Rynek pracy tymczasowej w Niemczech

Coraz więcej osób pracuje w Niemczech jako pracownicy tymczasowi, a warunki pracy są coraz lepsze. Najwięcej wolnych stanowisk można znaleźć przy produkcji maszyn i samochodów. Da się na tym zarobić!

Leihfirma staje się jedną z najważniejszych opcji zatrudnienia dla pracowników poszukujących pracy w Niemczech na okres przejściowy. Prywatne agencje pracy przechodzą w tej chwili okres prawdziwej prosperity. Z jednej strony rośnie liczba osób podejmujących pracę przez agencję zatrudnienia, z drugiej zaś strony niemieckie przedsiębiorstwa chętnie sięgają po pracowników wypożyczanych. Szczególnie teraz jest na to dobry okres.

Niemiecka gospodarka rozkwita, więc przedsiębiorstwa w Niemczech otrzymują więcej zamówień i zwiększają produkcję. Większa liczba zleceń wpływa bezpośrednio na większą liczbę pracowników potrzebnych do zrealizowania zamówień. A to wiąże się z nowymi miejscami pracy na okres danego zlecenia.

Prywatne agencje pracy działające na niemieckim rynku osiągnęły rekordowy poziom zatrudnienia. Popularna Leihfirma staje się z roku na rok ważniejszym ogniwem łączącym pracowników z zakładami pracy. Aktualnie sytuacja na rynku pracy w Niemczech wygląda tak, że coraz więcej ludzi pracuje w Niemczech jako pracownicy tymczasowi i w ostatnich latach tendencja była cały czas wzrostowa. Do końca roku 2015 było w Niemczech aż 961 tysięcy pracowników zatrudnionych tymczasowo. Dla przykładu w 2014 roku było na niemieckim rynku pracy około 50.000 pracowników tymczasowych mniej, co daje nam bardzo wyraźną różnicę w stosunku do 2015 roku. We wcześniejszych latach liczba pracowników tymczasowych oscylowała między 610.000 a 910.000 i w krótkim czasie wzrosła o 1/3. To niesamowity wzrost. Jak pokazują wszystkie prognozy i analizy niemieckiego rynku pracy, to rok 2016 zapowiada się z jeszcze większą liczbą pracowników zatrudnionych przez prywatne agencje pracy.

Co powoduje, że liczba pracowników tymczasowych w Niemczech stale rośnie?

Rynek pracy w Niemczech wymusza niejako zatrudnianie pracowników tymczasowych. Jeżeli w gospodarce jest koniunktura i niemieckie zakłady pracy zwiększają produkcję, to wtedy pracownicy tymczasowi powiększają załogę danego zakładu pracy. W momencie gdy koniunktura spada i zakład pracy zmniejsza produkcję, to automatycznie potrzebuje mniej pracowników. Wtedy w pierwszej kolejności z zakładu pracy odchodzą pracownicy tymczasowi. Wszystko odbywa się na zasadzie: jest praca, to pracujecie; nie ma pracy, to nie jesteście nam w tej chwili potrzebni. Z uwagi na to, że pracownicy tymczasowi są wynagradzani tylko za faktycznie przepracowany okres pracy, to niemieckim zakładom jest na rękę ich zatrudnianie. W okresie wzrostu koniunktury firmy chętnie angażują pracowników tymczasowych, a w momencie spadku koniunktury w łatwy i szybki sposób ich zwalniają bez ponoszenia dodatkowych kosztów jak np. wyprawki, które w przypadku zwolnienia są wypłacane pracownikom zatrudnionym na stałe. Czysty zysk dla zakładów pracy w postaci oszczędzania na kosztach zatrudnienia. Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka Niemiec znów rozwija się intensywnie, to w najbliższych latach będzie systematycznie rosła liczba pracowników tymczasowych.

Czy pracownikom tymczasowym opłaca się zatrudnienie przez Leihfirmę?

W ostatnim okresie bardzo polepszyła się sytuacja pracowników tymczasowych w Niemczech. Przede wszystkim pracownika tymczasowego nie można zatrudniać przez dłuższy okres czasu w jednym zakładzie pracy. Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia pracownicy tymczasowi po pewnym czasie uzyskują status pracowników zatrudnionych na stałe. Dla wielu pracowników podjęcie pracy tymczasowej poprzez zatrudnienie w Leihfirmie oznacza otwarcie furtki do zatrudnienia w przyszłości na lepszych warunkach. Szczególnie w okresie długotrwałej koniunktury wielu pracowników tymczasowych otrzymuje umowę o pracę na stałe (tzw. Festvertrag) bezpośrednio od zakładu pracy, dla którego świadczy pracę. Dodatkowo przepisy w Niemczech nakazują wypłatę takiego samego wynagrodzenia za wykonywanie pracy na tym samym stanowisku pracy oraz przy tych samych kwalifikacjach zawodowych i to niezależnie od tego, czy pracownik jest zatrudniony w danym zakładzie pracy na stałe, czy jest tylko wypożyczony na okres przejściowy. To powoduje, że mając odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uznany w Niemczech dyplom potwierdzający zawód lub tytuł) pracownik tymczasowy zarabia dokładnie tyle, ile pracujący na tym samym stanowisku pracy pracownik zatrudniony na stałe. Statystyki pokazują jednak, że pracowników tymczasowych o poziomie zarobków pracowników zatrudnionych na stałe nie jest wielu. Stąd płynie wniosek, że warto nostryfikować w Niemczech swój polski dyplom (np. czeladnika, mistrza, inżyniera, magistra, itd.)

Ile zarabiają pracownicy tymczasowi w Niemczech?

Według najnowszych danych statystycznych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla pracowników tymczasowych w Niemczech jest na poziomie 1.700 euro. Jest to mimo wszystko znacznie poniżej poziomu wynagradzania pracowników posiadających umowy o pracę na stałe. Dla porównania średnia płaca dla pracowników z pełnym ubezpieczeniem i w pełnym wymiarze czasu pracy to 2.960 euro miesięcznie. Różnica jest zatem widoczna. Trzeba jednak zaznaczyć, że wśród pracowników tymczasowych jest wiele osób nie posiadających żadnych kwalifikacji, a pracujących jedynie jako pomocnicy. To zdecydowanie zaniża wysokość zarobków. Co ciekawe, w Niemczech prawie dwie trzecie pracowników tymczasowych pracowało w ostatnich latach za bardzo niskie płace, które nie przekraczały w ramach wynagrodzenia kwoty 1.970 euro. Z kolei tylko 5,7 procent pracowników tymczasowych jest uprawnionych do świadczeń dodatkowych i otrzymania zasiłku Hartz IV. To z kolei pokazuje, że osoby pracujące jako pracownicy tymczasowi nie żyją w ubóstwie i nie są skazane na życie na koszt państwa.

Jak długo pracują pracownicy posiadający status pracownika tymczasowego?

Statystycznie tylko co czwarty stosunek pracy zawarty z pracownikiem tymczasowym trwa dziewięć miesięcy lub dłużej. To skłania do refleksji, że mimo wszystko pracownicy tymczasowi nie pracują w Niemczech w tym charakterze zbyt długo. Tylko 15 procent pracowników tymczasowych pracuje przez 15 miesięcy, a 12 procent może pochwalić się stosunkiem pracy trwającym 18 miesięcy. Jak widać, pracownik tymczasowy to przede wszystkim status przejściowy przeznaczony na okres od kilku do kilkunastu miesięcy.

Czy opłaca się prowadzić w Niemczech prywatną agencję pracy?

Odpowiedź jest jednoznaczna: oczywiście TAK. Prowadzenie prywatnej agencji pracy to bardzo intratny interes. Agencja pracy sprzedaje pracę pracowników tymczasowych rozliczając się ze zleceniodawcami (niemieckie zakłady pracy) za przepracowane godziny. Pracownik w zamian za świadczoną pracę otrzymuje najczęściej najniższe wynagrodzenie. Różnica pomiędzy kwotą pieniędzy otrzymaną od zleceniodawcy a wynagrodzeniem pracownika i kosztami pracy (podatki i ubezpieczenia, a czasem także nocleg i przejazdy) jest zarobkiem agencji pracy. W ten sposób prywatna agencja pracy w Niemczech na jednej roboczogodzinie swojego pracownika zarabia od kilku do kilkunastu euro. Mnożąc stawkę przez liczbę przepracowanych godzin oraz liczbę zatrudnianych pracowników wychodzą bardzo duże kwoty.

W jakich branżach pracują w Niemczech pracownicy tymczasowi?

Główną gałęzią przemysłu, w której zatrudnienie znajdują pracownicy tymczasowi, jest branża mechaniczna i samochodowa. W branży metalowej oraz w przemyśle elektrycznym ilość zatrudnionych pracowników tymczasowych to około 36 procent z ogółu wszystkich pracowników zatrudnianych przez Leihfirmy. W inżynierii mechanicznej zatrudnionych jest 11 procent, a przy produkcji samochodów 10 procent. Jeżeli zatem chcemy składać swoje oferty na rynku niemieckim, to w głównej mierze warto je kierować do przedsiębiorstw z w/w branż. Tam zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych jest największe.

Opracowanie własne. Dane statystyczne Federalny Urząd Statystyczny. Zdjęcie: Guedo  / pixelio.de

Chcesz prowadzić w Niemczech

prywatną agencję pracy?

Zadzwoń!

TEL: 34 34 70 200

Uzyskujemy niemieckie

zezwolenia dla polskich

agencji pracy tymczasowej!