OBOWIĄZEK elektronicznego zgłaszania pracowników delegowanych i wypożyczanych do Niemiec

Od dnia 01.01.2017 pracodawcy z siedzibą za granicą zobowiązani są do zgłaszania w trybie on-line swoich pracowników delegowanych do Niemiec. To samo dotyczy firm, które wypożyczają pracowników do Niemiec.

UWAGA PRACODAWCY!!! Polska firma delegująca lub wypożyczająca pracownika do Niemiec począwszy od 1 stycznia 2017 roku musi obowiązkowo pod rygorem kary finansowej sięgającej do 30.000 euro dokonać elektronicznego zgłoszenia takiego pracownika. W praktyce oznacza to, że każdy wyjazd do pracy w Niemczech pracownika delegowanego lub wypożyczanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu. Dzięki temu niemieckie służby kontrolne mogą o wiele szybciej sprawdzać pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) i łatwiej będzie im kontrolować polskie firmy wysyłające pracowników do pracy w Niemczech (np. na budowach).

W związku z wprowadzonymi w Niemczech zmianami przedstawiamy najważniejsze informacje związane z przystosowaniem się polskich pracodawców do wymogów stawianych im w Niemczech względem zgłaszania pracowników delegowanych i wypożyczanych, które obowiązują od dnia 1 styczeń 2017 roku.

Jednocześnie przypominamy, że zgłaszanie pracowników wysyłanych do pracy w Niemczech jest obligatoryjne i każdy pracodawca delegujący lub wypożyczający personel pracowniczy do Niemiec musi dokonać takiego zgłoszenia!!!

Co zmiany oznaczają dla pracodawców?

Nowy sposób dokonywania zgłaszania on-line oznacza w praktyce sporą zmianę dla zgłaszających. O ile wcześniej zgłoszenia były wysyłane w formie papierowej, to teraz wymagane jest przejście na formę elektroniczną. Wysyłanie zgłoszeń w formie papierowej możliwe jest jeszcze tylko w okresie przejściowym, który trwa do dnia 30.06.2017. Po tym dniu zgłoszenia papierowe nie będą przyjmowane.

Jak dostosować firmę do nowych wymogów?

Polska firma delegująca lub wypożyczająca pracownika do Niemiec musi zalogować się na specjalnej platformie celem dokonania zgłoszenia pracowników delegowanych i wypożyczanych.

Do składania zgłoszeń konieczne jest utworzenie konta użytkownika z osobistym hasłem. Uchroni to dane pracodawców przed dostępem osób nieupoważnionych.

Kto jest zobowiązany do dokonywania zgłoszeń?

Zgodnie z zapisem § 16 ustęp 1 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) oraz § 18 ustęp 1  niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG)  pracodawca z siedzibą za granicą jest zobowiązany zgłosić do Generalnej Dyrekcji Celnej w Niemczech swoich pracowników delegowanych do Niemiec, jeśli ci zatrudnieni są:

  • w branży/gałęzi gospodarki zgodnie z § 2 a niemieckiej ustawy o zwalczaniu nielegalnego (SchwarzArbG) lub
  • w branżach zgodnie z § 4 niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG).

To samo obowiązuje zgodnie z:

§ 16 ustęp 3 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG),

§ 18 ustęp 3 niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG),

§ 17 b ustęp 1 niemieckiej ustawy o wypożyczaniu pracowników (AÜG).

firmy z zagranicy, wypożyczające pracowników do pracy w Niemczech. Zgodnie z zapisami § 16 ustęp 4 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG), § 18 ustęp  4 niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AentG) oraz § 17 b ustęp 2 niemieckiej ustawy o wypożyczaniu pracowników (AÜG) wypożyczający są zobowiązani dołączyć do zgłoszenia wypożyczanych pracowników ich oświadczenia.

Prawne skutki niedotrzymania obowiązku zgłoszenia

Ustawodawca przewiduje dotkliwe kary finansowe za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia pracownika delegowanego lub wypożyczanego. Przy złamaniu obowiązku zgłaszania może zostać nałożona kara pieniężna, sięgającą nawet do 30.000 euro. Pracodawcy, którzy przez naruszenie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) lub niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG), zostaną ukarani grzywną o wartości minimum 2.500 Euro, mogą zostać niedopuszczeni do publicznych przetargów na zlecenia dostawcze, budowlane lub usługowe. Także z tego powodu warto dokonać stosownego zgłoszenia pracowników w Niemczech.

Źródło: Informacje przekazane do publicznej wiadomości przez Generalną Dyrekcję Celną. Zdjęcie: Thorben Wengert  / pixelio.de

 

Chcesz dokonać w Niemczech zgłoszenia

pracowników delegowanych

lub pracowników wypożyczanych?

 

Zadzwoń! TEL: +48 / 34 34 70 200

Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności!

Zgłosimy Twoich pracowników!