Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych od 2017 roku.

Osoby pracujące w Niemczech będą od roku 2017 dłużej czekały, aby nabyć prawo do niemieckiego świadczenia emerytalnego. Wszystko za sprawą podniesienia przez ustawodawcę granicy wieku emerytalnego, od którego przysługuje świadczenie emerytalne oraz podniesienia granicy wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę. Niemieckie przepisy pozwalają jednak emerytom dorobić sobie do emerytury więcej pieniędzy niż dotychczas, dzięki czemu emeryt może podreparować swój budżet dodatkowym zarobkiem.

Rok 2017 wiąże się ze zmianami w publicznym systemie emerytalnym. Od 01.01.2017 nastąpiło podniesienie granicy wieku emerytalnego. Limit wieku dla standardowej emerytury od nowego roku to 65 lat i sześć miesięcy dla roczników od 1952. W następnych grupach wiekowych przejście na emeryturę będzie się już odbywało od 67 roku życia. Kto pracuje w czasie pobierania emerytury, ten może od 1 stycznia 2017 wypłacić własne składki. Osoby, które nie opłacają żadnych składek, od stycznia 2017 roku już są do tego zobowiązane.

Ustawodawca zafundował nam w Niemczech także podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę. Do tej pory na wcześniejszą emeryturę można było pójść mając skończone 63 lata. Od roku 2017 trzeba mieć 63 lata i cztery miesiące. W kolejnych latach wiek ten będzie to stopniowo wzrastać, by w roku 2029 mogły przejść na wcześniejszą emeryturę osoby kończące 65 lat.

Wzrasta także próg dochodów, jaki mogą osiągnąć emeryci. Próg dochodowy po podwyżkach w starych Landach wynosi 6350 euro (w roku 2016 było to 6200 euro), a więc podwyżka wyniosła 150 euro. W nowych landach próg dochodowy wynosi w 2017 roku 5700 euro (w roku 2016 było to 5400 euro), a tym samym podwyżka wyniosła aż 300 euro i była raz tak duża jak w zachodniej cześci Niemiec.

Zmiany objęły także ubezpieczenia dobrowolne. Minimalna składka na ubezpieczenia dobrowolne jest nadal w starych i nowych Landach taka sama i wynosi 84,15 euro miesięcznie. Jednakże maksymalny wkład dla dobrowolnie ubezpieczonych wzrasta z 1159,40 euro do 1187,45 euro miesięcznie. Dobrowolne składki emerytalne może zapłacić w Niemczech każdy, kto mieszka na terenie kraju i to niezależnie od narodowości. Tym samym każdy Polak mieszkający w Niemczech może opłacać dobrowolne składki emerytalne do niemieckiego systemu emerytalnego. Prawo to dotyczy również takich osób, które w Niemczech pracują i są zameldowane, ale swój stały adres zamieszkania mają za granicą (np. w Polsce). Posiadając zatem rodzinę w Polsce (np. współmałżonka i dzieci) możemy w trakcie pracy w Niemczech (np. prowadząc Gewerbe) opłacać sobie składki emerytalne i w ten sposób zabezpieczyć swój byt na starość.

Większe świadczenie emerytalne czeka także po 1 stycznia 2017 roku na opiekunki i pielęgniarki. Najważniejsze jest jednak to, że osoby sprawujące opiekę będą przechodziły na emeryturę znacznie szybciej niż miało to miejsce w przeszłości.

Obowiązek emerytalny występuje nawet wtedy, gdy opiekunka sprawuje opiekę nad co najmniej jedną osobą z minimalnym poziomem opieki. Co to oznacza w praktyce? Opieka musi być wykonywana przez okres przynajmniej dziesięciu godzin i w przedziale czasowym minimum dwóch dni w tygodniu. Do roku 2016 minimalny nakład tygodniowego zatrudnienia wynosił 14 godzin.

Niezmieniony pozostaje stan ubezpieczenia obowiązkowego obejmujący opiekunki zatrudnione nie dłużej niż 30 godzin do opieki w warunkach domowych.

Osoby pracujące i odprowadzające składki do funduszu emerytalnego przez lata pracy w Niemczech liczą na wysokie emerytury. Jak jednak pokazują przypadki ostatnich lat, wysokość niemieckich emerytur pozostawia wiele do życzenia. W przypadku Polaków pracujących w Niemczech często spotykamy się z dwoma zasadniczymi problemami:

a)      brakuje dokumentacji potwierdzającej legalne zatrudnienie i wielu miesięcy bądź nawet lat pracy nie da się zaliczyć jako okresów składkowych,

b)      zatrudnienie było na słabych warunkach płacowych i po przeliczeniu wartości finansowych późniejsza emerytura jest zatrważająco niska.

Poza wymienionymi problemami związanymi głównie z pracą Polaków w Niemczech, dochodzi także kolejny czynnik, wynikający już bezpośrednio z sytuacji związanej z bieżącą wysokością niemieckich emerytur. Niezależnie od przepracowanych w Niemczech lat wielu osobom po uzyskaniu wieku emerytalnego grozi ubóstwo. Zgodnie z najnowszymi danymi Rządu Federalnego ponad połowa pracowników w Niemczech na starość otrzyma świadczenia emerytalne na bardzo niskim poziomie. Ponadto połowa z nich może liczyć, że przy uzyskaniu wieku emerytalnego otrzyma ustawową emeryturę na podstawowym poziomie bezpieczeństwa. Zgodnie z przedstawionym raportem, miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 2.330 euro jest obecnie w nadwyżce do wysokości emerytury państwowej i odpowiada stażowi pracy 38 lat.  Warto zaznaczyć, że Federalny Urząd Statystyczny przebadał na zlecenie niemieckiego rządu ponad 37 milionów zatrudnionych w Niemczech, którzy to zostali ujęci w strukturze zarobkowej badanej przez urząd. Część z nich zarobiła mniej niż 2.330 euro miesięcznie, co skutkuje otrzymaniem w wieku emerytalnych emerytury mniejszej niż 795 euro. Obecnie jest to średnie podstawowe zabezpieczenie potrzeb na starość.

Pomimo wysokiego poziomu zatrudnienia i bardzo niskiego bezrobocia wielu pracowników będzie musiało spojrzeć na swoją przyszłość z niepokojem. Szczególnie osoby o najniższych zarobkach.

Prognozy zaprezentowane w raporcie są zatrważające. Poziom emerytalny spadnie do 43,5 procent. Przyczyną tak drastycznych wydarzeń są niskie płace w sektorze detalicznymi, gastronomii, duża liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu oraz rosnący odsetek osób pracujących na zasadzie Mini Job lub pracujących na własny rachunek, a nie opłacających składek emerytalnych. Spadek poziomu emerytury do 43,5 procent przeciętnego wynagrodzenia, daje realne niebezpieczeństwo dużego ubóstwa po zakończeniu pracy w Niemczech. Obecny poziom emerytalny nadal pozostaje na poziomie 48 procent.

W przypadku Polaków pracujących w Niemczech problemem są objęte osoby, które zdecydowały się otworzyć Gewerbe i pracować na zasadzie samozatrudnienia, gdyż osoby te w zdecydowanej większości przypadków nie odprowadzały w Niemczech skladek na poczet ubezpieczenia emerytalnego, które to w przyszłości zapewniłoby im byt w wieku emerytalnym. Osoby te są skazane na wypracowanie sobie własnych środków finansowych zapewniających bezpieczną starość. Ponadto problemem braku niemieckiej emerytury zostają objęci ci polscy pracownicy, którzy pracowali w Niemczech tylko jako pracownicy delegowani przez polskiego pracodawcę. W tym przypadku należy im się polska emerytura, ale nie można tu liczyć na wysokie świadczenie emerytalne, gdyż większość otrzymywanego wynagrodzenia za pracę w Niemczech wypłacane jest w postaci diet, które nie podlegają obowiązkowi odprowadzenia od nich składek ZUS-owskich. Skladki emerytalne są odprowadzane tylko od wynagrodzenia zasadniczego.

Podstawa prawna: ubezpieczenie emerytalno-rentowe 2017, dane i raport Federalnego Urzędu Statystycznego. Zdjęcie: Uwe Wagschal  / pixelio.de

Pracowałeś 5 lat w Niemczech?

Chcesz uzyskać emeryturę?

Zadzwoń! TEL: +48 / 77 46 21 240

Uzyskamy dla Ciebie świadczenie!