Nowelizacja niemieckich przepisów podatkowych w latach 2017-2018

W Niemczech zmieniają się przepisy dotyczące podstawowej kwoty wolnej od podatku, a także kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadane dzieci oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Dochody osób pracujących w Niemczech zostaną objęte planowanymi zmianami w podatku dochodowym, które są przewidziane na lata 2017 i 2018. W tych bowiem latach wzrastają podstawowe kwoty wolne od podatku, a to powoduje, że zwrot podatku dochodowego dla pracujących w Niemczech może okazać się wyższy niż w latach poprzednich. Szczególnie pracownicy sezonowi, bądź wykonujący pracę w Niemczech przez niecały rok, a także osiągający niskie dochody mogą liczyć na nieco większy zwrot podatku za rok 2017 oraz 2018, gdyż dochody wielu z nich po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu zmieszczą w kwocie wolnej od podatku.

Kolejna pozytywna rzecz jaka czeka na podatników w latach 2017-2018 to wzrost kwot wolnych od podatku ze względu na posiadane dzieci. W tym przypadku na zmianie przepisów polegających na zwiększeniu kwoty wolnej od podatku zyskają te osoby, które posiadają dzieci, ale z jakiś powodów nie otrzymują na nie zasiłku rodzinnego Kindergeld. Z uwagi na możliwość zmniejszenia w przyszłości wysokości Kindergeld na dzieci zamieszkałe poza granicami Niemiec, o czym od dawna spekuluje się w Niemczech, zwiększenie kwot wolnych od podatku ze względu na posiadane dzieci będzie miało olbrzymie znaczenie szczególnie dla Polaków pracujących w Niemczech, a posiadających dzieci w Polsce. Gdyby faktycznie zmniejszono bądź nawet zlikwidowano Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce, to rodzic pracujący w Niemczech mógłby wykorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgę na dzieci i w ten sposób uzyskać z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku część pieniędzy wydanych na utrzymanie dzieci.

W latach 2017-2018 wzrośnie także zasiłek rodzinny i dodatek na dzieci. W ten sposób rodzice uzyskają wyższe kwoty zasiłków związanych z posiadaniem dzieci. Dodatkowo zostanie wyrównana zimna progresja.

Planowane zmiany w szczegółach:

A) Zwiększenie w 2017 roku podstawowej kwoty wolnej od podatku o 168 euro.

B) Zwiększenie w 2018 roku podstawowej kwoty wolnej od podatku o 180 euro.

C) Zwiększenie w 2017 roku kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadane dzieci o 108 euro.

D) Zwiększenie w 2018 roku kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadane dzieci o 72 euro.

E) Zwiększenie w latach 2017 i 2018 miesięcznego zasiłku rodzinnego o każdorazowo 2 euro:

E1) dla pierwszego i drugiego dziecka z kwoty 190 euro na 192 euro w roku 2017 oraz 194 euro w roku 2018,

E2) dla trzeciego dziecka z kwoty 196 euro na 198 euro w roku 2017 oraz 200 euro w roku 2018,

E3) dla czwartego i każdego kolejnego dziecka z kwoty 221 euro na 223 euro w roku 2017 oraz 225 euro w roku 2018.

F) Zwiększenie dodatku rodzinnego na dzień 1 stycznia 2017 miesięcznie o 10 euro, tj. z kwoty 160 euro na 170 euro na każde dziecko.

G) Wyrównanie „zimnej progresji” poprzez przesunięcie w prawo wartości taryfowych w 2017 roku o szacowaną stopę wzrostu inflacji roku 2016 (0,73%) i w roku 2018 o szacowaną stopę wzrostu inflacji roku 2017 (1,65 %).

Zgodnie z oczekiwanym projektem drugiego raportu progresji podatkowej nastąpi tutaj jeszcze ewentualnie rewaloryzacja.

Parlament Federalny i Rada Federalna muszą jeszcze zaakceptować nowe regulacje i mają prawo zgłosić swoje uwagi. Jak wiadomo powinny one wpłynąć do ustawy przy wdrożeniu zmian dyrektywy unijnej dotyczącej pomocy prawnej i dalszych kroków przeciwko skróceniu i przeniesieniu zysków.

Źródło: Informacje Federalnego Ministerstwa Finansów, doniesienie prasowe z dnia 12.10.2016 jak również Rząd Federalny online. Zdjęcie M. Zimmermann / pixelio.de