobkami punkty przeliczeniowe są wyższe. Warto także wiedzieć, że okresy kształcenia zawodowego są zaliczane jako okresy składkowe! Wszelkie szkoły dające zawód zwiększają wysokość emerytury!

Kto będzie miał kłopoty z późniejszą emeryturą?

W najgorszej sytuacji są pracownicy delegowani z polskich firm do pracy w Niemczech. Większa część wynagrodzenia pracowników delegowanych wypłacana jest w postaci diety, co rodzi poważne konsekwencje dla pracownika. Problemem w tej sytuacji są umowy o pracę zawierane pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem delegowanym na stawkę minimalną obowiązującą w Polsce, a wzbogacane o diety zagraniczne. Niestety diety nie są składnikiem wynagrodzenia! Diety nie wpłyną na wysokość emerytury. W efekcie końcowym zarabiając minimum przelicznik będzie zbyt niski, aby otrzymać wysoką emeryturę.

Jak kontrolować wysokość przyszłej emerytury?

Już w trakcie pracy w Niemczech warto złożyć wniosek o ustalenie niemieckiego kapitału początkowego! Da nam to absolutną pewność co do tego, ile punktów przeliczeniowych otrzymaliśmy za dany rok pracy. Dzięki temu w łatwy sposób uda się policzyć wysokość przyszłej emerytury, a także rozplanować następne lata pracy. Nie warto czekać z ustaleniem kapitału początkowego do osiągnięcia wieku emerytalnego, gdyż nie będzie już później czasu na zwiększenie wysokości wypłacanego świadczenia. To trzeba zrobić o wiele wcześniej, by mieć wystarczająco duży zapas czasowy na pozytywne skorygowanie kwoty przyszłej emerytury.

Opracowanie własne na podstawie VI Księga Kodeksu Socjalnego. Zdjęcie: Alexandra H.  / pixelio.de

Chcesz sprawdzić aktualną wartość

przyszłej emerytury w Niemczech?

 

Zadzwoń już teraz!!!

TELEFON: 77 46 21 240

 

Złożymy w Twoim imieniu wniosek

o ustalenie kapitału początkowego!