Zakaz używania zagranicznego tytułu zawodowego w Niemczech

Polscy pracownicy nie mogą używać tytułów zawodowych w Niemczech (np. czeladnika, mistrza, inżyniera, magistra, doktora, itd.), jakie uzyskali w Polsce, jeżeli nie nostryfikują polskiego dyplomu na terenie Niemiec.

W kwestii uznania dyplomu wypowiedział się Sąd Administracyjny w Moguncji. Kto zdobył dyplom za granicą, ten nie może używać tytułu zawodowego w Niemczech. W tej sytuacji pracownikom zagranicznym pracującym w Niemczech pozostaje jedynie nostryfikowanie zagranicznego dyplomu w Niemczech, aby mogli bez przeszkód prawnych używać tytułu zawodowego podczas wykonywania pracy na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku używania w Niemczech zagranicznego tytułu zawodowego bez nostryfikacji grozi kara grzywny.

Sprawa, którą rozstrzygnął Sąd Administracyjny w Moguncji dotyczyła lekarza, który ukończył studia medyczne za granicą  i przyjechał do Niemiec z zagranicznym dyplomem w ręku z zamieram podjęcia pracy w zawodzie.  Sąd Administracyjny zakazał lekarzowi używania na terenie Niemiec tytułu „lekarz medycyny”.

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że dotyczyła lekarza z Belgii, który w 1980 roku ukończył studia medyczne na terenie Belgii (starego kraju członkowskiego UE!) i po ponad 20 latach od zdobycia tytułu praktykował w Niemczech. Według orzeczenia Sądu praktykował nielegalnie. Sąd Administracyjny nałożył na lekarza grzywnę. Tym samym okazało się, że bez uznania zagranicznego dyplomu nie można pracować w zawodzie w Niemczech. Belgijski lekarz chciał się ubiegać o niemiecki tytuł doktora medycyny, jednakże Sąd oddalił jego skargę do Państwowej Izby Lekarskiej w Nadrenii-Palatynacie. Izba ta może oczywiście nostryfikować dyplom, ale bez jej zgody lekarz nie będzie mógł pracować w Niemczech w wyuczonym zawodzie i legitymować się tytułem doktora nauk medycznych.  Sąd stanął na stanowisku, że wykształcenie wyższe uzyskane za granicą może być prowadzone wyłącznie w formie zdobytego zawodu w kraju jego uzyskania.

Całe postępowanie pokazuje, że pracownicy przyjeżdżający do Niemiec z zamiarem podjęcia pracy w swoim zawodzie muszą najpierw nostryfikować swój zagraniczny dyplom i to zanim podejmą pracę w Niemczech!

Jeżeli pracownik z jednego kraju unijnego, gdzie zdobył zawód poparty dyplomem, wyjeżdża do innego kraju unijnego, w którym chce pracować, musi zadbać najpierw o to, aby posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie tego kraju. Tym samym niezbędna jest nostryfikacja dyplomu i to jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. Dopiero uznanie w Niemczech zagranicznego dyplomu skutkuje tym, że pracownik może podjąć legalne zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Wyjeżdżając w celach zawodowych do Niemiec warto o tym pamiętać, że dyplomy i uprawnienia zdobyte w Polsce nie są automatycznie uznawane w Niemczech. Aby zostały one uznane w Niemczech trzeba je nostryfikować!

Opracowanie własne na podstawie orzeczenia Sądu Administracyjnego w Moguncji z dnia 13 grudnia 2016 roku. Zdjęcie: Tim Reckmann  / pixelio.de

Chcesz nostryfikować

polski dyplom w Niemczech?

Pomagamy w uznawaniu zawodów

Zadzwoń! Telefon 77 46 21 240