Najlepiej opłacane zawody w Niemczech w 2017 roku

Praca w Niemczech stała się bardzo opłacalna, a z uwagi na mocny wzrost wynagrodzeń i wiele wolnych stanowisk pracy, na niemieckim rynku pracy można znaleźć intratne finansowo oferty zatrudnienia.

Posiadając odpowiedni zawód można w Niemczech zarobić naprawdę dobre pieniądze. Zwłaszcza zawody takie jak lekarz, prawnik, inżynier, informatyk, manager, rzemieślnik z tytułem mistrza gwarantują wysoką płacę. Do grona osób dobrze zarabiających dochodzą także przedsiębiorcy działający w Niemczech w różnych branżach, ale na własny rachunek. Z roku na rok rośnie także poziom wynagradzania pracowników, którym to płaci się coraz więcej za świadczoną pracę. Dobra koniunktura pociągnęła za sobą wzrost płac!

W ostatnich kilku latach intensywnie wzrósł w Niemczech poziom wynagrodzeń. Niestety nie każdy Polak pracujący w Niemczech odczuł tę tendencję po swoich zarobkach, które w ostatnich latach raczej były na niezmiennym poziomie. A fakty co do wysokości płac w Niemczech są jednoznaczne. Co dziesiąty pracownik zatrudniony w Niemczech zarabia co najmniej 5.100 euro brutto w skali jednego miesiąca. Zaledwie 18,7% wszystkich zatrudnionych w Niemczech zarabia miesięcznie poniżej 2.000 euro brutto. To mniej niż co piąty pracownik! Wiedząc o tym warto zadbać o właściwą wysokość zarobków. Na poniższych przykładach pokazujemy, ile w danej branży zarabia się średnio w Niemczech w roku 2017.

Lekarze

W najlepszej sytuacji finansowej są lekarze, którzy to zarabiają w Niemczech średnio 82.700 euro rocznie. Aby jednak polski lekarz zarabiał w Niemczech takie pieniądze, to przed podjęciem zatrudnienia musi nostryfikować swój polski dyplom w Niemczech. Dopiero po uznaniu dyplomu może podjąć legalną pracę w zawodzie, a furtka do dużych pieniędzy stoi otworem.

W specjalizacjach medycznych górują chirurdzy, których to dochody mogą osiągnąć nawet 103.000 euro na rok. Dzieje się tak dlatego, że w Niemczech brakuje chirurgów, stąd aby ich zatrzymać, płaci im się wysokie stawki. Kolejny wzięty zawód to lekarz medycyny pracy. Na tym stanowisku także można zarobić świetne pieniądze. Stanowisko lekarza medycyny pracy to zarobek rzędu 95.250 euro. Nieco mniej zarabia anestezjolog. Jego średnie roczne zarobi to około 92.000. Najmniej zarabiają lekarze rodzinni. Ich też jest stosunkowo dużo. Lekarz rodzinny musi zadowolić się rocznym dochodem na poziomie około 66.000 euro. Jak widać na wyżej przedstawionych przykładach, im większa specjalizacja, tym większy zarobek. W Niemczech są przede wszystkim poszukiwani lekarze potrafiący przeprowadzać skomplikowane operacje i zabiegi, a także szczycący się dużymi osiągnięciami na polu naukowym. Jeżeli polski lekarz decyduje się na wyjazd do pracy w Niemczech, to najlepiej gdyby miał już za sobą kilkuletnią praktykę w polskim szpitalu. Co ciekawe, najwięcej lekarzom płacą nie duże jednostki medyczne, a te średniej wielkości! O ile duże jednostki zatrudniające pond 1.000 osób płacą lekarzom średnio 83.570 euro brutto rocznie, to średniej wielkości jednostki do 1.000 zatrudnionych płacą już średnio 90.194 euro brutto na rok. Różnica w skali roku wynosi zatem aż 6.624 euro brutto, a w skali miesiąca 552 euro brutto.

Doradcy i prawnicy

Kolejna grupa dobrze zarabiająca w Niemczech to doradcy z zakresu finansów i podatków oraz przedstawiciele zawodów prawniczych. Księgowi i dyrektorzy departamentów w niemieckich Urzędach Skarbowych uzyskują średni dochód w wysokości 90.000 euro rocznie. Prawnicy mogą się z kolei pochwalić średnim dochodem rocznym 62 400 euro. W dużych kancelariach prawniczych dochód roczny to już minimum 79.000 euro. Jednak trzeba otwarcie przyznać, że z Polski zbyt wielu doradców i prawników nie wyjeżdża akurat do pracy w Niemczech. Jeżeli już spotykamy w Niemczech Polaka, który jest doradcą lub prawnikiem, to są to najczęściej osoby, które zdobywały także wykształcenie kierunkowe w Niemczech.

Inżynierowie

Z Polski do Niemiec wyjeżdża za lepiej płatną pracą sporo inżynierów. I są ku temu powody.  Inżynierowie zarabiają w Niemczech średnio rocznie 65.200 euro, a wysokość ich ostatecznych dochodów uzależniona jest od branży w jakiej działają. Najwyższe zarobi dochodzące pod 80.000 euro rocznie uzyskać można w branży motoryzacyjnej, mechanice i elektrotechnice. Specjaliści w tych branżach z powodu braku stopnia naukowego zarabiają średnio jedną czwartą mniej.

Świetne zarobki na inżynierów czekają w telekomunikacji. Tam bowiem inżynier zarabia średnio 77.276 euro rocznie. Także w przemyśle farmaceutycznym (72.088 euro), chemicznym (71.147 euro), części samochodowych (69.133 euro), elektrotechnicznym (68.986 euro), metalowym (68.217 euro), maszynowym (66.371 euro), lotniczym (65.101 euro), zaopatrzeniu w energię i wodę (64.874 euro) i technice medycznej (63.061 euro) inżynierowie zarabiają całkiem niezłe pieniądze.

Dużą rolę pełni także doświadczenie zawodowe. Dla przykładu inżynier zatrudniony w branży mechanicznej z 2-letnim doświadczeniem zawodowym zarabia w Niemczech średnio 47.848 euro rocznie. Mając ponad 6-letnie doświadczenie inżynier ten będzie już zarabiał średnio 67.262 euro rocznie, natomiast w przypadku ponad 10-letniego stażu pracy kwota jego średnich zarobków wzrośnie do poziomu 80.510 euro na rok. Na tym przykładzie widać, jak bardzo w cenie jest doświadczenie zawodowe.

Informatycy

Wysokość zarobków informatyków w Niemczech zależy od stanowiska i zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności. W roku 2017 konsultant IT zarabia zgodnie z obliczeniami Robert Half International od 41.250 euro do 48.500 euro rocznie jako początkujący pracownik. Po 10 latach pracy zarobki konsultanta rosną do kwoty przekraczającej 86.000 euro w roku. Początkujący administrator bazy danych zarabia od 42.250 euro do 47.500 euro rocznie. Po 10 latach pracy jego zarobki roczne wzrastają do ponad 69.000 euro. Początkujący kierownik działu wsparcia informatycznego zarabia w ciągu pierwszego roku pracy od 50.000 euro do 57.000 euro. Po 10 latach pracy jego dochody wzrastają do pułapu powyżej 76.500 euro. Kierownik projektu IT zarabia na początku kariery zawodowej od 56.000 do 66.500 euro rocznie. Po dekadzie jego zarobki wynoszą już co najmniej 92.000 euro. Kierownik działu IT rozpoczyna drogę zawodową od zarobków na poziomie 65.250 euro – 77.750 euro rocznie. Po 10 latach zarabia już powyżej 115.000 rocznie. Chief Security Officer (CSO) startuje z pułapu 81.000 euro – 99.000 euro, aby po dekadzie zarabiać powyżej 146.000 euro rocznie. Chief Information Officer (CIO) zarabia w pierwszych miesiącach pracy od 89.250 euro do 110.000 euro, a po 10 latach jego roczne zarobki przekraczają już 172.750 euro.

Managerowie

Przeciętne wynagrodzenie managerów w Niemczech wynosi około 57.100 euro brutto rocznie. Jednak tutaj rozpiętość pomiędzy różnymi branżami, koncernami, pozycją i wielkością firm jest tak duża, że spotykamy w Niemczech managerów dużych koncernów zarabiających kilkanaście milionów euro, ale także szefów małych firm z dochodem 30.000 euro.

W finansach, ubezpieczeniach i bankowości średnie roczne wynagrodzenie wynosi 62.300 euro. Jednak kierownictwo odpowiedzialne za personel pracowniczy może zarobić nawet +30 procent więcej.

W przypadku przedsiębiorców najbardziej opłaca się prowadzić w Niemczech polską działalność gospodarczą. Jest to możliwe w pierwszych latach działalności na rynku niemieckim. Z uwagi na mniejsze koszty pracy ta forma działalności wydaje się najlepsza.

Rzemieślnicy

Rzemieślnicy zarabiają w Niemczech przyzwoicie. Średnie roczne zarobki rzemieślników w dużych firmach sięgają przeciętnego pułapu 43.807 euro (miesięcznie 3.650,58 euro). W średniej wielkości firmach płaci się rzemieślnikowi średnio 41.537 euro na rok (miesięcznie 3.461,42 euro). Najmniej płacą małe firmy. Tam rzemieślnik może liczyć na średni zarobek w wysokości 36.161 euro rocznie (miesięcznie 3.013,42) . Różnica pomiędzy zarobkiem rzemieślnika zatrudnionego w dużej firmie, a małym mikroprzedsiębiorstwie jest spora i wynosi aż 7.646 euro rocznie na korzyść tego pierwszego. Miesięcznie różnica w zarobkach wynosi 637,17 euro. To naprawdę sporo. Wiedząc jednak, że w Niemczech istnieją tak duże różnice w poziomie wynagradzania rzemieślników warto poszukiwania pracy skierować ku dużym firmom. Te gwarantuję naprawdę przyzwoite pieniądze. Im mniejsza firma, tym mniejsze pieniądze z tytułu wynagrodzenia.

W branży samochodowej pracownik zarabia średnio 52.743 euro. Na podobnym poziomie są płace w przemyśle maszynowym. Tu na pracowników czekają zarobki rzędu 52.106 euro na rok. W przemyśle metalowym średnie roczne zarobki to 49.048 euro, natomiast w budownictwie 41.134 euro.

Opieka i lecznictwo

Niski poziom płac obserwujemy z kolei w opiece i lecznictwie. W przeciwieństwie do lekarzy praca przy opiece medycznej jest na końcu skali płac. Przeciętne roczne wynagrodzenie w tej gałęzi to zaledwie 35.200 euro. Fizjoterapeuta zarobi średnio 26.600 euro. Specjaliści pracujący w dużych instytucjach zarabiają 20 procent więcej. Tym samym praca pielęgniarek, pielęgniarzy, czy też opiekunek nie jest jeszcze na zbyt wysokim poziomie. Jednak notoryczny brak fachowców i chętnych do pracy może w przyszłości spowodować, iż także te zawody będą dużo lepiej opłacane.

Najlepsze zarobki w Niemczech w 2017 roku

Najlepiej opłacane branże w Niemczech w 2017r. Średnie roczne zarobki brutto
Przemysł chemiczny, wydobywczy i produkcja 68.214 euro
Przemysł farmaceutyczny 67.675 euro
Przemysł lotniczy 67.578 euro
Przemysł samochodowy 67.419 euro
Banki i instytucje finansowe 67.401 euro
Telekomunikacja 66.600 euro
Przemysł maszynowy 66.105 euro
Technika medyczna 65.292 euro
Dobra konsumpcyjne i użytkowe 64.837 euro
Zaopatrzenie w energię i wodę 64.818 euro

Żródło: Stepstone

W Niemczech dochody rosną także w aspekcie płac realnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest niska inflacja. Za tę samą kwotę pracownik jest w stanie nabyć więcej artykułów. Dzięki niskiej inflacji w roku 2016 wzrost płac dla pracowników w Niemczech był jak najbardziej odczuwalny. Dzięki temu prawie wszyscy niemieccy pracownicy skorzystali na wzroście płac realnych, a ich portfele miały większą siłę nabywczą.

Według wstępnych wyliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego płace w 2016 roku wzrosły w Niemczech nominalnie o 2,3 procenta w porównaniu do 2015 roku. Po odliczeni inflacji w wysokości 0,5 procenta, realny wzrost płac daje nam 1,8 procenta. Pozwoliło to zwiększyć siłę nabywczą pracowników. Dzięki temu wzrostowi pracownicy mogą sobie pozwolić na więcej wydatków.  Co ciekawe, był to już trzeci z rzędu tak wysoki wzrost. Od 2008 roku wszystkie płace w Niemczech wzrastają corocznie – bardziej lub mniej, jednak wzrastają! Na wysokość wzrostu płac ma wpływ ogólna sytuacja rynkowa, a także inflacja w danym roku. W 2015 roku zgodnie z ostatecznymi wynikami podanymi przez Federalny Urząd Statystyczny płace realne wzrosły o 2,4 procenta. Na wzrost w ubiegłych latach miała wpływ głównie niska inflacja, a nie sam wzrost zarobków. Przy porównaniu wszystkich czynników trzeba stwierdzić, iż płaca nominalna wzrosła nieproporcjonalnie. Także niskie ceny energii gazu dały efekt ograniczenia wzrostu inflacji. Konsumentom pozwoliło to na zaoszczędzenie pieniędzy na stacjach benzynowych i w opłatach za ogrzewanie, gdyż zarówno paliwo, jak i koszty energii nie były w Niemczech wysokie. Dodatkowo obowiązująca w Niemczech wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego potwierdza, iż dochody pracowników stale rosną, a na rok 2017 przepowiada się nadal tendencję wzrostową. W tym ujęciu warto podkreślić, że praca w Niemczech nadal jest dla Polaków bardzo opłacalna.

Na wysokość wynagrodzeń w Niemczech ma wpływ także bardzo niskie bezrobocie. Z uwagi na to, że przy obecnej liczbie bezrobotnych (na początku 2017 roku było w Niemczech na 82.200.000 mieszkańców zaledwie 2.770.000 bezrobotnych) każdy kto chce pracować, to ma pewną pracę, niemieccy pracodawcy moją problem ze znalezieniem chętnych do pracy. Notoryczny brak fachowców na niemieckim rynku pracy powoduje, iż niemieckie firmy nie tylko coraz częściej sięgają po fachowców z za granicy, ale także płacą im coraz to większe pieniądze. Za niskie stawki nikt nie chce już pracować, a brak rąk do pracy wymusza wśród fachowców żądania wypłacenia wyższego wynagrodzenia. W ten oto sposób rosną koszty pracownicze u potencjalnych pracodawców, gdyż pracownik w Niemczech chce zarabiać coraz więcej. O tym, że liczba bezrobotnych ma wpływ na poziom wynagrodzeń, niech posłużą statystyki dot. liczby osób pozostających bez pracy w Niemczech na początku roku w okresie od zjednoczenia Niemiec (1991), aż do roku 2017.

Liczba bezrobotnych w Niemczech w latach 1991 – 2017

Rok Liczba bezrobotnych
1991 2.600.000
1992 2.980.000
1993 3.420.000
1994 3.700.000
1995 3.610.000
1996 3.970.000
1997 4.380.000
1998 4.280.000
1999 4.100.000
2000 3.890.000
2001 3.850.000
2002 4.060.000
2003 4.380.000
2004 4.380.000
2005 4.860.000
2006 4.490.000
2007 3.760.000
2008 3.260.000
2009 3.410.000
2010 3.240.000
2011 2.980.000
2012 2.900.000
2013 2.950.000
2014 2.900.000
2015 2.790.000
2016 2.690.000
2017 2.770.000

Źródło: Statista

Poziom bezrobocia w Niemczech w roku 2016 oraz 2017 zbliżył się do poziomu z roku 1991, gdzie w Niemczech było bardzo niewielu ludzi bez pracy. Świetna sytuacja na rynku pracy powoduje, że rośnie poziom wynagradzania. Dzięki aktualnie bardzo dobrej koniunkturze w niemieckiej gospodarce, która ostatnio była w tak dobrym stanie jak teraz na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, można znaleźć w Niemczech atrakcyjne pod względem finansowym miejsca pracy. Niemieccy pracodawcy są po prostu zmuszeni do tego, aby spełniać wymagania finansowe fachowców, a tym samym płacić im coraz większe stawki. Brak fachowców na rynku niemieckim wymusza ściąganie do Niemiec fachowców zagranicznych. Dzięki temu polscy pracownicy mają wiele ciekawych ofert pracy i mają w czym przebierać.

Świetna sytuacja niemieckiej gospodarki i bardzo niski poziom bezrobocia spowodowały, iż wynagrodzenia pracownicze w Niemczech zaczęły stopniowo rosnąć. Jako przykład niech posłużą roczne zarobki brutto pracownika na pierwszej klasie podatkowej (większość Polaków zostawiających współmałżonka w Polsce posiada w Niemczech pierwszą klasę podatkową) w poszczególnych latach pracy.

Wzrost wynagrodzeń pracowników w Niemczech na Steuerklasse I w latach 1990 – 2015

Rok Średnia wysokość rocznych zarobków pracownika
2015 32.643 euro
2014 31.600 euro
2013 31.089 euro
2012 30.432 euro
2011 28.333 euro
2010 27.997 euro
2009 27.728 euro
2008 27.827 euro
2007 27.196 euro
2006 26.765 euro
2005 26.524 euro
2004 26.332 euro
2003 26.214 euro
2002 25.911 euro
2001 25.959 euro
2000 25.479 euro
1995 24.031 euro
1990 21.479 euro

Źródło: Statista

Jak widać na przytoczonych przykładach wynagrodzenie pracowników w Niemczech stale wzrasta. Tylko w ciągu zaledwie 10-ciu lat, a więc pomiędzy rokiem 2005 (średnie roczne zarobki brutto wynosiły 26.524 euro) a rokiem 2015 (średnie roczne zarobki brutto wynosiły 32.643 euro) wynagrodzenia pracownicze wzrosły o 6.119 euro w skali roku! Najwyższy wzrost odnotowano jednak w ostatnich latach. Średnia rocznych zarobków w 2010 roku wynosiła 27.997 euro, a w roku 2015 była już większa aż o 4.646 euro. W poszczególnych branżach zarobki mogły być jeszcze większe. Dla przykładu pokazujemy średnie zarobki kilku branż, w których pracuje wielu Polaków.

Średnia wysokość rocznych zarobków brutto w wybranych branżach

Branża Roczne zarobki brutto pracownika
Produkcja 50.438 euro
Sektor prywatny 48.279 euro
Usługi 46.173 euro
Handel 44.012 euro
Budownictwo 38.774 euro

Źródło: Destatis

Reasumując wszystkie przedstawione przykłady należy stwierdzić, iż Polacy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a najlepiej także choć kilkuletnie doświadczenie zawodowe, mają bardzo duże szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy w Niemczech. Zarówno aktualna sytuacja gospodarcza, jak i sytuacja na niemieckim rynku pracy, sprzyjają poszukującym dobrze płatnych ofert pracy. Dużym wzięciem cieszą się fachowcy. Niestety wielu pracowników niewykwalifikowanych lub nieposiadających wykształcenia kierunkowego wyjeżdża z Polski do pracy w Niemczech i nie osiągają odpowiedniego poziomu niemieckich zarobków. Winę za taki stan rzeczy ponosi najczęściej sam pracownik, który z uwagi na brak odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe nie zarabia tyle samo co Niemiec. Na brak ofert pracy dla Polaków w Niemczech nie można narzekać. Tych jest bardzo wiele, a w związku z doskonałą kondycją niemieckiej gospodarki będzie ich jeszcze więcej. Problem polega jedynie na tym, że jest w tej chwili nieco mniej wolnych fachowców, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie. Ale akurat popyt na fachowców powoduje, że są oni w tej chwili bardzo cenni na rynku pracy, a w związku z tym ich stawki wynagrodzenia stale rosną. Warto ten doskonały moment wykorzystać dla siebie i podjąć intratną finansowo pracę w Niemczech.

Gdzie można znaleźć najlepiej płatną pracę w Niemczech? Zdecydowanie najwięcej zarabia się w zachodniej części Niemiec. Z tego powodu właśnie w zachodnich Landach warto podjąć zatrudnienie. Poniższe dane statystyczne pokazują, ile osób zarabia określone pieniądze w zachodnich i wschodnich Niemczech. Jak widać na przedstawionym przykładzie, szczególnie osoby o najwyższych dochodach powyżej 5.100 euro miesięcznie znajdują w zachodnich Niemczech więcej stanowisk pracy, które są najlepiej opłacane. Osób o poziomie dochodów przewyższającym 5.100 euro w skali jednego miesiąca jest 10 razy więcej w zachodnich niż wschodnich Niemczech.

Wynagrodzenie brutto z podziałem na zachodnie i wschodnie Niemcy

Wypłata brutto w euro

Liczba pracowników na zachodzie Niemiec

Liczba pracowników na wschodzie Niemiec

od 850

2 122 458

474 226

851 do 1000

764 390

148 588

1001 do 1100

546 572

112 067

1101 do 1200

515 165

149 025

1201 do 1300

480 281

146 423

1301 do 1400

505 329

165 634

1401 do 1500

556 117

236 590

1501 do 1600

588 674

261 490

1601 do 1700

574 182

242 856

1701 do 1800

579 651

234 794

1801 do 1900

586 878

229 949

1901 do 2000

585 894

281 239

2001 do 2100

603 223

208 496

2101 do 2200

600 522

186 980

2201 do 2300

824 342

179 469

2301 do 2400

602 376

158 089

2401 do 2500

612 441

150 441

2501 do 2600

616 199

146 827

2601 do 2700

621 978

136 916

2701 do 2800

611 651

129 489

2801 do 2900

598 897

124 119

2901 do 3000

593 814

120 889

3001 do 3100

580 848

115 262

3101 do 3200

556 547

101 953

3201 do 3300

537 718

93 649

3301 do 3400

502 535

84 438

3401 do 3500

468 496

80 831

3501 do 3600

448 922

75 467

3601 do 3700

411 735

65 537

3701 do 3800

398 826

60 072

3801 do 3900

360 380

57 539

3901 do 4000

335 482

53 686

4001 do 4100

315 363

51 395

4101 do 4200

301 913

47 517

4201 do 4300

272 443

41 997

4301 do 4400

262 188

38 016

4401 do 4500

238 138

35 297

4501 do 4600

223 769

35 264

4601 do 4700

204 395

32 329

4701 do 4800

191 573

33 275

4801 do 4900

184 482

27 321

4901 do 5000

178 516

31 076

5001 do 5100

171 683

32 502

powyżej 5100

3 000 000

296 462

Źródło: Federalna Agencja Pracy.

Praca w Niemczech nadal bardzo się opłaca. Jednak przy znalezieniu odpowiedniej pracy, która będzie w należyty sposób wynagradzana, trzeba wykazać się cierpliwością i szukać jej tam, gdzie pracodawcy najwięcej płacą. Wiele atrakcyjnych ofert pracy znajdziemy w dużych aglomeracjach miejskich. Im lepsze przygotowanie zawodowe kandydata, tym większe szanse na zdobycie atrakcyjnego wynagrodzenia. Najmniej zarabiają w Niemczech osoby niewykwalifikowane, dlatego przed wyjazdem do pracy w Niemczech warto zwiększyć swoje szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. W tym celu pomoże z całą pewnością uznanie w Niemczech kwalifikacji zawodowych nabytych w Polsce, umiejętności praktyczne poparte doświadczeniem w zawodzie oraz znajomość języka niemieckiego. Dyplom, doświadczenie i język są świetnymi atrybutami na samym starcie kariery zawodowej w Niemczech.

Opracowanie własne na podstawie danych Federalnej Agencji Pracy, Reportu Płacowego Stepstone, Federalnego Urzędu Statystycznego, danych Statista, danych Destatis i danych Robert Half International. Zdjęcie: Meyhome  / pixelio.de

Chcesz zarabiać tyle co Niemiec?

Zadzwoń! TEL: 77 46 21 240

 

Pomożemy Ci uznać w Niemczech

polski zawód i zaczniesz zarabiać

tyle pieniędzy co Niemcy!